Bamble skifteprotokoll nr. 1Til tross for at protokollen heter Bamble skifteprotokoll, er de fleste skiftene fra Øvre Telemark

BAMBLE SKIFTEPROTOKOLL Nr 1

Folioside:			
1a-7a   Gjerpen         Avg. Simen Meen     
      Meen          Enke:  Kari Meen
      1665          Barn:  Ingeri, Aase, Margrete

7a-8b   Solum          Avg. Niels Ingebretsen paa Kliffue i Sollum
      Klyve          Enke:  Olloew Colbiørnsdaatter
      1665-10/10       Barn:  Colbiørn, Søffren, Ingebret,                              Giertrud, Anne, Kari, Mari, Anne, Gunild

8b-10b   Skien          Avg. Siguer Jørgensen i Scheen
                  Enke:  Salffue Ollufsdaatter
      1666-4/1        Barn:  Kari, Salffue

10b-11a  Eidanger        Avg. Kirsti Pedersdatter             
                  Enkem.: Rasmus Justsen
      1666-24/3        Barn:  Kirsti

11a-11b  Eidanger        Avg. Bodil Knudsdatter          
      Ramberg         Enkem.: Isach Rasmussen Rauffeberig
      1666-26 /3       Barn:  Rasmus, Zara

11b-12a  Bamble         Avg. Aase Nielsdatter Rong    
      Rogn          Enkem. Søffren Torstensen Nedre Rong
      1666-9/4        Barn:  Niels, Søffren

12a-12b  Bamble         Avg. Lauridz Bartolomeisen Herum
      Herum          Avg. kone Allise Wiehnigsdaater (?)
      1666-10/4        Barn:  Bartolomeis, Mete, Aase, Anne, Margrete

12b-13a  Bamble         Avg. Anne Helgesdatter
      Grøtevik        Enkem.: Olle Erichsen Grødeuig
      1666-12/4

13a-14a  Bamble         Avg. Anders Tordsen Søndre Rong
      Søndre Rogn       Enke: Mary Torstensdatter
      1666-9/4        Barn:  Søffren g.m. Mary Larsdatter
                      Barn: Tord, Ingeri
                  Torsten g.m. Anne Andersdatter
                  Christen Rauffuenes g.m. Ingebor Andersdatter
	 	
14a-14b  Eidanger        Avg. Mari Kitelsdatter
      Haugholt        Enkem.: Olle Hougholt
      1666-15/4        Barn:  Gunder, Avraham, Guru, Marte, Anne

15a-15a  Bamble         Avg. Søffren Andersen Rong
      Rogn          Enke:  Mari Larsdatter
      1666-16/4        Barn:  Tord, Ingeri

15a-15b  Bamble         Avg. Jenns (Joen) Reyersen
                  Enke: Ellen Joensdatter
      1666-17/4        Barn:  Reyer, Joen, Laurids

	
16a-17a  Solum          Avg. Søffren Pedersen Børntuedstrand
      Bjørntvetstrand     Enke:  Bergite Nielsdatter
      1666-18/4            Barn:  Peder, Søffren, Anne, Kari, Mari, Marte, Sara
                  Barnas bestefar var lensmann Niels Biørntuedt


17b-18b  Bamble         Avg. Aasmund Torsen Biercheset
      Bjerkeset        Enke:  Bergit Ingebretsdatter
      1666-18/4        Barn:  Boel g.m. Tord Torsteinsen
                      Borild


19a-20b  Eidanger        Avg. Knud Sleivold (frivillig skifte)
      Slevolden        Barn: Niels, Pros, Søffren, Christen, Olle
      1666-21/4        salig Boel Knudsdatter efterladte Børn
                       Rasmus Sachs....søn
                       Barbro Sachs....datter
		
21a-22a  Gjerpen         Avg. Marte Ollufsdatter
      Holm          Enkem.: Hans Lauridsen Holm
      1666-27/4        Barn: Jan, Tolff
                  Barnas bestefar: Olle Ingebretsen

22b-23a  Sauherad        Avg. Birgit Haraldsdatter
      Stenningen       Enkem.: Kitel Christoffersen paa Stendingen i Søuff
      1665-15/2        Barn: Rollef
	
23a-23b  Sauherad        Avg. Margit Ollufsdatter
      Kuslungen        Enkem.: Tormoe Kuslungen
      1665-16/2        Barn: Ellef, Tord
                     Signe, Lisbet

24a-24b  Sauherad        Avg. Ingebor Toroldsdatter Hem
      Hem           Enkem.: Siguer Hemb
      1666-14/1        Barn: Knud, Tollef
                     Aaste

25a-26a  Sauherad        Avg. Elling Holten i Nesherret
      Holtan         Enke: Liff Knudsdatter
      1666-16/1        Barn: Knud, Hellich
                     Gunild

26a-26a  Sauherad        Avg. Kirsten Torbiørnsdatter
      Prestegården      Enkem.: Torbiørn Torsen Præstegaarden
      1666-17/1        Barn: Torsten, Joen
                     Elli

26b-26b  Sannidal        Avg. Aase Andersdatter paa Schodøen
      Skåtøy         Enkem.: Svennung Olsen
      1666-16/3        Hennes søsken: Hans Andersen
                          Gunde Andersen
                          Kari Andersdatter
                          Ragnil Andersdatter g.m. Peder Nielsen

27a-27b  Sauherad        Avg. Torgrim Olsen Dyrud
      Dyrud          Enke: Ragnild Nielsdatter
      1666-18/1        Barn: Torgrim, Olle, Østen

28a-29a  Sauherad        Avg. Kari Ollufsdatter fra Nesherret
      Noradal         Enkem.: Torsten Norendall
      1666-20/1        Barn: Brynild, Amund
                     Kari

29b-30b  Sauherad        Avg. Niels Christensen Aaraas
      Årås          Enke: Anne Tyggesdatter
      1666-21/1        Barn: Christen, Jacob, Tyge
                     Mari, Anne

31a-34   Bø           Avg. Astri Joensdatter Folchestad
      Folkestad        Enkem.: Olle Gregersen Folchestad
      1666-24/1        Barn: En sønn som døde kort tid etter moren
                     Kari, Ingeri, Guru, Aaste

34-36   Bø           Avg. Peder Erichsen                    
                  Enke: Tore Offuensdatter
      1666-25/1        Barn: Olle, Anders
                     Gunild, Guru
                  Besteforeldre: Offuen Heltued og Anne Heltued
                              (Helgetvedt i Lunde)

36-38   Bø           Avg. Niri Steenulsen Breffuig
                  Enke: Kiersti Ellefsdatter
      1666-27/1        Barn: Steenulff, Ellef, Halffuor
                     Ingeboer, Astrij

38-42   Bø           Avg. Suennung Vreemb
      Vreim          Barn: Suennung, Kitel, 
      1666-16/3           Aslou, Torild, Helge, Anne
                  Bror til avdøde var Aslach Torsen

42b-43a  Bø           Avg. Biørn Solffuesen 
                  Enke: Ragnild Ammundsdatter
      1666-4/4        Barn: Amund
                     Gunild g.m. Olle Brende
                     Gunild g.m. Knud Bøe

43a-44b  Lunde          Avg. Steenulff Torgrimsen Tyri
      Tyri          Enke: Marte Ollufsdatter
      1666-30/4        Barn: Andreas
                     Aste

44b-45   Heddal         Avg. Olle Toroldsen Tubaas
      Tubbås         Enke: Ragnild Gregarsdatter
      1666-12/2        Barn: Anders, Torgrim, Harald
                     Margit

45b-46b  Heddal         Avg. Stenner  ...sen Bachenn
      Bakka          Enke: Torgun Gregarsdatter
      1666-28/2        Barn: Sondre, Niri, Harald
                     Margit, Anne
                  Barnas bestefar var Gregar Ryen


47-    Gjerpen ?        Avg. Marte Semb
      Sem           Arvinger: Margrete Sveinsdatter g.m. Olle Erichsen
      1666-?/3        Bror av Margrete: Zacharias Sveinsen i Skien

47b-48a  Hjartdal        Avg. Olle Bierguffsen Dybbedallen
      Djupedal        Enke: ??
      1666-7/3        Barn: Torgrim, 
                     Ragna, Biergit

48a-48b  Tind          Avg. Sigri Olluffsdatter Hadeland
      Hadeland        Enkem: Sigri g.m. Peder Torbiørnsen
      1666-10/5        Barn: Ingebor g.m. Joenn Olsen Moenn
                     Joran g.m. Gunnuf Sigursen Giøssdall
                     Groe g.m. Hellich Halgrimsen Moe

49a-49b  Hjartdal        Avg. Ingeri Toresdatter Schøyenn i Søuffland
      Skoge i Sauland     Enkem: Giermund Schøyenn
      1666-5/3        Barn: Joen, Saamund
                     Torgunn g.m. Anund Haugland
                  Anne g.m. Torfield Haffsteen

50a-50b  Hjartdal        Avg. Torkield Joensen Mors
                  Enke: Gunild Biørnsdatter
      1665-11/2        Barn: Joenn, Herbrand, Biørn
                     Aasild g.m. Pauel Joensen Melland
                     Eggeleg g.m. Olle Helle
                     Margrete, Groe, Ingebor


51a-55b  Bø           Avg. Anne Gunlechsdatter Flom
      1666-2/4        Barn: Astri Joensdtr g.m. Olle Gregardsen Folchestad55b-60a  Skien          Avg. Aaste Jacobsdatter i Niels Pouelsens hus
                                 i Snibetorp
      1666-30/3        Barn: Jacob
                     Maren, Anne    

60b-60b  Fyresdal        Avg. Kittil Tollufsen Nedre Meetuedt
      Nedre Metveit        og Avg. Groe Ollufsdatter
      1665-30/9        Barn: Torgier, Knud, Halduor
                     Birriet, Asgier
                  med Birriet Nielsdtr. 
                  Barn: 2 sønner
                     2 døttre

61a-61b  Lårdal         Avg. Kiersti Joensdatter Wermeli i Biellendtz bøyden
      Rui                         udj Ruebøyden Louget.
      1665-12/10       Uekte barn: Birrit Olsdatter
                  Utlagt barnefar: Olle TÅllen 

61b-62a  Moe           Avg. Biørguff Ouffundsen Haadtuedt
      Østre Haatveit        og Avg. Mariet Oelsdatter
      1665-16/10       Barn: Knud, Olle, Ouffund
                     Mariet62a-62b  Moe           Avg. Tolluf Toroldsen Lie
      Li i Skafså       Enke: Ingebiør Halfuorsdatter
      1665-17/10       Barn: Biørgulf, Olle, Torold
                     Kari

62b-63b  Lårdal         Avg. Madts Aslachsen Nordre Giøttell i Laufferdall
      Gjøitil nordre        med Taran Torgiersdatter:
      1665-19/10       Barn: Groe, Astri
                    med Kari Suendtsdatter:
                  Barn: Aslach, Sigur
                    med Kari Sebiørnsdatter:
                  Barn: Sebiørn

63b-64a  Vinje          Avg. Iffuer Suendtzenn paa Suallestuen
      Svalestuen       Enke: Torbiøre Ouffuendsdatter
      1665-24/10       Barn: Richar, Suend, Ouffuend, Oelle, Leduor
                     Ranne, Groe, Tone, Anne, Hegge

