Sessions Rolle
af
Det Andet Smaalehnske National
Infanterie Regiment

Under Comando
af
Herr General Major Von Rømeling
og Over den Fordeeling Landwern mand
Som jeg

Major Severin Ferman

den 26de Augustie 1764 Efter Ordre
fra den tilforne warende Landwærn Capitaine
Johan Christoph Schilling
haver jmodtaget

Hvorved
All den Forandring befindes
som
Siden Seeniste Session 1757
med den Gemeene Landwærn Mand er jndløben
jndtil jindewærende Aars Session
Holdet paa Osebakken wed Porsgrund den 29de Augustij

1765

 

Lægds
No.

Lægderne

Landwærnenes
Navne

 

Tient som Soldat

Aar

Tient som Land-wærn

Aar

Hvor gammel

Aar

Om er gift og hvor mange børn

Gaard eller Huus-mand

hvor han boer eller Opholder sig

Gierpen Sogn

1

Øvre Sølen

Langerød

Tambour

Peder Gundersen

i steden af No 83

Jens Henrichsen

11

11

43

gift

3 børn

huusmand

Gierpen

Sogn

 

2

Kragetoe

Eegaasen

Ousterød

Sørbøe

Fløterød

Sukka øde

Anun Larsen

i steden af No.1

Knud Olsen

9

8

43

gift

6 børn

gaardmand

Edanger

3

Nærum

Backe

Høisæte

Svinholt

Gunder Nielsen

i steden af No 5

Halvor Hansen

10

11

51

gift

6 børn

gaardmand

Gierpen

Sogn

4

Aaltvet

Klep

Lje

Anders Jacobsen

i steden No 6

Amund Engebretsen

9

11

41

gift

5 børn

gaardmand

Edanger

5

Sølen

Øvrum med JordEng

Jens Jacobsen

Død i Martij 1764

i steden No 15

Lars Eggersen

           

6

Stullen med Lji

Ramsaasen

Kakkevold

Augstad med Fossejord

Rollev Christoffersen

i steden No 16

Amund Engebretsen

12

8

45

gift

3 børn

huusmand

Gierpen

Sogn

Edanger Sogn

7

Waller

Stridsklev

Øveraasen

Bierketvet

Hans Eriksen

i steden af No 14

Isach Sørensen

9

8

50

gift

   

8

Solj

Ødegaarden

Røe Søndre

Øfre Bjøentvet

Niels Torgiersen

i steden af No 18

Lars Hansen

9

11

43

gift

2 børn

huusmand

i Quelle

Sogn

9

Høgholt

Skrabeklev

Nord Røe

Niels Ericksen

død d. 9de Martij 1765

i steden No 19

Amund Knudsen

 

         

10

Flaatten

Kleven

Skrokkerøe

Abraham Justsen

i steden No 23

Hans Bentsen

12

8

40

gift

3 børn

Strandsidder i Porsgrund

11

Nordre Aas

Søndre Aas

Anders Larsen

i steden No 25

Jon Olsen

12

8

45

 

gift

3 børn

Strandsidder i Brewig

12

Skavanger

Solverøe

Klep

Niels Mortensen

i steden No 27

Søren Larsen

9

11

42

gift

7 børn

gaardmand

Edanger

13

Lakke

Øvre Lunde

Buer

Gudsfreed

Vjersdalen

Labeluten

Lars Sivertsen

i steden No 28

Christen Ericksen

9

8

40

gift

3 børn

Gaardm.

j Quell

Sogn

14

Nordre Lunde

Søndre Lunde

Ole Larsen

i steden No 30

Mogens Olsen

9

8

43

gift

6 børn

Gaardm.

Edanger

15

Qvæstad

Flogstad

Siljen

Ole Sørensen

i steden No 32

Anders Larsen

9

8

41

gift

1 barn

huusmand

Gierpen Sogn

16

Gutua

Holte

Nordal

j Siljan

Amun Olsen

i steden No 33

Anders Olsen

12

11

47

gift

4 børn

Gaardm.

