UTDRAG AV GJERPENS KIRKEBØKER I

HUNDREDE AAR: 1815-1914,

VEDKOMMENDE FØDTE, GIFTE OG DØDE AV MERE

ALMINDELIG INTERESSE

 

I.

 

Fødte.

1815.

Hanna Fredrikke Blom, født 6/3 1815, datter av skibskaptein Andreas Blom og Kristiane f. Blom. Falkum.

 

Fredrik Vilhelm Finn Wedel Jarlsberg, født 13/6 1815, søn av amtmand Baron Wedel Jarlsberg og Ingeborg Haffner. Mæla. Faddere: Statsraadinde Løvenskiold, statsraadinde Aall, Didrik Cappelen, senior, og baron Wedel Jarlsberg, junior[1].

 

Alison Eckstorm, født 20/5 1815, datter av skibskaptein Kristian Eckstorm og Alison Kristine Lieung, Grini.

 

Kristine Matilde Munch, født 5/11 1815, datter av sogneprest Edvard Munch og Johanne Sofie Hofgaard. Gjerpen.

 

 

1816.

Jonas Fredrik Barth, født 24/3 1816, son av kaptein v. Barth og Maren Katrine Barnholt. Bapæl? Blandt fadderne overkrigskommissær de Kløcker.

 

 

1817.

Elisabet Katrine Blom, født 10/5 1817, datter av skibskaptein Andreas Blom. Falkum (se under 1815).

 

Kristian Munch, født 16/9 1817, søn av sogneprest Munch (se 1815). Faddere: Statsraadinde Løvenskiold, forstjunker Nils Løvenskiold, statsraad Nils Aall, grosserer Didrik Cappelen. (Av de fineste!)

 

1818.

Johan Jørgen Lange Schaanning, født 18/8 1818, søn av forvalter ved Fossum Peder Schaanning og Anne Katarina Folkman.

 

Benedikte Marie Severine Cappelen, født 3/11 1818, datter av kjøbmand Didrik Cappelen og Edel Margrete Henriette Løvenskiold. Nordre Mæla. Faddere: Statsraad Severin Løvenskiold og grosserer Jakob Aall. Borgestad.

 

Johanne Mariane Barth, født 17/12 1818, Datter av kaptein Barth (se 1816).

 

 

1819.

Herman Løvenskiold, født 6/1 1819, søn av statsraad Severin Løvenskiold og Sofie Hedevig Knuth (moren døde før stadfæstelsen av hjemmedaaben 22/3 1819).

 

Severin Munch, født 14/9 1819, søn av sogneprest Edvard Munch (se 181, 1817). Blandt fadderne mdm. Cappelen og Didrik Cappelen.

 

1821.

Johanne Sofie Munch, født 4/3 1821, Datter av sogneprest Munch (se 1815, 1817, 1819). Blandt fadderne statsraad Løvenskiold.

 

Karen Simonine Lund, født 12/12 1821, datter av klokker Kristen Lund og Severine Vilhelmine Sofie Hammer. Aarhus.

 

1822.

Kristiane Andrea Blom, født l8/1 1822, Datter av skipskaptein Blom (se 1815, 1817).

 

Severin Didrik Cappelen, født 27/5 1822, søn av kjøbmand Didrik Cappelen (se 1818). Nordre Mæla. Faddere: Majorinde Rehbinder, løitnant Frits Løvenskiold fra Ravnes og Hans Cappelen. Mæla.

 

1823.

Benedikte Henriette Munch, født 18/1 1823, datter av sogneprest Munch (se 1815, 1817, 1819, 1821). Faddere: Mdm. Henriette Cappelen, grosserer Hans Møller, kjøbmand Christopher H. Blom, proprietær Kristian Paus, Kjølnes.

 

Fredrik Blom, født 25/s 1823, søn av skibskaptein Blom. Lagmandsgaarden (se 1815, 1817, 1822).

 

1824.

Severin Johan Jakob Paus, født 7/1 1824, søn av proprietær Kristian Paus og Elene Marie Bjerck. Kjølnes.

 

Anne Sofie Kløcker, født 9/5 1824, datter av proprietær Abraham Kløcker og Mette Marie Olsen, Haugen.