64b-65a  Vinje          Avg. Halduor Sandofsen Midgaarden
      Midtgården       Enke: Anne Igilsdatter
      1665-25/10       Barn: Sandoff, Aslach, Igel
                     Groe

65a-65b  Vinje          Avg. Karl Olsen Groffuen
      Groven         Barn med 1. kone sl. Ragnild Olsdatter:
      1665-26/10          Aase
                  Barn med 2. kone sl. Marit Torchilsdatter
                     Targei, Knud
                     Tone, Gudbiør

65b-66b  Lårdal         Avg. Torgunn Steensdatter Nedre Omdall
      Nedre Omdal       Barn med 1. mann sl. Tarald Halduorsen
      1665-16/11          sl. Torgier g.m. Jørann Biørnsdatter Lofthuus
                        Barn: Halduor
                           Anne
                     Gundvor g.m. Ouffund Salffuersen Bøe i Settersdall                           i Raabøigdelauget.
                     Ingebiør g.m. Gulbrand Steinsen Espelj i Laurdal
                     Gundvor g.m. Luttann Søffrensen ibm
                  Barn med 2. mann Torgrim Amundsen Omdall
                     Olle

66b-67a  Fyresdal        Avg. Ragnild Torgiusdatter
      Skåli i Veum      Enkem: Joenn Aadnesen Skaali  
      1665-21/11       Barn: Aadne, Torgius, Biørn
                     Guri, Ingebiør, Birriet

67a-67b  Lårdal         Avg. Olle Torgiersen Qualli
      Kvåle          Enke: Jørann Saffuersdatter
      1666-26/2        Barn: Torgier
                     Mariet, Ingeleff

67b-68a  Lårdal         Avg. Suerre Aasmundsen Bratteli
      Bratteli        Enke: Anne Olsdatter
      1666-27/2        Barn: Torgier, Asbiørn
                     Hegge

68a-68b  Lårdal         Avg. Marriet Haffuorsen
      Fjellet         Enkem: Andre Amundsen Fielle
      1666-28/2        Bror til Marit: Ligell Haffuorsen fra
                          Norgaarden i Langeland i Seljord.

68b-69a  Kviteseid        Avg. Christian Knudsen Udbøen
      Utbøen         Enke: Anne Pedersdatter
      1666-17/3        Barn: Halduor
                     Mariet, Torbiør, Anne
 
69b-69b  Kviteseid        Avg. Suennung Houchum
      Haukom         og kone avg. Aslach (Aslauh) Ormbsdatter
      1666-19/3        Barn: Torgei, Johannis
                     Birriet, Ingebior

69b-70b  Fyresdal        Avg. Kittill Torchildsen Kittelstuedt
      Kittilstveit i Skafså    og kone avg. Tore Biørnsdatter
      1666-22/3        Barn: Joenn Gregorius Storåsli, Knud, Saffue
                     Kari g.m. Bendik Taralie i Fyresdal
                     Rønoug g.m. Tiøstuff Wiig i Fyresdal
                     sl. Astri g.m. Saffue Berge i Morgedal

70b-71b  Lårdal         Avg. ???? (ikke nevnt ved navn)
      Groven         Enkem: Olle Olsenn Groffuen
      1666-5/4        Arvinger: Asbiørn och Knud Knudtzeønn Groffuen
                       Wedtle Bomdall i førrisdall paa sin hustrue
                             Groe Knudsdatters veigne.

71b-72b  Vinje          Avg. Liffmund Aslachsen Midben
      Midtbøen        Arvinger: Aasmund Midbøen
      1666-8/6             Torchild Tuedten
	
72b-73a  Vinje          Avg. Olle Olsen paa Tuedten
      Tveiten         Barn: Disse Olsdatter g.m. Aasmund Liffmundsen Tuedten
      1666-8/6           Saffue Olsdatter g.m. Torchild Liffmundsen Lunde
		
73a-73b  Fyresdal        Avg. Olle Olsen Wicken
      Vik           Enke: Anne Tellefsdatter
      1666-29/8        Barn: Torbiør, Jørrund

73a-74b  Fyresdal        Avg. Jørenn Suendsdatter Brocken
      Brokke         Enkem: Knud Guermundsen Brocken
      1666-30/8        Barn: Guermund, Suend, Torgei, Kittel
                     Hegge, Ingebiør, Liiff
                  Barnas morbror: Olle Suendzen Brecken

74b-75a  Fyresdal        Avg. Knud Kittilsen Seltuedt
      Seltveit i Skafså      og kone avg. Gunille Knudsdatter
      1666-31/8        Barn: Gunder, Olle, Torbiørnn


75a-75a  Fyresdal        Avg. Wraall Amundsen Herstad
      Hæstad         Enke: Mariet Soffuisdatter
      1666-3/9        Avdødes bror: Gunlich Amundsen Herstad
	


75b-75b  Fyresdal        Avg. Tore Wraalsdatter Nordre Grydde
      Nordre Gryte      Enkem: Gunder Børgesen Grydde
      1666-4/9        Barn med 1. mand: Torgius Olsen
                           Gunild Ollufsdatter 
                  Barn med 2. mand: Wraal og Tollef Gundersen

75b-76a  Fyresdal        Avg. Groe Byrgesdatter Snarteland
      Snartland        Enkem: Povel Snarteland ("meget aldrende, siug och
      1666-5/9              skrøbelig, skal bo hos sin eldste sønn")
                  Barn: Byrg, Olle, Bendic
                     Jørann, Turi, Birriet, Asbiør, Guri, Torbiør

76a-76b  Fyresdal        Avg. Aslach Aanoldsen Nørrumb
      ?            Enke: Marrit Aslachsdatter
      1666-7/9        Barn: Soffue
                     Guri, Birriet, Anne, Aasne

76b-77a  Fyresdal        Avg. Michell Hualleberrig (Søndre Glutten)
      Valebjør søndre     Barn med 1.kone sl. Liff Tollufsdatter
      1666-10/9            Olle, Jørgen, Tolluff
                      Sigri, Tore
                  Barn med 2.kone sl. Gunnild Tollufsdatter
                      Joenn
                      Tone g.m. Soffue Lienn i Kleffgrend i Fyresdal  

77a-77b  Fyresdal        Avg. Torgrim Haldoursen Hagge
      Haga             og avg. kone Sigri Amundsdatter
      1666-13/9        Barn: sl. Andre Torgrimsen
                       Barn: Andre
                  sl. Amund Torgrimsen
                       Barn: Gunduord

76b-78a  Lårdal         Avg. Gunnille Hansdatter Østre Hegtuedt
      Hegtveit østre     Enkem: Asgeir Høyesen Hegtuedt
      1666-6/10          Barn med 1.mann:
                  Leduor Torgrimsen paa Wraa i Wraadall 
					g.m. Anne Knudsdatter 

78a-78b  Vinje          Avg. Birriet Nielsdatter Løck
      Løk           Enkem: Gunder Tallacksen Løck
      1666-17/10       Barn: Niels ("soldat och gift")
                     Halduor

78b-79b  Vinje          Avg. Lauritz Biørnnsen Edtland
      Edland         Enke: Asloug Olluffsdatter
      1666-18/10       Barn: Olle, Signuld, Olle, Biørn
                     Kristi g.m. Olle Opgaarden i Haukeli
                     Ragnild g.m. Størcker Guegaarden ibm

79b-80a  Fyresdal        Avg. Gregar Poulssen Lofftsgaarden i Børtegrend i 
      Loftsgården                     Moe sogen
      1666-20/10       Enke: Mariel Ollufsdatter
                  Barn: Torgius, Poueld
                     Berriet

80a-81a  Skafså         Avg. Amund Oelsen Søndre Løeuig
      Lauvik         og sl. kone Bilauff Torgrimbsdatter
                     ("død for 1/2 r siden")
      1667-15/1        Barn: 1 sønn død nogen tid før foreldrene
                     Gunvor ("er løs och ledig")
                     Suanne g.m. Halduor Nielsen Søndre Løewiig

81a-81b  Lårdal         FØDERD for Asgeir Jørgensen Øestre Hegtuedt
      Hegtveit østre     (" Anno 1667 denn 23 februarij vaaer vi venligens
      1667-23/2        tilbeden at møde paa Øestre Hegtuedt hoes Asgeir
                  effter hans venlig begierring, Saavelsom hans daatter-
                  sønn Sondre Asbiørnsen, som er Eldste Søster Sønn
                  Jliigemaade epter hans begierring, at høre paa huis
                  ord emellem hannem och hans Modersøster Groe Asgeirs-
                  daatter falde kunde Anlangende, huemb der er Nermist
                  til at føede och underholde for.m. gamble bedagit
                  Mand Asgeir Jørgensen, och der udj efftersch.ne
                  6. dannemends Nermelse, Nemblig")

81b-82b  Vinje          Avg. Asgier Guttormsdatter Gieldhus
      Gjellhus i Nesland   Enkem: Gunder Gieldhus
      1667-9/3        ("Anno 1667 den 9 Martij vaaer vi paa quallen venligens
                  tilbeden aff Gunder Gieldhuus i WenieSogen paa denn eene,
                  Øesten och Suennung quallen, Sampt deris Søster Jngeborr
                  Oelsdaatters sl. Asloe Suennungsdaatter, Sl. Aslach Moes
                  quinde, som deris Børn Arffuer Nemblig Aamund och
                  Suennung Aslachsønner, och daatter Asgier Aslachsdaater,
                  deris formynder for.m Østen Quallen. Item Hegge Suends-
                  daater, Igell Biaalands quinde i Morgedall och Aase
                  Gundersdaater, Siffr Hegtuets quinde i Lauerdall, paa den
                  andre Siide at vere.....")

