Utreist 1896 fra Gjerpen
 
5 mars 1896 
1 Arbeider Nils J. Hansen 				18 år til Moorhead med "Island" 6 mars
21 mai 1896
2 Ole Simonsen						22 år til Milwaukee 22 mai
3 John Simonsen						22 år til Milwaukee 22 mai
15 juli 1896
4 Ole Langerud						19 år til Wauchester med "Hekla" 16 juli



17 oktober 1696



5 Mathilde Strand					16 år til New York med "Angelo"



6 Karoline Reiersen					21 år til New York med "Angelo"



22 mai 1696



7 arbeider Jens Meier					22 år til New York
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ó - Skien Genealogical Page    - Jan Christensen