 

Sofie Hedevig Cappelen, født 20/12 1824, datter av kjøbmand Didrik Cappelen (se 1818, 1822).

 

1826.

Kristiane Elisabet Cappelen, født 18/1 1826, datter av proprietær Realf Cappelen og Sofie Steenbuch. Borgestad. Faddere: Mdm. Aall, Borgestad, fru Maren Løvenskiold, Ravnes, jomfru Grete Steenbuch og pastor Steenbuch fra Eidanger.

 

1827.

Sofie Magdalene Karoline Fanny Løvenskiold, født 10/11 1827, datter av løitnant Henrik Ernst Severin Løvenskiold og Franciska Veronika Johanne baronesse Seckendorf. Foss.

 

Aksel Munch, født 13/9 1827, søn av sogneprest Munch (se 1823 o. s. v.).

 

1828.

Peder Kristian Lund Pedersen, født 23/1 1828, søn av lensmand Peder Pedersen og Anne Dortea Lund. Limi.

 

Hans Holst Kløcker, født 4/2 1828, søn av proprietær Abraham Kløcker, Haugen (se 1824).

 

Erik Johan Cappelen, født 13/2 1828, søn av proprietær Realf Cappelen, Borgestad (se 1826). Blandt fadderne Marie sal. Cappelen, Mæla.

 

Jonas Wessel Blom, født 23/7 1828, søn av advokat Søren Martinius Blom og Gjertrud Kristiane Wessel. Falkum.

 

Hans Karl Immanuel Dahl, født 7/5 1828, søn av advokat Kristen Dahl og Ellen Pladt. Haven.

 

Karl August Heinrich Albert Sladelmann, født 20/1 1828, uegle søn av overretsadvokat Karl Stadelmann og jomfru

 

Fredrikke Vilhelmine Ludovika Regina Stadelmann. Begge fra Bayern, moren «konditionerende» paa Fossum. Var forældrene nær beslegtede og var for nært slegtskap en hindring for deres egteskap? Barnet blev først døpt 18/9 s. a. Fadderne var alle fra Fossum: selve statsministeren samt løitnant Ernst og student Otto Løvenskiold foruten forvalteren paa Fossum, Schaanning, dertil de kvindelige. En skandale!

 

1829.

Karoline Matilde Pedersen, født 31/7 1829, datter av lensmand Pedersen (se 1828).

 

Anna Severine Blom, født 17/12 1829, datter av Søren Blom, Falkum (se 1828).

 

Petronelle Elisabet Katrine Munch, født 11/10 1829, datter av provst Munch (se 1821 o. s. v.).

 

1830.

Leonard Kristian Bernhoff, født 9/4 1830, søn av translator Olaus Kristen Bernhoff og Johanne Katarine Hagerup. Fine faddere: Kammerherre Løvenskiold, oberst Stabell, foged Paludan, postmester Bentzen, løitnant Crøger, fru Hagerup fra Hedemarken o.s.v. Hvad der endnu maatte mangle i kvaliteten, utfyldtes av kvantiteten hos fadderne.

 

Hans Møller, født 16/4 1830, søn av kjøbmand Hans Eleonardu, Møller og Laura Aall. Aakre.

 

Hanna Petra Marie Colbjørnsen, født 9/8 1830, datter av kaptein Arne Colbjørnsen og Anna Simonine Flood. Venstøp.

 

Kristiane Elisabet Cappelen, født 3/12 1830, datter av proprietær Realf Cappelen, Borgestad (se 1826, 1828).

 

Inger Dortea Pedersen, født 27/12 1830,datter av lensiwind 1'edersen, Limi (se 1828, 1829).

 

1832.

Fredrik Kristian Plum, født 20/6 1832, søn av adjunkt Fredrik Plum og Dortea Nikoline Raben. Brække. Blandt fadderne rektor Ørn, doktor Munk, postmester Bentzen og løitnant Crøger.

 

Jakob Møller, født 27/7 1832, søn av kjøbmand H. E. Møller, Aakre (se 1830).

 

Eggert Kristian Bagger, født 2/5 1832, søn av fork. adjunkt, nu proprietær Herman Bagger og Marte Elise Winther, Follaug.