82b-84a  Lårdal/Høydalsmo    Avg. Suend Wetlesen Breeland
      Breiland        og hans efterleverske Laffue Aslachsdaater ("waer selv
      1667-31/5              effter beretning it hundred Aar gammell")
                  Barn: Wetle
                     Marrit, Thore, Asloug, Gunnlouff, Groe, Jore

84a-84a  Vinje          Avg. Suenche Olluffsen Midbøenn
      Midtbøen        Enke: Tharann Halduorsdatter
      1667-28/6        Barn: Ragnild

84a-84b  Fyresdal        Avg. Birriet Tommisdatter Næssi i Børttedallen
      Nes           Enkem: Thallech Torstensen
      1667-30/8        Barn: Joenn, Thorgier

84b-85a  Fyresdal        Avg. Tone Oelsdatter Nordre lutten Snarteland
      Nordre Snartland    Enkem: Aauold Andersen
      1667-3/9        Barn: Olle
                     Olle (datter), Birrit, Gunild

85a-85b  Fyresdal        Avg. Turi Torgiusdatter Nordre lutten Hualleberig
      Nordre Valebjør     Enkem: Halffuor Tolleffsen
      1667-5/9        Barn med 1.mann Jenns Offuinddsen paa Hougen i
                                     Settersdall                   Targier
                  Barn med 2.mann Knud Slistøell
                      Targier
                  Barn med 3.mann Hallfuor Tolleffsen
                      Hergius 
		
85b-86a  Lårdal         Avg. Olle Suendsen quallen i Laffuerdall
      Kvåle          og avg. kone Asloug Gundmundsdatter
      1668-10/5        Barn: Østen, Suennung
                     Ingebiør

86a-86b  Fyresdal        Avg. Knud och Soffue Kittilsønner Kittelstuedt i Skaffse
      Kittilstveit i Skafså  Søsken: Joen
      1668-12/3            Karj

86b-87a  Vinje          Avg. Siffuert Lauridsen Nordgaarden i Grungedall
      Nordgården       Enke: Andj Auffuindsdatter
      1668-14/3        Barn: Jens og Sigri 
                  Bestefaren: Aaugun Romtuedt

87a-87b  Vinje          Avg. Ragnild Gunnufsdatter Midbøen i Sevensgrend
      Midbø i Særengrenda   Enkem: Ollaff
      1668-16/3        Barn: Halffuor, Gunuff
	
87b-88a  Fyresdal        Avg. Knud Biønsen paa Kleffuen
      Kleven         og avg. kone Toran Knudsdatter
      1668-6/7        Barn: sl. Olle Knudsen
                       Barn: Knud
                  Gisle Knudsen (døde kort tid etter foreldrene)
                  Gunild g.m. Knudt Aamot

88a-88b  Fyresdal        Avg. Sigur Ollafsen Rinden i Aaselandsgrend
      Rinden         Enke: Gunild Halffuorsdatter
      1668-3/10        Barn: Alff
                     Signe, Turi
                                        
88b-89a  Fyresdal        Avg. Tiøstuff Soffussen Wig Syndre i MorlandsSogen
      Vik           Enke: Kristj Knudsdatter
      1668-5/10        Barn: Soffus
                     Gunild, Hegge, Ranej, Tore
                  Faderbroder: Wetle Bondal
	 		
89a-89a  Fyresdal        Avg. Olle Ollsen Nordre Gryde
      Nordre Gryte      Søster: Ranej g.m. Ouffer Austgiord
      1668-6/10        Søster: Mariet Ollaffsdatter

89b-89b  Skafså         Avg. Aadht Omdall
      Omdal          og avg. kone Gunild Knudsdatter
      1668-8/10        Barn: Anund, Kittil, Knud
                     Gunbiør, Gunild

89b-90a  Skafså         Avg. Torand Knudsdatter Tuedten
      Tveiten         Enkem: Wetle Tuedten 
      1668-9/10        Barn: Halffuor, Ollaff, Høge, Knud, Aslach, Alff

90b-90b  Skafså         Avg. Olle Knudsen Nordre Tuedten
      Tveiten         Enke: Marit Knudsdatter
      1668-9/10        Barn: Knudt, Tore Taleff, Lile Talleff
                     Birret

90b-91b  Skafså         Avg. Anne Tallefsdatter Wieken
      Viken          Barn: Torbiør
      1668-10710

91b-92a  Vinje          Avg. Guner Asgautsen Winsaas
      Vesås          Enke: Sigri Kittilsdatter
      1668-14/10       Barn: Tore, Asgaut
                     Anne, Sigrj, Ragnild, Hegge

92a-92b  Vinje          Avg. Tallach Høgetuedt
      Høgetveit        Barn: Ollaff, Liduor, Lisle Ollaff
      1668-15/10          Ragnild
			
92b-93a  Vinje          Avg. Asgier Ollafsdatter Aametuedt
      Ometveit        Enkem: Aamund Ovesen
      1668-16/10       Barn: Suend, Ove, Olle
                     Asloug, Tone


93a-93a  Vinje          Avg. Olle Haekesen Aametuedt
      Ometveit        Enke: Agnis Høyesdatter
      1668-16/10       Barn: Herbiøn, Høye, Haeke


93a-93b  Vinje          Avg. Groe Kittilsdatter Drotning i Aabøegrend
      Drotning        Enkem: Størcker Drotning
      1668-17/10       Barn i 1. ekteskap: Aasmund og Effuind Jostsønner
                            Wilbor Jostsdatter
                  Barn i 2. ekteskap: Aase Størckesdatter

93b-94a  Vinje          Avg. Torckeld Effuindsen paa Lunde i Aabøegrend
      Lunde          Enke: Soffue Ollaffsdatter
      1668-17/10       Barn: Olle, Effuind
                     Aasne, Mariet
                  Barnas faderbroder: Aasmund Effuindsen

94a-94b  Vinje          Avg. Vedbiør Ollaffsdatter S. Hyland
      Hylland Søndre     Enkem: Olle Hergiusen
      1668-20/10       Barn: Joen Ollaffsen

94b-94b  Vinje          Avg. Torgius Hackesen S. Hyland
      Hylland Søndre     Enke: Gunnild Biørnsdatter
      1668-20/10       Barn: Giermund
                     Hegge, Asle, Guru, Jorend, Mariet

95a-95a  Vinje          Avg. Elluff Suenckesen Werpestøll
      Verpestø        Enke: Ragnild Guarsdatter
      1668-21/10       Barn: Suencke, Vraar, Tor, Gunar
                     Asloug, Tarand, Gunbiør

95b-95b  Vinje          Avg. Leduord Anundsen Wedhuus
      Vehus          Barn: Anund
      1668-22/10          Ingebiør, Jorand, Liff, Ragnild

95b-96a  Vinje          Avg. Anund Leduordsen Wedhuus
      Vehus          Enke: Gunild Toruildsdatter
      1668-22/10       Barn: Tor
                     Tore, Liff

96a-96a  Fyresdal        Avg. Ollaff Tiøstsen Tuedten (Tuedt ved Sangedall)
      Tveiten         Enke: Aase Tiøstuffsdatter
      1668-28/10       Barn: Tiøstuff
                     Gunild, Signe, Borgild, Groe

96b-96b  Fyresdal        Avg. Knud Halffuorsen Torstuedt i Weum
      Tortveit        Enke: Ragnild Ollafsdatter
      1668-28/10       Barn: Effuind, Ollaff, Halffuor, Sigur
                     Elli, Groe, Biriet, Guru, Gunild

97a-97a  Fyresdal        Avg. Amund Kittilsen Momrach
      Momrak         Enke: Torbiør Gunlicksdatter
      1668-29/10       Barn: Kittil, Ollaff, Tiøstuff
                     Astrij, Tone

97a-97b  Fyresdal        Avg. Gunnuff Liustad i Mosogen
      Ljostad i Mo      og avg. kone Astrij Suendsdatter
      1668-17/11       Barn: Torgius, Suend, Halduor
                     Marie

97b-97b  Fyresdal        Avg. Halduord Jensen Lislestue i Mo sogen
      Lillestu        og avg. kone Asloug Tordsdatter
      1668-18/11       Barn: Jens, Knud
                     Biriet
                  To buemerker er nevnt: Steffen Andfindsen og
                  Biørguff Halgrimsen
                             

98a-98a  Mo           Avg. Wodroff Jostsen Hougeland i Moe sogen
      Haugland        Enke: Targier Tariersdatter
      1668-18/11       Barn: Jost
                     Gunil

98a-98b  Mo           Avg. Olle Torbiørnsen Nordre Wiestad i Moe sogen
      Vistad         og avg. kone Biriet Jonsdatter
      1668-19/11       Barn: Giermund
                     Biriet, Ingebiør

98b-99a  Fyresdal        Avg. Amund Kitilsen Jordall udj Førjsdal
      Jordal         Enke: Astrj Amundsdatter
      1668-21/11       Barn: Anund, Kitil, Sigur, Ollaff, Jon
                     Gunild, Asgier
                  "alle woxsne och Myndige"

99a-99b  Lårdal         Avg. Auffuer Elluffsen Liusedal i Hødalsmo sogen
      Ljosdal         Enke: Biriet Torgrimsdatter
      1669-11/1        Barn: Elluff
                     Mariet, Torbiør

99b-100a  Lårdal         Avg. Halffuor Talleffsen Sødbiør i Ødefield
      Solbjør i Øyfjell    Halvsøsken: Liff och Tore Knudsdøttre
      1669-13/1

100b-100b Fyresdal        Avg. Gunlick Haaestad
      Herstad i Moland    Enke: Targier Knudsdatter
      1669-22/2        Barn: Rolleff, Gunar, Knud
                     Store Biriet, Lille Biriet, Tonne

101a-101a Fyresdal        Avg. Groe Gunlichsdatter
      Herstad i Moland    Barn/Barnebarn:
      1669-23/2          Gunlick Herstad på sin mor Biriets vegne
                    Knud Torstuedt på sin mor Gunilds vegne
                    Asgier Skretuedt på sin mor Gurus vegne
                    Astrij och Tone Anundsdøtre på deres mor Torbiør
                               Gunlichsdatters vegne

101b-101b Fyresdal        Avg. Effuend Kittilsen Bilstad i Skaffsebøyden
      Bilstad i Skafså    Enke: Gunvor Ollafsdatter
      1669-27/2        Barn: Groe, Guru, Ingebiør

101b-102a Lårdal         Avg. Leduor Kittilsen
                  og avg. kone Ingrj Suendsdatter Lyndall udj Ødefield
      1669-1/4        Barn: Ashier, Biriet, Lisle Biriet

102a-102a Lårdal         Avg. Stenvor Knudsdatter Wasløs i Ødefield
      Vaslaus         Enkem.: Suend Wasløs
      1669-3/4        Barn med 1. mann: Hege, Torbiør och Aasild Suendsdøtre
                  Barn med 2. mann: Ingebiør och Mariet Suendsdøtre

102b-102b Lårdal         Avg. Mariet Taraldsdatter Nordre gaarden Dallen
      Nrd Dalen i Eidsborg  Barn: Aasmund, Tarald, Torgius
      1669-30/8          "saavelsom Torgiuses quinde paa sit Barns
                     veigne och døtrene ved Nafn Aasne, Beriet
                     och Ingebiør Vraalsdøtre"

102b-102b Lårdal         Avg. Biriet Knudsdatter Groffuen
      Groven i Eidsborg    Enkem.: Olle Ollsen
      1669-30/8        Barn: Olle, Talleff, Augund
                     Hegge, Lille-Hegge, Jorand

103a-103a Lårdal         Avg. Tone Ollafsdatter Klepen udj Edsberig sogen
      Kleppen i Eidsborg   Enkem.: Guner Gunersen
      1669-31/8        Barn: Torgius, Guner, Olle
                     Jorand
                  "deres moderbroder Torgius Ollafsen"


103b-103b Lårdal         Avg. Hæge Targiersdatter Winløs
      Vinlaus i Eidsaborg   Enkem.: Erich Alffsen
      1669-11/9        Barn: Erich, Aslach, Tarald
      
103b-104a Vinje          Avg. Ragnild Biønsdatter Søndre Longuig paa
      Sø. Longvik                      Rolandstrand
      1669-6/9        Enkem.: Anund Torbiønsen
                  Barn: Sigrj
                  "Moderbroder Borgar Biønsen boende paa Sneren"

104a-104b Vinje          Avg. Tore Sigursen Berge paa Rolandstrand
      Berge i Rauland     og avg. kone Tone Jffuersdatter
      1669-7/9        Barn: Sigur, Iffuer
                     Ashier
                  "moderbroder Suend Aalandslj"