Edanger

17

Aaklungen

Huustuft

Backe

Nøklegaard

Baseboe

Tjændalen

Halvor Asbiørnsen

i steden No 34

Torgius Siversen

(1766 udgaaer)

12

8

39

gift

5 børn

Strand-sidder

Porsgrund

18

Birkevold

Traaholt

Oxsum

Søren Joensen

Død 1762

i steden No 36

Gunder Larsen

(1766 udgaaen)

           

19

Stullen

Stameland

Kiørholt med Hitterøe

Tingel Olsen

i steden No 59

Jon Olsen

9

8

41

gift

4 børn

Huusmand

Edanger

20

Nordre Graver Søndre Graver

Røe Søndre

Anun Stoesen

i steden No 40

Jacob Haraldsen

(1766 udgaaen)

9

8

43

gift

ingen børn

Gaardmd

Edanger

21

Grønsholt

Søndre Nordal

Nordre Sætre

Even Olsen

i steden No 41

Gunmund Christensen

12

11

43

gift

8 børn

huusmand

Edanger

                 

Slemdals Anex

22

Øvre Hogstad

Nedre Hogstad

Jisland

Anders Sørensen

i steden No 44

Ole Gundersen

12

8

44

gift

2 børn

Gaardmd

Slemdal

23

Sølverød

Tormosrød

Suntvet med

Vaneboe Sæter

Grorød

Ole Nerrisen

i steden No 45

Anders Olsen

(1766 udgaaen)

12

8

 

44

gift

2 børn

Gaardmd

Gierpen

Sogn

24

Søland

Tveten

j Sørbøe

Jan Christensen

i steden No 47

Per Nilsen

9

8

42

gift

4 børn

gaardmd

Slemdal

25

Preste-gaarden

j Sørbøe

Kløverød

Peder Olsen

Død d 13 Febr 1763

i steden 48

Thorkel Nilsen

           

26

Høgset

Øvrebøe med

Sand-brecke

Stage Christensen

i steden No 49

Tholf Nilsen

12

8

48

gift

3 børn

Huusmand

Gierpen

Sogn

27

Toersholt

Skilbred

Tudal

Brataas

Holt

Jens Pedersen

i steden No 52

Erich Mechelsen

(1766 udgaaen)

6

11

43

gift

5 børn

Gaardmd

Slemdal

28

Engelstad

Gurholt

Knud Knudsen

i steden No 53

Tolv Erichsen

9

11

43

guft

6 børn

Gaardmd

Slemdal

29

Gonsholt

Røe

Serkland

Ole Tollevsen

Død d. 26 Martij 1763

i steden No 54

Colbiørn Knudsen

           

30

Ouvestad

Nord. Gonsholt

Wiig

Surdalen

Gulbrand Olsen

No 55

Nils Andersen

(1766 udgaaen)

12

11

44

gift

5 børn

Gaardmd

Slemdal

31

Søndre Kiste

Nordre Kiste

Christoffer Andersen

Død in Junie 1764

No 56

Svend Pedersen

(1766 udgaaen)

           

32

Moeholt med Næset og Eye

Qvilzle-dalen

Nabhoug

Lars Olsen

No 55

Ole Olsen

9

11

44

 

gift

3 børn

Gaardm.

Hvarnes

Sogn

                 

Styrwolds Anex

33

S. Steensholt

Mell: Steensholt

Bastestad

Niels Sørensen

i steden No 60

Halvor Knudsen

9

11

42

gift

3 børn

Gaardmd

Styrwold

Sogn

34

Nord. Steensholt

Nord Hanevold

Joen Ambrosen

No 62

Jsach Pedersen

9

11

43

gift

2 børn

Gaardmd

Styrvold

Sogn

35

Tveten

Torsrød

S. Styrvold

S. Hanevold

Giesetrød

Niels Olsen

No 62

Peder Thorsen

(1766 udgaaen)

11

11

48

gift

1 barn

Huusmand

Styrvold

36

Sverkholt

Flaatten

Hanevold

Christen Olsen

No 63

Simond Nilsen

6

8

40

gift

2 børn

Gaardmand

Quelle

Sogn

37

Bergan

Bøe

Anun Clemmetsen

No 64

Ole Sørensen

6

8

41

gift

2 børn

Gaardmd

Styrvold

Sogn

38

Røssholt

Søndre Aadberg

Hans Nielsen

No 65

Nils Asbiørnsen

6

8

42

gift

2 børn

Gaardmd

Styrvold

Sogn

                 