105a-105a Vinje          Avg. Rickar Jffuersen Suallestue i Hadelandsgrend
      Svalestue        og avg. kone Gunloug Wraalsdatter
      1669-8/9        Barn: 1 sønn og 2 døttre (ikke nevnt ved navn)
                  "faderbroder Olle Iffuersen"

105b-105b Vinje          Avg. Anne Eigilsdatter Midgaarden paa Rolandstrand
      Midtgården i Rauland  Barn med 1.mann: Halffuord och Jost Leiuffsønner
      1669-9/9                 Sigrj Leiuffsdatter
                  Barn med 2.mann: Sandaff, Aslach och Eigill                                           Halduordsønner                                     (alle myndige og gifte)

106a-106a Vinje          Avg. Mariet Asbiørnsdatter Øffuerland i Grungedall
      Øverland i Grungedal  Enkem.: Effuind Øffuerland
      1669-14/9        Barn: Anund, Nickuls, Herbiøn
                     Olluff och Groe Effuindsdøtre
                     (alle myndige)

106a-106b Vinje          Avg. Nirj Nirisen Opstuen i Grungedall
      Opstuen i Grungedal   Enke: Jorand Trondsdatter
      1669-15/9        Barn: Nirj
                  "formynder var hans faders moderbroder
                  Sondre Sualestue och Enchens forsuar
                  hendis Broder Olle Vinie"
                    			
106b-107a Vinje          Avg. Knudt Tallachsen Syndre Adtland
                  Enke: Ingebiør Drengsdatter
      1669-16/9        Barn: Anund, Doffus, Ollaff, Gregar
                     Aase, Biriet, Ingier
                     
107a-107a Vinje          Avg. Jost Giermundsen Loftsgaarden paa Rolandsstrand
      Loftsgården i Rauland  Enke: Ragnild Talleffsdatter
      1669-18/9        Barn: Sigur, Laurids, Olle
                  "faderbroders søn Giermund Siffuertsen"


107b-108a Vinje          Avg. Gunild Talleffsdatter Kiellingtuedt i Rolands Annex
      Kjellingtveit i Rauland Enkem.: Halffuor Halffuorsen
      1669-18/9        Barn: Halffuor, Sandoff
                     Dise (?), Groe, Gunild
                  "moderbroder Aslach Korstuedt"

108a-108a Mo           Avg. Suend Mickelsen Skretuedt
      Skretveit        Enke: Ashier Alffsdatter
      1669-13/10       Barn: Biøn
                     Sigrj, Gunild, Gurj 


108b-109a Vinje          Avg. Tiødvør Knudsdatter Bringsuer i Næslandsogen
      Bringsvær        Enkem.: Nickuls Østensen
      1669-13/10       Barn: Knud
                     Asloug, Mariet
                  "barnas tilsynsmand Anund Berudall"

109a-109a Mo           Avg. Anne Jachobsdatter Flaatten i Børtegrend
      Flåten         Enkem.: Skørckor Elingsen
      1669-14/10       Barn: Aslach Gutormsen
                     Marj och Johanne Gutormsdøtre

109a-109b Mo           Avg. Aasild Drengsdatter Mediaas
      Midjås         Enkem.: Suend Soffuesen
      1669-15/10       Barn: Soffue
                     Tore, Mariet

109b-109b Mo           Avg. Soffue Hackensdatter Reine i Frolandsgrend
      Reinen         Enkem.: Luttan Soffuesen
      1669-15/10       Barn: Soffue, Dreng
                     Sigrj, Gunild

110a-110b Skafså         Avg. Alff Halduordsen Nerdre Omblj
      Nedre Åmli       Enke: Tonne Ollaffsdatter
      1669-16/10       Barn: Halffuor, Wettle

110b-111a Fyresdal        Avg. Torgrim Borgarsen Nedre Skaalj
      Nedre Skåli       Enke: Astrj Aadnesdatter
      1669-20/10       Barn: Borgar
                     Tone, Lisle Tone, Store Targier, Lisle Targier,
                     Groe, Aashild
                  Eldste bror: Aadne Bergland (død)
                     Barn: Kittil og Ingebiør

111b-111b Fyresdal        Avg. Østen Ollaffsen Houm
                  Enke:  ???
      1669-23/10       Barn: Ollaff, Anund, Lille Ollaff
                     Turj, Mariet


111b-112a Fyresdal        Avg. Tore Ormbsdatter Nørum i Fardall
      Nøre i Fardal      Enkem.: Biøn Targiersen
      1669-27/10       Barn: Saamund, Soffue
                  Formynder var "deris gode fader Orm Sommundsen"

112a-112b Fyresdal        Avg. Groe Halffuorsdatter Nordre Hualeberig
      Valebjør nordre     Enkem.: Hergius Halffuordsen
      1669-29/10       Barn: Gunild, Signe
                  Formynder var "deris gode fader Halffuor Lislestue"

112b-113a Høydalsmo        Avg. Tone och Gunild Suendsdøttre Tuedten udj
      Tveiten                        Hødalsmoe sogen
      1669-6/12        Arvinger til fastegodset: Karl Tuedten, Jost Aasen och Tonne
                                       Dauffne
                                                                             Arvinger til løsøret: Jackob Gunnersen "som hafte deris halff-         sødster"
113a-113a Øyfjell         Avg. Ollaff Ollaffsen Wig udj Ødefields Annex
      Vik           och avg. kone Hegge Anundsdatter
      1670-28/2        Barn: Olle Roffshuus
                     Turj, Biriet och Lisle Biriet

113a-113b Høydalsmo        Avg. Jorand Soffuisdatter Qualle i Qualsgrend i
      Kvåle                       Hødalsmoe sogen
      1670-1/3        Barn: Targier Ollafsen
                     Mariet, Ingebiør Ollaffsdatter
                  Formynder: Targiej Ollaffsen paa Biønestad
                  Tilsynsmand: Moderbroder Aasmund Blekum

113b-114a Lårdal         Avg. Hegge Ollaffsdatter Houm i Laffuerdall
      1670-28/3        Enkem.: Tormoe Nickulsen
                  Barn: Nickuls, Nirj, Ollaff, Torkild
                     avg. datter Signe Jånsdatter
                       Barn: Anund Ollaffsen

114-114b  Skafså         Avg. Jorand Talleffsdatter Nordre Bilstad
      Bilstad nordre     Enkem.: Soffue Kittilsen
      1670-1/9        Barn: Joen, Biøn
                     Ingebiør, Gunild


114b-115a Mo           Avg. Karj Talleffsdatter paa Norgaarden i
      Nordgården                 Frolandsgrend i Moe sogen
      1670-3/9        Enkem.: Giermund Aasmundsen
                  Barn: Karj
                  Tilsynsmann: moderbroder Olle Tallefsen


115a-115a Vinje          Avg. Guru Aadnesdatter Gunvaldsiord i Houckelj
      Gunvaldjord       Enkem.: Bryniuff Ollaffsen
      1670-5/9        Barn: Knud, Aadne, Ollaff, Aamund


115a-115b Vinje          Avg. Wettele Anundsen Kille i Grungedall
      Kili          Enke: Ingebiør Nielsdatter
      1670-6/9        Barn: Halffuor
                     Groe, Gunild


116a-116a Vinje          Avg. Olle Talachsen Høgetuedt udj Bøens grend udj
      Høgetveit                     Winnie Prestegield.
      1670-8/9        Enke: Anne Borgarsdatter
                  Barn: Elleff, Borgar
                     Asloug
                  Formynder: Faderbroder Leduor Midlse
                  Enkens formynder: Hendes faderbroder Tallach Biaae

116b-116b Vinje          Avg. Gunvor Aadnesdatter Backen i Manaass 
      Bakken i Mannås     Enkem.: Gunnuff     ??
      1670-9/9        Barn: Aasild, Aase, Hegge, Kiersj

116b-118b Lårdal         Avg. Olle Jørgensen Mæsel
                  Enke: Maren Christophersdatter
      1670-14/9        Barn: Friderich
                     Marta
                  Faderbroder: Thomass Jørgensen

118b-119a Vinje          Avg. Borgar Biønsen Seren udj Winnie
      Særen          Enke: Groe Halffuorsdatter
      1670-3/10        Barn: Eigiell
                     Raanou, Liff, Gunild

119a-119a Fyresdal        Avg. Halffuor Aslestad i Fieldgaardene udj Førisdall
      Aslestad        Barn: Halffuor, Alff, Mickell
      1670-18/10          Gunild, Signe, Dougne
		
119b-119b Fyresdal        Avg. Olle Talachsen Nusuig i Hægelands annex
      Nusvik         Barn: Ollaff, Kittil, Tallach
      1670-18/10          Marj, Ingeri, Jorand, Anne

120a-120a Fyresdal        Avg. Ollaff Ollaffsen Nusuig
      Nusvik         Enke: Turj Gunersdatter
      1670-18/10       Barn: Ollaff
                     Anne 
	
120a-120a Fyresdal        Avg. Kittil Ollaffsen Nusuik
      Nusvik         Søsken: 1 bror og 4 søstre
      1670-18/10

120b-120b Fyresdal        Avg. Joen Aadnesen Findals Tuedt udj Morlandsogen
      Findalstveit      og avg. kone Rannei Ollafsdatter
      1670-19/10       Barn: Aadne, Hæge, Gunvor

120b-121a Fyresdal        Avg. Hege Biørnsdatter Giedestad i Morlands Annexs
      Gjeitestad       og Guner Tallachsen Giedestad ("som endnu liffuer
      1670-20/10                    och er blind")
                  Barn: Targei, Biøn, Tallach
                     Jorand, Turj, Sigrj

121a-121b Fyresdal        Avg. Bendixs Taralien
      Taraldlien       Enke: Karj Taralien
      1670-22/10       Barn: Knudt, Ollaff, Talleff, Ollaff, Halffuor, Kittil
                     Tonne, Turj, Signe, Groe

121b-122a Lårdal         Avg. Trond Aalandslj
      Ålandsli        og avg. kone Ragnild Aslachsdatter
      1671-23/1        Barn: Talleff, Gunuff, Aasuald


122a-122b Vinje          Avg. Biøn Suendsen Lien udj Næsslandsogen
      Lien          Enke: Aasne Hermoesdatter
      1671-17/2        Barn: Tone

122b-123a Fyresdal        Avg. Sigur Ollaffsen Rinden
      Rinden         Enke: Gunild Halffuorsdatter
      1671-23/3        Barn: Alff
                     Signe, Turj
                     
123a-123b Fyresdal        Avg. Biøn Tofslj i Børtedallen i Morland sogen
      Tofsli         og avg, kone Sigri Halffuordsdatter
      1671-24/3        Barn: Hæge g.m. Aslach Targieisen
                     Groe, Biriet, Ingebiør
                  "Børnenes Moderbroder Tiøstuff Vig i fuld Ombud paa
                  Groe och Biriets Vegne"
                    
123b-123b Fyresdal        Avg. Jørgen Knudsen Killene i Førisdall udj Morland
      Kilan                            Sogen
      1671-27/3        Barn: Knudt, Soffue, Torbiøn, Halffuor
                     Hegge, Astri, Tone, Aasloug
                  "alle Myndige och fuld Voxsne"

123b-124a Fyresdal        Avg. Aslach Aslachsen Nordre Vig i Morland Sogen
      Vik nordre       og avg. kone Liff Soffuesdatter
      1671-28/3        Barn: Aslach, Asgier, Halffuor, Soffue
                     Tone, Gudbiør
                  "alle Myndige"

124a-125a Fyresdal        Avg. Hæge Anundsdatter Øffrelilestue udj Førisdall
      Øvre Lillestu      Barn med 1 mann sal. Bendixs Spaackelien:
      1671-29/3          Knud, Gunsten, Giermund, Targiei, Lill-Gunsten
                  Barn med 2 mann Soffue:
                    Saafue

125a-125b Lårdal         Avg. Torgrimb Hegtuedt
      Vestre Hegtveit     og avg. kone Daugne Knudsdatter
      1671-28/6        "Øffuer vehrendis: Arffuingernes Elste Broder sl. Taleff
                  Torgrimbsens Børns Formynder deris Stiff-fader Sigurd
                  Hegtuedt saavel som och Anden Broder Knud Torgrimbsen"
                  
125b-126a Vinje          Avg. Niels Jackobsen Longuig udj Rolands Annexs
      Longvik         Enke: Ingeborig Torgrimbsdatter
      1671-8/10        Barn: Jackob Nielsen
                     Tore Nielsdatter
									
126a-127a Fyresdal        Avg. Signe Halffuorsdatter Maaghuus udj Førisdall
      Moghus         og "den efterladte husbund" Targie Biønsen
      1671-20/9        Barn: Sigur, Halffuor, Biørn, Guermund
                     Ashier g.m. Taleff Lofthuus
                     Turi g.m. Gunsten Soffuesen
                     Signe g.m. Giermund Wiestad

127a-127b Lårdal         Avg. Nickuls Tormoesen Home udj Laffuerdall
      Homme          Enke: Torbiør Alffsdatter
      1671-9/12        Barn: Nickuls
                  "Barnets stiffader Sigur Dalen"
                  
127b-128a Vinje          Avg. Wettle Suendsen Skeeie i Aaslandsgrend i Rolands
      Skeie                         Annexs i Winnie
      1672-9/3        Enke: Ashier Biørnsdatter
                  Barn: Suennung
                  "Barnets stiffader Kittil Skæie"

128a-128b Vinje          Avg. Olle Trondsen Norgaarde Winnie
      Nordgården Vinje    Enke: Kristi Wraalsdatter
      1672-15/3        Barn: Wraal, Trond, Hermoe
                     Gunbiør
                  "Paa Børnenes Vegne deris Faderbroder Targiei Rui"

128b-129a Vinje          Avg. Targiei Aslesen Kille udj Grungedall
      Kili i Grungedal    Enke: Thore Nielsdatter
      1672-16/3        Barn: Asle, Biøn
                  "Børnenes faderbroder Mickel Aslesen"

129a-129a Vinje          Avg. Mariet Tiøstuffsdatter Toffsland udj Grungedall
      Tovsland i Grungedal  Enkem.: Olle Povelsen
      1672-16/3        Barn: Joen
                     Biriet

129a-129b Vinje          Avg. Aamund Ollaffsen Sualestue udj Neslandsgrend i
      Svalestuen                    Roland Annexs
      1672-26/3        och hans hustrue Aagaat Suendsdatter 
                  Barn: Olle, Knud

129b-129b Lårdal         Avg. Aasne Targiersdatter Sy. Haatuedt udj Laffuerdall
      Søndre Håtveit     Enkem.: Aasuold Trondsen
      1672-17/5        Barn: Trond
                     Ragnild, Aasild, Brynild, Groe, Biriet
                 "Børnenes Moderbroder Auffuer Gryde"

130a-130a Lårdal         Avg. Nerj Jørgensen boende paa Fielde i Hødalsmoe
      Fjeldet         Barn: Jørgen, Joen
      1672-18/5           Mariet, Hæe

130a-130a Lårdal         Avg. Hæge Anundsdatter paa Berge udj Edsborigsogen
      Berge          Barn: Knud, Asbiørn
      1672-25/5           Groe

130b-130b Mo           Avg. Suenung Wader (Wadder) udj Moe Sogen
      Vadde          och hustrue Karj Olluffsdatter
      1672-14/10       Barn: Tor, Knud
                     Sualoug, Gunild, Mariet

130b-131a Vinje          (Frivillig skifte) Tonne Anundsdatter Huustuedt
      Hustveit        "som ehr gamel och Bedaget Quinde"
      1672-19/10       Arving: Hendes sødskenbarn Giermund Hustuedt
 	
131a-131b Fyresdal        Avg. Thone Sigurdsdatter Houckerei udj Hegeland
      Haukerei                       Annexs
      1672-24/10       Enkem.: Asbiørn Gunersen
                  Hendes barn: Sigur Targieisen
                        Høye Høyesen
                        
131b-131b Fyresdal        Avg. Høye Ollaffsen Bergland i Førisdall udj Kleffgrend
      Bergland        Hans Søsken:  Olle Bergland
      1672-25/10               Ingebiør, Astrj, Gunvor, Jorand

131b-132a Fyresdal        Avg. Thore Knudsen Sualestue i Molands Sogen
      Svalestuen       och hans hustrue Gunild Ollaffsdatter
      1672-26/10       Barn: Orm, Targiei
                     Groe g.m. Joen Hustuel

132a-132b Vinje          Avg. Iffuer Suendsen Sualestue i Hadelandsgrend i
      Svalestuen                    Rolands Annexs
      1673-27/1        "saavelsom Torbiør Augundsdatter, som haffte opgiffuet
                  Løst och Fast for sine Børn"
                  Barn: Rickard (død), hans barn: Wraal og Ingebiør
                     Suend, Augund, Leduor
                     Rannei g.m. Halffuor Rui
                     Groe g.m. Aslach Korstuedt
                     Anne g.m. Joen Tuiteken
                     Thone (død), hennes barn: Iffuer, Sigur   


132b-132b Vinje          Avg. Biøn Herbiønsen Washuus udj Neslandsgrend
      Vashus                          i Rolands Annexs
      1673-3/2        Enke: Sigri Torgrimsdatter
                  Barn: Herbiørn, Targiei 
                     Anloug  


132b.133a Vinje          Avg. Stener Øen
      Øen           Enke: Kristi Olluffsdatter
      1673-4/2        Arvinger:
                  Suend Ringshuus - ModerSøster Sønn
                  Giermund Huustuedt - FaderBroders barnebarn av en bror
                            ved navn Giermund Saamundsen
                  Groe Asbiørnsdatter - av en bror Herbiøn Saamundsen
                  Gunuff Backen - av en bror Herbiøn Saamundsen


133a-133a Fyresdal        Avg. Gunild Halffuorsdatter Slistøel udj Weumb Sogen
      Slistøyl        Enkem.: Targiei Knudsen
      1673-19/9        Barn: Jørgen Olluffsen (ved første mann)
                     Groe Targieisdatter
                  "Begge myndige og gifte"


133b-134a Skafså         Avg. Olle Tiøduffsen Dølen
      Dølen          Enke: Anne Giermundsdatter
      1674-16/7        Hans søsken: Targiei Tiøduffsen
                        Gunvor og Aasne Tiøduffsdøtre


134b-134b Vinje          Avg. Christen Pedersen Røyndal udj Ødefield
      Røindal         Enke: Ashier Leduorsdatter
      1674-19/9        Barn: Leduor
                     Ragnild


134b-135a Mo           Avg. Dreng Ollaffsen Aaseland udj Moesogen
      Åsland         og avg. hustru Ingebiør Targieisdatter
      1674-2/10        Barn: Avg. Olle Drengsens barn:
                          Store Olle
                          Lille Olle
                          Ingebiør
                     Anne Drengsdatter g.m. Toleff Skaffse 
					
135a-135a Mo           Avg. Joen Tiøstuffsen Aase
      Åse           Enke: Kari Gunlichsdatter
      1674-3/10        Barn: Tiøstuff
                     Mariet, Hæge, Guri

135b-136a Skafså         Avg. Knud Ollaffsen Nordre Loeuig
      Nordre Lauvik      Enke: Dagne Tiøstuffsdatter
      1674-12/10       Barn: Mariet

136a-136a Lårdal         Avg. Knud Knudsen Groffuen udj Edsborig sogen
      Groven i Eidsborg    Enke: Gunvor Talachsdatter
      1674-19/10       Barn: Torgier, Knud
                     Hæge, Ingebiør

136b-137a Lårdal         Avg. Taleff Ormbsen Østgaarden dalen udj Edsborig
      Dalen østre         "saavelsom hans tuende hustrue"
      1674-20/10          Ingebiør Jonsdatter och Groe Ashiersdatter
                  Barn med 1 kone Ingebiør: Effuind, Joen
                               Tarand
                  Barn med 2 kone Groe: Ingebiør, Groe, Anne, Gunloug,                             Joraand

137a-137b Skafså         Avg. Dreng Aslachsen Norgaarden Kleffuerud
      Nordre Klauvreid    Enke: Gunvor N...ffsdatter (??)
      1674-24/10       Barn: Olluff, Aaugund, Salffue, Lille Olluff
                     Biriet


137b-137b Skafså         Avg. Hergius Aslachsen Midgaarden Kløffuerud
      Midtre Klauvreid    og avg. kone Targier Asbiørnsdatter
      1674-24/10       Barn: Targiei
                     Anne, Lille Anne, Turi, Mariet, Targier

137b-138a Lårdal         Avg. Ashier Høiesen Østre Hegtuedt
      Østre Heggtveit     Barn: Groe Ashiersdatter
      1675-22/1           Torbiør Ashiersdatter (død) g.m. Asbiørn Taleffsen
                        Barn: Sondre, Høye, Taleff
                           Anne, Ragnild, Gunvor

138a-138b Kviteseid        Avg. Asbiørn Taleffsen Haatuedt i Morgedall
      Håtveit i Morgedal   og avg. kone Torbiør Ashiersdatter
      1675-22/1        Barn: Sondre, Høye, Taleff
                     Anne, Ragnild, Gunvor

138b-139a Vinje          Avg. Olle Olesen Wolupt udj Ødefield
      Vålhovd         Enke: Hege Suendsdatter
      1675-26/1        Barn: Christian, Jens, Saafue
                  Barn med første kone Turj
                      Gunild g.m. Anund Quale
                      Aashild g.m. Christen Karlsen                                      Førisdøel
                      
139a-139a Vinje          Avg. Suend Aasoldsen Nedre Moe udj Rolands Annexs
      Nedre Mo        og avg. kone Guri Jonsdatter
      1675-27/1        Barn: Gunild og Biriet Gundersdatter (med Gunder Moen
                                           aufflet)
     
139b-139b Vinje          Avg. Asbiørn Biørguffsen Tuitechen paa Rolandstrand
      Tvitekken i Rauland   Enke: Ingebiør Toffsdatter
      1675-28/1        Barn: Joen, Anund, Biørguff
                     Hæge g.m. Torbiørn Biaalj
                     Tone g.m. Torkel Longuig
                     Liff, Ingebiør
                  Barn med første kone Mariet Aaugundsdatter:
                     Gunild, Halbiør, Ingebiør