Hvarnes sogn

39

Nordre Aadberg

Nord: Hellenes

Jacob Halvorsen

No 66

Ole Bærensen

9

8

40

ej gift

Gaardmand

Hvarnes

Sogn

40

Søndre Holt

Nordre Holt

Kruge

Ofestad

Skoklemoe

Qvare

Kierkerød

Jvar Halvorsen

No 70

Erich Ambrosen

3

14

46

gift

5 børn

Huusmand

Hvarnes Sogn

41

Hougen

Størland

Oueklev

Vjerød

Ramboe

Peder Ambjørnsen

No 71

Gullich Gunnersen

9

11

50

gift

4 børn

Gaardmd

Hedrum Sogn

42

Vestre Varnes

Skaatten

Bornaas

Østre Varnes

Wingenes

Lars Jacobsen

No 73

Gullich Arnesen

(1766 udgaaen)

9

8

42

gift

5 børn

Gaardmd

Styrvold

Sogn

43

Søndre Hellenes

Qvelle i

Quell Anex

Sjmen Brynildsen

No 75

Paul Rasmussen

9

11

45

gift

1 barn

Gaardmand

Hvarnes Sogn

                 

Qvelle anex

44

Ramstad

Farmen

Ole Halvorsen

No 78

Jon Gullechsen

12

11

46

gift

3 børn

Gaardmd

Hvarnes Sogn

45

Nord: Qvelle

Mell. Qvelle

Næs

Søren Heljesen

No 80

Ole Andersen

9

11

42

gift

5 børn

Gaardmand

Quell

Sogn

46

Nerdrum

Furelund

Røe

Lyseboe

Hans Ellevsen

No 84

Anders Pedersen

(1766 udgaaen)

12

8

46

gift

1 barn

Gaardmd

Quell

Sogn

47

Løvsaas

Lisnes

Kappestad

Heum

Frants Olsen

No 86

Nils Jensen

9

8

40

gift

i barn

Gaardmd

Kodal

Sogn

48

Mitjore

j Qvelle

Svartangen

Bonnegalt

Hans Pedersen

Død in Septbr 1763

No 87

Jost Pedersen

           

49

Bjønnes

Ragnildrød

Ouden

Sletholt i Tiose

Sønd: Nordqvelle

Fosserød

Magnilrød

Niels Evindsen

No 89

Ellev Olsen

6

8

40

gift

2 børn

Gaardmd

j Quell

Sogn

50

Vestre Sunbye

Østre Sunbye

Vestbye

Povel Gulbrandsen

No 90

Henrich Sørensen

10

11

44

gift

3 børn

Gaardmd

j Edanger

51

Moe

Storjoene

Arne Mathiesen

No 91

Søren Olsen

12

8

45

ej gift

 

j Quell

Sogn

Saaledes Rigtig

Testerer

  1. Fermann

 

Extract

Over hva Munderings Sorter, Armatur, Amunition og Lægds

Equipage, som ved denne Fordeeling Landewærn er befunden ved

Afleveringen til mig den 25de Augustj 1764

Sorterne

Skal vere

befindes

Mangler og hvor det er afbleven

Hvad Aar bekommet

MUNDERING

Den Ældste Soldater Mundering er til Landwærnen uddeelt 1760 efter ordre hvilken de haver benyttet sig af, som de vilde og derfor nu ingen af Sorterne haver.

       

ARMATUR

Kaarde for Tambouren

1

1

   
14 lødige Flinte Gevehr med Træladstoker, Jern beslag og Bajonetter

50

49

1 Gevehr med bajonett .......1760 da Brewig afbrendte

 

 

1748

Kaarder

50

36

14 er forkommed for Landværnene

AMUNITION

Skarpe Patroner á Mand 12

600

600

   
Flinte steene á Mand 3 stk

150

150

   

LÆGDS EQUIPAGE

Mad Skrepper

51

51

 

1751

Ellers befindes til Landvern brug paa Telthuuset 45 gamle Patron Tasker andskaffet 1719        

A. Fermann