140a-140a Vinje          Avg. Biøn Biørguffsen Norstuen udj Smørklep
      Nordstuen        Barn: Knud
      1675-1/2           Groe g.m. Olle Winsaas
                     Hæge (død) g.m. Aslach Talachsen
                       Barn:  Mariet, Groe, Asle
                     Gunild


140b-140b Vinje          Avg. Wetle Jambschar i Bøensgrend
      Jamsgård        og avg. kone Ragnild Ollaffsdatter
      1675-3/2        Barn: Ollaff, Biøn(x), Hauck(#), Brat(x), Lille Ollaff(x),                      Oyund(#), Guru (ikke ekte gift)
                    (x) = arver sine søsken
                    (#) = døde barnløse


141a-141a Vinje          Avg. Størcker Ollaffsen Drotning
      Drotning        Barn: Taarsten
      1675-18/3           Gunild, Aase
                  (alle myndige og gifte)


141a-141b Lårdal         Avg. Guner Gunersen Klepen udj Edsborig Annexs
      Kleppo         Enke: Giedlou Toresdatter
      1675-20/3        Barn: Torgius, Guner, Olle
					 Jorand, Tone
                  (alle umyndige)
                  Formynder: deres "Moderbroder Torgius Olluffsen" og
                       deres "Faderbroder Hackie Gundersen"

141b-141b Mo (??)         Avg. Anne Dølen
      Dølen          "en Arving fraværende udj Bergenhuslen"
      1675-22/3        "hendes anden Arving: Guner Torgrimsen"

142a-142a Vinje          Avg. Sigvald Setberig paa Axsuig paa Rolandstrand
      Setberg u/Aksvik    og hans hustru: Tarand Taleffsdatter
      1675-10/9        Barn: Tarbiøn, Tor
                     Gunild, Liff

142a-142b Vinje          Avg. Halffuor Axsuig (skiftet holdt på Kielingtuedt)
      Aksvik         og hans hustru: avg. Liff Knudsdatter
      1675-10/9        Barn: Halffuor, Sigvald, Giermund, Torbiøn
                     Gunild, Tarand, Ingebiør

142b-142b Vinje          Avg. Peder Dyresen Setberig udj Rolands Annexs
      Setberg         Enke: Magnild Aaugundsdatter
      1675-11/9        Barn: Biøn, Arve, Tolff
                     Gunild
                  Bestefar: Dyre Waag


143a-143a Vinje          Avg. Trond Jerandsen Fætuedt
      Fetveit Enke:      Aase Halffuorsdatter
      1675-15/9        Barn: Jerand, Halffuor, Suend
                     Guru, Liff
                  "alle fuld-Voxsne och Myndige"
                
143a-143b Vinje          Avg. Jarand Knudsdatter Aarhuus udj Bøensgrend
      Århus          Enkem.: Effuind Anundsen
      1675-15/9        Hennes sønn: Olle Aslachsen


143b-144a Vinje          Avg. Effuind Aasmundsen Midbøe i Aabøegrend
      Midbø i bø       Enke: Sidsel Olluffsdatter
      1675-16/9        Barn: Niels, Tarckield
                     Anne
                  Bestefar: Aasmund Tuedten

144a-144a Vinje          Avg. Aamund Hoftdestad udj Manaas
      Hovdestad        Enke: Aslou Eluffsdatter
      1675-17/9        Barn: Søren
                  "Overværende deres faders faderbroder"
                  Navnet ikke nevnt.


144a-144a Mo           Avg. Jon Aasmundsen Lofftsgaarden i Bortegrend
      Loftsgården       og kone Sigri Torgrimsdatter
      1675-27/9        Barn: Aasmund, Halffuor
                     Ingebiør
                  (alle myndige og gifte)

144b-144b Skafså         Avg. Aasmund Saaffuesen Blekum udj Kløffuerud grend
      Blekum Enke:      Biriet Nerisdatter
      1675-26/10       Barn: Neri, Saaffue, Hergius
                     Mariet, Sigri
                  Barnas tilsynsmand: "Faderbroder Olle Kleffuen"

145a-145a Lårdal         Avg. Hege Suendsdatter Bergge udj Edsberig
      Berge          Enkem.: Saaffue Taraldsen
      1676-15/1        Barn med 1. ektemann:  Asbiøn Olluffsen
                              Tarald Olluffsen
                              Gunder Olluffsen
                  "alle fuldvoxsne och Myndige"

145b-145b Fyresdal        Avg. Aasmund Targieisen Holum udj Aaselandsgrend
      Holer          Enke: Ingebiør Snerisdatter
      1676-20/3        Barn: Sneri (død)
                     Barn: Targiei, Asbiøn
                        Hege
                     Todne, Ashier, Torbiør, Jorand,Turi, Mariet,                      Gunvor
		
146a-146a Mo           Avg. Joen Tiøstuffsen Aase
      Åse           Enke: Kari Gunlechsdatter
      1676-22/4        Barn: Mariet g.m. Halffuor Omblj
                     Hæge, Guri

146b-147a Vinje          Avg. Taarsten Torgrimbsen Nerdre Waag i Rolands
      Vaa nordre                          Annexs
      1676-3/6        Enke: Gunild Aslachsdatter   
                  Barn med 1 kone Gunild Dyresdatter: Torgrim og Groe
                  "datterens ombudsmann: hennes bestefar Dyre Waag"

147a-147a Vinje          Avg. Aslach Tallefsen Syndre Korstuedt
      Kostveit Søndre     Enke: Groe Jffuersdatter
      1676-4/6        Barn: Biøn, Knud, Taleff
                     Gunild
                  Enkens bror: Suend Sualestue

147a-147b Mo           Avg. Guner Ollaffsen Fedland
      Felland Enke:      Guru Saaffuesdatter
      1676-9/6        Barn: Effuind, Saafue, Olle
                     Guru, Mariet, Aase, Ingebiør, Tarand, Jorand

147b-148a Fyresdal        Avg. Hæge Wraalsdatter Syndre Gryde i Morland Sogen
      Gryte Søndre      Enkem.: Knud Suendsen
      1676-9/9        Barn: Wraal, Suend
                     Aasne
                     Tarand g.m. Wetle Tuedten i Skaffsebøgd
                     Gunild g.m. Taleff Wig
                     Ragni g.m. Olle Drengsen
                  "alle Fuld Voxsne och Myndige"


148a-148b Mo           Avg. Toff Aslachsen øffre Haatuedt 
      Håtveit Øvre      Enke: Kari Knudsdatter
      1676-3/10        Barn: Steffen, Joen
                     Groe g.m. Knud Berudal
                     Gunild g.m. Kittil Haatuedt
                     Guru, Tiødvor


148b-149a Mo           Avg. Targiei Wettlesen Hougen udj Børtegrend
      Haugen            och Sigri Gregersdatter
      1676-4/10        Barn: Torchel (død)
                       Barn: Gregar
                     Wetle
                     Aasild, Anne, Ashier
                  "alle Myndige"

149a-149a Mo           Avg. Signe Targieisdatter Nordre Wiestad udj Moesogen
      Vistad nordre      Enkem.: Giermund Ollsen
      1676-5/10        Barn: Beriet, Signe
                  Verge for barna: Moderbrødre: Halffuor Loffthuus
                                  Giermund Omblj

149b-149b Fyresdal        Avg. Tone Targieisdatter Lundehald udj Aaselandsgrend
      Lundehall        Enkem.: Tore Tarbiønsen
      1676-10/10       Barn: Kittil
                  Verge for sønnen: Moderbroder Olle Targieisen

149b-150a Skafså         Avg. Jorand Suendsdatter Braacken
      Brokken         Enkem.: Knud Giermundsen
      1676-21/10       Barn: Giermund, Suend, Torgiei, Kittil
                     Hæge, Jngebiør, Liff, Torbiør
                  Barnas moderbroder: Olle Backen

150a-150a Skafså         Avg. Knud Knudsen Kleffuen udj Skaffse
      Kleven         Enke: Gunild Knudsdatter
      1676-22/10       Barn: Knud
                     Jorand

150b-150b Vinje          Avg. Mariet Suendsdatter Roffshuus
                          udj Rolands Annexs
      Rofshus         och hendis efterladte husbonde Ollaff Ollaffsen
      1677-7/6        Barn:  Anund
                  Ashier g.m. Aasmund Aametuedt
                  Groe g.m. Suend Wehuus
                  Gunild g.m. Sandoff Midgaarden

150b-151a Lårdal         Avg. Uffuild Knudsdatter Føstden udj Hødalsmoe
      Førstøl         Enkem.: Auffuer Jonsen
      1677-3/7        Barn: Olle
                     Asloug
                  Barn med 1 mann Auffuer Saauelsen
                     Signe

151a-151b Lårdal         Avg. Knud Torgrimbsen Tuedten udj Hødalsmoe
      Tveiten         Enke: Kari Tiøstuffsdatter
      1677-7/7        Barn: Tiøstuff, Taleff, Olle
                     Biriet, Lavei

151b-151b Fyresdal        Avg. Tarald Knudsen Syndre Berge udj Bertedalen
      Berge          och avg. Sigri Anundsdatter
      1677-24/9        Barn: Knud
                     Aasne g.m. Knud Saaffuesen
                     Mariet g.m. Tarald Mickelsen

152a-152a Fyresdal        Avg. Aadne Ollaffsen Midgaarden Nes i Børtedalen
      Midgården        Enke: Kristi Ollaffsdatter
      1677-25/9        Barn: Ingebiør, Sualau, Gunild, Torbiør, Groe, Ashier,                    Mariet
                  "Deris Formynder Faderbroder Kittil Rollefstad" 

152b-152b Fyresdal        Avg. Guru Aaugunsdatter Hualeberig
      Valebjør        och hendis effterladte husbonde: Olle Mickelsen
      1677-27/9        Barn: Ollaff, Aaugund, Knud, Olle
                     Ingebiør
 
153a-153a Fyresdal        Avg. Hege Halffuorsdatter Nordre Veting i Moeland
      Væting         Enkem.: Joen Kittilsen
      1677-28/9        Barn: Kittil, Halffuor
                     Turi, Gunild
                  "Kittil er ikke myndig"


153a-153b Fyresdal        Avg. Olle Halffuorsen Midgaarden i Hougengrend udj
      Midgården                    Veemb Sogen
      1677-2/10        Enke: Guri Ollaffsdatter
                  Barn: Ollaff, Gunar, Effuind
                     Aase
                  Deres bestefar: Halffuor Lille Stue


153b-153b Lårdal         Avg. Ingier Torgiersdatter Biaaland udj Laffuerdal
      Bjåland         Enkem.: Jon
      1677-23/11       Barnebarn: Biriet Knudsdatter (Mor: Mari Jonsdatter)
                       Tarbiør Knudsdatter (Mor: Guri Jonsdatter)
                       Groe Tuedten (Mor: Guri Jonsdatter)

154a-154b Vinje          Avg. Effuind Ollsen Berge udj Ødefields annexs
      Berge i Øyfjell     Enke: Sigri Torgiusdatter
      1678-6/9        Barn: Effuind
                     Guri, Sigri, Liff, Mariet, Mari
                  Barnas bestefar: Olle Lih
                  Barnas farbror: Knud Ringhuus

154a-154a Vinje          Avg. Aslach Giermundsen Groffuen udj Ødefield
      Groven i Øyfjell    Enke: Gunhild Biønsdatter
      1678-11/9        Barn: Giermund, Torsten, Biøn
                     Mariet, Gunild, Torbiør
                     Barnas bestefedre: Laffridtz Sudgaarden
                              Jørgen Nystad

154b-154b Fyresdal        Frivillig skifte:
      Gryte søndre      Knud Suendsen Syndre Gryde udj Morland sogen
      1678-24/9              "gamel och udleffd"
                  Salig hustru: Hæge Wraalsdatter
                  Barn: Suend
                     Aasne, Tarand, Gunild, Ragnild

155a-155a Mo           Avg. Aasild Drengsdatter Medjaas 
      Midjås         Enkem.: Suend Saaffuesen
      1678-11/10       Barn: Saaffue
                     Tore g.m. Olle Nedredal
                     Mariet ("hiemme hos Faderen och Er Vanvittig")


155b-155b Mo           Avg. Gunne Gundersen Lille stue 
      Lillestu        Enke: ??
      1678-12/10       Barn: Tor


155b-155b Lårdal         Avg. Ingeborig Ollaffsdatter Vestre Hegtuedt
      Hegtveit vestre     Enkem.: Taleff Søffrendsen
      1678-14/12       Barn: Wraal, Søffrend, Olle
                  Barnas morbror: Giermund Aalandslj

156a-156b Vinje          Avg. Asloug Giermundsdatter Nystue udj Rolands Annex
      Nystu i Austbø     Enkem.: Jørgen Rolandsen
      1679-17/1        Barn: Asloug, Mariet, Groe

156b-156b Vinje          Avg. Anne Biønsdatter Loffthuus i bøens grend
      Lofthus         Enkem.: Ledvor Halffuorsen
      1679-22/3        Barn: Halffuor, Talach, Aadne
                     Aasne, Anne
                  Barnas moder brødre: Halffuor Kielingtuedt
                            Sigvald Axsuig

156b-157a Vinje          Avg. Anne Borgarsdatter Høgetuedt
      Høgetveit        Enkem.: Halffuor Gunersen
      1679-23/3        Barn: Guner, Olluf
                  Barn etter 1ste ektemann Olluff Tallachsen:
                     Eluff, Borgar
                     Asloug
                  De første børns faderbroder: Ledvor Talachsen

157a-157a Vinje          Avg. Laurids Biønsen Nordre Edtland
      Edland nordre      og hans hustru: Alsloug Olluffsdatter
      1679-8/9        Barn: Oluff, Sigvald, Lille Ollaff, Biøn
                     Kristi (død), men barn: Vraal, Knud Oluffsønner
                                 Asloug Oluffsdatter
                     Ragnild

157a-157a Vinje          Avg. Saffvd (??) Hergiusdatter Lien u/Berudal liggende i
      Lien u/Berdal                          Neslands Annexs
      1679-11/9        Enkem.: Tord Taraldsen
                  Barn: Hergius, Steffen, Biøn, Aadne
                     Sigri g.m. Torgius Lystad              
                     Gunild, Groe

157b-157b Lårdal         Avg. Biriet Knudsdatter Biaaen i Edsborig Annexs
      Bjåen          Enkem.: Talach Olluffsen
      1679-13/9        Barn: Guner Aslachsen
                     Gunvor Aslachsdatter

158a-158a Fyresdal        Avg. Aadne Jonsen Bustiord udj Aaselandsgrend
      Besjord         Enke: Marie Olluffsdatter
      1679-19/9        Barn: Ragnild
                  Bestefar: Jon Skaalj

158a-158b Fyresdal        Avg. Sigri Suendsdatter Syndregaarden Snarteland
      Snarteland søndre    Enkem.: Biug Paavelsen
      1679-22/9        Barn: 3 sønner (ikke nevnt ved navn)
	
158b-158b Fyresdal        Avg. Olle Bendixsen Taralien udj Morland sogen
      Taraldlien       Enke.: Turj Jonsdatter
      1679-27/9        Barn: Bendixs, Østen
                     Groe, Tarand, Lille Groe

158b-159a Skafså         Avg. Olle Ollesen Gaasetiøn 
      Gåskjøn         samt enke Tone Taleffsdatter
      1679-8/11        Barn: Guri g.m. Torgius Tordsen
                  Barn ved hennes første mann:
                     Talff, Halffuor

159a-159b Lårdal         Frivillig skifte etter:
      Flekstveit       Saaffue Taraldsen Flextuedt udj Laffuerdal
      1679-12/11            "som er en gamel bedaget Mand"
                  Barn: Tarald
                     Groe

159b-160a Lårdal         Avg. Guner Knudsen Biaaland udj Laffuerdal
      Bjåland
      1679-15/11

160a-160b Vinje          Avg. Targiei Suendsen Nordre Giøltelj udj Edsborig
      Gjøitil         Enke: Mariet Ollaffsdatter
      1680-21/1        Barn: Nickuld, Halffuor, Ollaff, Aasmund, Knud
                     Astri

160b-160b Vinje          Avg. Gunild Gunnersdatter Nedre Moen udj Rolands
      Moen nedre                       Annexs
      1680-17/2        Enkem.: Laurids Leielsen
                  Hendes fader: Guner Moen
                  Hendes søster: Birgit Gunersdatter
                
160b-161a Vinje          Avg. Ragnild Hermoesdatter Axsvig paa Rolandsstrand
      Aksvik         Enkem.: Sigvald Halffuorsen
      1680-18/2        Barn: Halffuor, Biøn
                     Liff, Tone, Hege, Anne
                  Barnas Bestefader: Hermoe Tombsen
                  Deris Moder Syster Mand: Aaugus Tombsen

161a-161b Skafså         Avg. Knud Giermundsen Braacke udj Skaffsebøyden
      Brokken         Barn: Giermund (død)
      1680-25/2            Barn: Jorand Giermundsdaatter
                     Targiei, Kittil
                     Hege g.m. Guner Seltuedt
                     Ingebiør g.m. Guner Tuedten
                     Liff

161b-161b Skafså         Avg. Kittil och Knud Aadsønner Omdal udj Skaffse Annexs
      Åmdal          Søsken: Anund Aadsen
      1680-26/2            Gunbiør och Gunild Aadsdøttre

161b-162a Vinje          Avg. Sondre Aadtsen Sualestue udj Grungedal
      Svalestuen       Enke: Signe Targieisdatter
      1680-29/3        Hans barn: Torbiøn, Tron
                       Guri, Sigri, Mariet, Ambiør

162a-162b Fyresdal        Avg. Halffuor Ollesen Nordre Lillestue
      Lillestu nordre     Enke: Gunild Halffuorsdatter
      1680-21/5        Barn: Olle (død)
                      Barn: 3 sønner + 1 datter
                     Targiei, Halffuor
                     Groe (død) g.m. Hergius Waleberig
                      Barn: 2 døttre
                     Ashier g.m. Knud Spaackelj

162b-163a Vinje          Avg. Anne Iffuersdatter Tuiteken paa Rolandstrand
      Tvitekken        Enkem.: Joen Asbiønsen
      1680-28/6        Barn: Toff, Iffuer
                     Guri
                  Moderbroder: Suend Sualestue

163a-163a Vinje          Avg. Suend Sigursen paa Wehuus
      Vehus          och hans hustrue Groe Ollafsdatter
      1680-30/6        Barn: Olle, Effuind, Rickar
                     Tone
                  Moderbroder: Anund Raffshuus

163b-163b Vinje          Avg. Sondre Sualestue
      Svalestuen       Barn: Trond
      1680-1/9           Sigri g.m. Tor Vinsaas
                     Mariet, Gunbiør

163b-164a Vinje          Avg. Tone Suendsdatter Jambscher udj Winnie sogen
      Jamsgård        och hendes efterladte mand Hermoe Biønsen
      1680-14/10           (som er gamel Blind Mand)
                  Barn: Ragnild g.m. Sigvald Axsuig
                     Ingebiør g.m. Aaugus Jambschar
                     Aasne g.m. Nickuls Giøltil

164a-164a Vinje          Avg. Aasne Torckieldsdatter Midbøe
      Midtbø         Enkem.: Olle Targieisen
      1680-15/10       Hendes moder: Saafue Lunde


164a-164a Vinje          Avg. Suend Jerandsen Ringhuus
      Ringhus         och hands hustrue sal. Torbiør Knudsdatter
      1680-15/10       Barn: Groe g.m. Knud Ollesen
                     Lise g.m. Giermund Joensen

164a-164b Vinje          Avg. Birgitte Coldsdatter Brue
      Bru              (som er en gamel bedaget quinde)
      1680-15/10       Barn: Tarand Michelsdatter g.m. Touff Ollesen
                     Gunbiør Knudsdatter g.m. Aanund Anundsen

164b-164b Vinje          Avg. Knud Toffsen Sandaach udj Neslands sogen
      Sandåk         Enke: Tarand Kittilsdatter
      1680-16/10       Barn: Tone, Torbiør, Tiodvor, Mariet, Gunild, Signe

164b-165a Vinje          Avg. Vetle Anundsen Berge i Manaas
      Berge          och hands hustrue Aase Størckersdatter
      1681-19/3        Barn: Anund
                     Groe, Turi
                  Faderbrødre: Taleff och Anund Anundsønner
                  Moderbrødre: Aasmund Groffuen, Taasten Drotning och
                                Halffuor Midbøe

165a-165b Skafså         Avg. Anne Drengsdatter Skaffse udj Skaffse bøyden
      Skafså         Enkem.: Taleff Halfuorsen
      1681-28/3        Barn: Halffuor, Suenug, Olle
                     Groe, Torbiør

166a-166a Vinje          Avg. Anund Asbiønsen Loffthuus paa Rolandstrand
      Lofthus         Enke: Ragnild Aslesdatter
      1681-5/6        Barn: Hege
                     Hege
                  Faderbroder: Joen och Biørguff Anundsønner

166a-166b Vinje          Avg. Hege Suendsdatter Volupt i Ødefield
      Vaalhovd              (hun var gift tre ganger)
      1681-12/10       Barn med 1. Mann: Torbiør Asbiørnsdatter 
                  Barn med 2. Mann: Suend, Jackob, Asbiøn Jenssønner
                  Barn med 3. Mann: Christian, Jens Saaffue Ollesønner


166b-166b Vinje          Mariet Ollesdatter Nordre Giøttil
      Gjøitil nordre     (och salig Halffuor Targieisen - hendes søn - som barnløs
      1662-25/1                 er død)
                  Søsken: Nickuls Targeisen (død)
                         Barn: Tone
                      Olle, Aasmund och Knud Targeisønner
                      Astri Targieisdatter


166b-167a Vinje          Avg. Aaugun Olsen Øffre Romtuedt paa Rolandsstrand
Romtveit øvre           och hans hustru Hegge Toffsdatter
1682-23/2             Barn: Toff (død) 
                      Barn: Halffuor, Olle, Aaugus
                         Ragnild
                     Audj, Magnild

167a-167a Vinje          Avg. Mariet Sondresdatter Aametuedt
      Ometveit        Enkem.: Orm Aamundsen
      1682-20/6        Hendes søsken: Tron Sondresen
                          Sigri Sondresdatter g.m. Tor Vinsaas
                          Ambiør Sondresdatter


167a-167b Vinje          Avg. Gunild ......datter Medbøe i Serensgrend
      Midbø i Særengrend   Enkem.: Halffuor Medbøe
      1682-20/6        Barn: Olle, Knud, Gunuff
                     Ragnild, Mariet, Ragnild
                  Barnas moderbroder: Taasten Draatning

167b-167b Høydalsmo        Avg. Talach Carlsen Føristøel
      Førstøl         Enke: Aase Halffuorsdatter
      1682-5/9        Barn: Carl
                     Ingeri, Bergit
                  Barnas Faderbroder: Christen Carlsen

168a-168a Vinje          Avg. Groe Effuendsdatter Lii udj Ødefield
      Li           Enkem.: Olle Knudsen
      1682-6/9 

168a-168b Vinje          Avg. Torgius Ollsen Lii udj Ødefield
      Li           Enke: Mergithe Targiusdatter
      1682-6/9        Barn: Groe, Anne, Hege
                  Barnas Bestefader: Olle Lii

168b-168b Vinje          Avg. Hege Ollesdatter Sobiør i Ødefield
      Solbjør         Enkem.: Knud Ollesen
      1682-7/9        Barn: Olle
                     Birgithe
                  Barnas Bestefader: Olle Lii

168b-168b Vinje          Avg. Mariet Laffrandsdatter Sy. Longuig
      Longvik Søndre     Enkem.: Aasmund Torbiønsen
      1682-8/9        Barn: Ingebiør, Sigri, Gunvor

168b-169a Høydalsmo        Avg. Hege Torbiønsdatter Føristøel i Smørklep
      Førstøl         Enkem.: Torchil Nerisen
      1682-16/9        Barn: Neri Tarckelsen
                     Inger Knudsdatter

169a-169a Fyresdal        Avg. Kittil Olesen Momrock
      Momrak         Enke: Sigri Taleffsdatter
      1682-31/10       Barn: Aslach, Olluff
                     Tone, Gunild, Hege, Mariet


169a-169b Vinje          Avg. Anund Ollesen Roffshuus paa Rolandstrand
      Rofshus         Enke: Mariet Tiøstuffsdatter
      1683-29/1        Barn: Olle, Tiøstuff, Suend
                     Ashier


169b-170a Vinje          Avg. Halbiør Asbiønsdatter Sualestue udj Neslandsgrend
      Svalestuen       Enkem.: Olle Aamundsen
      1683-30/1        Barn: Aaugund, Effuind
                     Hege, Aagaat


170a-170b Vinje          Avg. Dyre Biørguffsen Østre Vaag udj Rolands Annexs
      Våg østre        och hans quinde sal. Gunild Ollesdatter
      1683-31/1        Barn: Anund, Peder
                     Gunild
                  Gunilds barn med 1. Ektemann:
                     Sigri, Torbiør, Tone, Biriet Kittilsdøtre

170b-170b Vinje          Avg. Knud Ollesen Vaamertuedt
      Våmartveit       Enke: Øy...d Jansdatter
      1683-1/2        Barn: Aasuald, Olle Knudssønner 
					Taalluff Knudsdatter
                  Barn med 1 kone Tore Ollesdatter:
					Joen, Vetle, Olle, Halffuor
					Ashier, Hege, Ragnild

170b-171a Høydalsmo        Avg. Targiei Tronsen Beckhuus udj Smørklep
      Bekkhus         Enke: Kristj Gunlichsdatter
      1683-6/2        Barn: Trond, Olle
                     Ashier, Mariet, Liff

171a-171b Vinje          Avg. Targiei Kolsen Mule
      Mule          Enke: Ingeri Ollesdatter
      1683-8/2        Barn: Koll
                     Mariet, Ingebiør
                  Barnas Faderbroder: Knud Kolsen

171b-171b Mo           Avg. Tor Suennungsen Vadder
      Vadde          Enke: Guru Gunbiønsdatter
      1683-28/3         (Den avdøde var gift en gang tidligere)
                  Enkens laugverge var hendes sønn: Tor Lillestue

172a-172a Mo           Avg. Targiei Gunersen Syndre Mediaas
      Midjaas søndre     och hans hustru Gunvor Tiøduffsdatter
      1683-28/3        Barn: Halffuor, Guner, Joen
                     Hege, Tone

172a-172a Mo           Avg. Halffuor Targieisen (forgedachte) Mediaas
      Midjaas søndre     Enke: Sigri Anundsdatter
      1683-28/3        Barn: Gunvor
                  Barnets Faderbroder: Guner Lofthuus

172a-172b Mo           Avg. Karj Gunlichsdatter Aase
      Åse           Enkem.: Aasul Jørgensen
      1683-29/3        Barn: Mariet g.m. Halffuor Omlj
                     Helge g.m. Olle Ringestuen
                     Guru g.m. Steffen Berdal

172b-173a Skafså         Avg. Saaffue Kittilsen Bilstad Nordre
      Bilstad nordre     och hans hustrue Jørand Talleffsdatter
      1683-30/3        Barn: Joen, Biøn
                     Ingeborig, Gunild

173a-173a Fyresdal        Avg. Targiei aasmundsen Lille Metuedt
      Metveit         Enke: Astri Ollesdatter
      1683-31/5        Barn: Sigur, Aasmund
                     Mariet, Tone, Ingeborig
                  Barnas Faderbroder: Olle Bergland

173b-173b Høydalsmo        Avg. Karj Tiøstuffsdatter Tuedten
      Tveiten         Barn: Tiøstuff, Taleff, Olle Knudsønner
      1683-13/7           Biriet, Lavei

173b-174a Høydalsmo        Avg. Joen Nerisen Nørdre Fielde
      Fjeldet nordre     Enke: Guri Knudsdatter
      1683-4/10        Barn: Nerj, Knud, Olle
                     Karj, Margiet, Jngier, Aase, Turj


174a-174b Vinje          Avg. Taasten Draatning
      Drotning        Enke: Mariet Gunersdatter
      1683-6/10        Barn: Størcker, Dreng, Guner, Targiei
                     Ragnild, Gunild

174b-174b Fyresdal        Avg. Borger Nordre Skaalj
      Skaali         Enke: Groe Ollesdatter
      1683-12/10       Barn: ??

174b-174b Fyresdal        Avg. Turi Bendixsdatter Giedestad
      Gjetestad        Enkem.: Targiei Gunersen
      1683-13/10       Barn: Bendixs
                     Hege, Torbiør

174b-175a Fyresdal        Avg. Aadne Østre Naper
      Naper østre       Enke: Kristi Halffuorsdatter
      1683-13/10       Barn: Sigur, Suencke
                     Birgiet

175a-175a Lårdal         Avg. Knud Torgiusen Aacker
      Åkeren         och hans hustrue Guru Gunlichsdatter
      1684-23/2        Barn: Gunlich
                     Hege, Gunild, Mari ældre, Tore, Targier,
                     Aasild, Aslou

175a-175b Lårdal         Avg. Gunlich Knudsen Aacker
      Åkeren         Enke: Ashier Aasmundsdatter
      1684-23/2        Barn: Olle
                     Guru, Turj, Mariet, Aase

175b-175b Lårdal         Avg. Joen Povelsen Skatter
      Skatter         Enke: Gunvor Asbiønsdatter
      1684-25/2        Barn: Torbiør Joensdatter

175b-176a Fyresdal        Avg. Bendixs Ollesen Taralien
      Taraldlien       Enke: Kari Kittilsdatter
      1684-24/9        Barn: Knud, Olle, Lille Olle, Halffuor, Kittil
                     Tone g.m. Anund Grefstad
                     Turi g.m. Targiei Giedestad
                     Signe g.m. Jørgen Sangedal
                     Groe
                     (Kittil er sandseløs) 
 
176a-176b Fyresdal        Avg. Targiei Gunersen Giedestad
      Gjetestad        och hustrue Turi Bendixsdatter
      1684-25/9        Barn: Bendixs
                     Hege, Torbiør

176b-176b Fyresdal        Avg. Eldri Eigildsdatter Syndre Breuig
      Breivik søndre     Enkem.: Halffuor Saamundsen
      1684-2/10        Barn: Eigild
                     Gunvor, Gunild
                  Barnas Bestefader: ...ust.. Breuig
	

177a-177a Fyresdal        Avg. Knud Biørguffsen Rinden udj Aaselandsgrend
      Rinden         Enke: Torbiør Ledvorsdatter
      1684-3/10        Barn: Aauold, Olle, Torgius, Halffour, Biørguff
                     Kristj

177a-177b Fyresdal        Avg. Suend Targieisen Synder Weum
      Veum søndre       Enke: Jorand Sigursdatter
      1684-6/10        Barn: Guner
					Susana
                  Barnas Faderbrødre: Auffver Gryde, Aadne Lillestue

177b-177b Vinje          Avg. Mariet Sondresdatter Sualestue i Grungedal
      Svalestuen       Søsken:
      1684-14/10       Torbiøn og Joen Sondressønner
                  Christen Madsen g.m. Guri Sondresdatter
                  Tor Vinsaas g.m. Sigri Sondresdatter
                  Knud Bringsverd g.m. Ambiør Sondresdatter

178a-178a Vinje          Avg. Sigri Kittilsdatter Hyland
      Hylland         Enkem.: Olle Hergiusen
      1684-16/10       Barn: Torbiør

178a-178b Vinje          Tor Taraldsen Syndre Berdal
      Berdal søndre          (som er er gamel Mand) 
      1685-10/2        Barn: Hergius, Steffen, Biøn, Aadne
                     Sigri, Groe

179a-179a Mo           Avg. Olle Taleffsen Ringestue udj Moe sogen i Fyresdal
      Ringestuen       Enke: Hæge Joensdatter
      1685-10/9        Barn: Taleff
                     Liff

179b-179b Fyresdal        Avg. Gunlich Herstad 
      Herstad         och hans hustrue Targier Knudsdatter 
      1686-24/2             (som er en gamel bedaget Quinde)
                  Barn: Rolleff, Knud
                     Biriet g.m. Joen Bilstad
                     Lille Biriet
                     Tonne g.m. Targiei Slistøel

180a-180a Fyresdal        Avg. Knud Halffuorsen Torstuedt udj Weum
      Torstveit        och hustrue Ragnild Ollesdatter
      1686-25/2           (som er en gamel Quinde)
                  Barn: Ollaff, Halffuor, Sigur
                     Elj, Groe, Biriet, Guru, Gunild

180a-180b Fyresdal        Avg. Gunlich Gunuffsen Øster Groffuen udj Aaslandsgrend
      Groven østre      och hustru Tone Aasmundsdatter
      1686-26/2        (som er en gamel bedaget Quinde)
                  Barn: Gunuff, Halffuor, Asbiøn,
                     Aase, JorandJan Christensen / 1994


	 

	


		

				 				 
	
	
		
		
 					
								 					
		
		
					
			 				

	 		 		 		


			


		 			

											
								
		

							
	
				
				


2