 

Eugenie Josefine Løvenskiold, født 1/7 1832, datter av kammerherre og ordinansofficer Ernst Severin Løvenskiold (se 1827). Jønnevald. Kongen og dronningen anmeldte som faddere. Blandt de tilstedeværende var foged Paludan.

 

Eveline Katinka Schultz, født 29/3 1832, datter av kjøbmand Ole Colbjørnsen Schultz og Anne Elisabet Borch. Falkum. Faddere: Mdme. Blom paa Lagmandsgaarden og foged Paludan[2].

 

Marie Kristine Pedersen, født 25/9 1832, datter av lensmand Pedersen, Limi (se 1830 o. s. v.).

 

1833.

Anne Hermine Cappelen, født 7/7 1833, datter av proprietær Realf Cappelen, Borgestad (se 1831 o. s. v.).

 

1834.

Jakob Aall Møller, født 30/12 1834, søn av kjøbmand Hans E. Møller, Aakre (se 1832; den der nævnte Møller er maaske død ganske ung). Blandt fadderne var Jakob Aall fra Nes verk.

 

Olava Magdalene Rode, født 6/7 1834, datter av sogneprest Fredrik Rode og Anne Lucie Holter. Blandt fadderne var baron Hoff Rosenkrone fra Bergen (?) og student Kaspar Holter (den senere sogneprest i Gjerpen).

 

1835.

Ole Paus Ibsen, født 19/12 1835, søn av kjøbmand Knud Ibsen og Mariken Kornelia Altenburg, Venstøp. Blandt fadderne proprietær Herman Bagger paa Follaug.

 

Severine Alette Blom, født 4/11 1835, datter av prokurator Søren Blom, Falkum (se 1828, 1829). Blandt fadderne var sorenskriver Wessel.

 

1836.

Marie Katarine Hals, født 9/3 1836, datter av løitnant Hans Andreas Hals og Nikoline Katrine Scheitlie. Fossum. Blandt fadderne kammerherre Løvenskiold og frue, foged Paludan, korpslæge Faye, apoteker Mülertz og fl.

 

Karette Vilhelmine Dortea Rode, født 7/12 1836, datter av provst Rode (se 1834). Blandt fadderne kammerherreinde Fanny Løvenskiold og korpslæge Faye.

 

1837.

Nikoline Dortea Pedersen, født 16/2 1837, datter av lensmand Pedersen, Limi (se 1830, 1832 o. s. v.).

 

Hanne Eline Blom, født 9/3 1837, datter av prokurator Blom, Falkum (se 1835 o. s. v.).

 

Konstance Elisabet Heiberg, født 10/3 1837, datter av sorenskriver Edvard Christie Heiberg og Engel Arentz Scheel. Blandt fadderne sorenskriver K. C. Krogh.

 

Inger Møller, født 23/10 1837, datter av kjøbmand H. E. Møller, Aakre (se 1834 o. s. v.). Blandt fadderne Jakob Aall fra Nes verk og auditør J. C. Aall fra Bergen (den senere amtmand i Bratsberg, den første svigerfar, den anden svoger til H. E. Møller).

 

1838.

Peter Nikalai Scheitlie Hals, født 5/11 1838, søn av løitnant Hals (se 1836). Blandt fadderne sorenskriver Heiberg.

 

Nikolai Bagger, født 26/10 1838, søn av proprietær Herman Bagger. Blandt fadderne adjunkt Mülertz (den senere sogneprest til Eidanger) (se 1832).

 

Fredrik Rode, født 24/11 1838, søn av provst Rode (se 1834). Blandt fadderne baron Finn Wedel Jarlsberg og fru sogneprest Lammers fra Bamble.

 

 

1839.

Antonette Augusta Amalie Blom, født 31/10 1839, datter av skibskaptein Kristian Blom og Dortea Kristine Bentzen, Falkum.

 

1840.

Hans Winther Bagger, født 27/10 1840, søn av proprietær Herman Bagger, Follaug (se 1832, 1838).

 

Fredrikke Pauline Augusta Rode, født 27/2 1840, datter av provst Rode. Blandt fadderne byfoged Cappelen og prokurator Søren Blom (se 1834, 1838).

 

Matilde Møller, født 28/9 1840, datter av Hans E. Møller, Aakre (se 1832, 1834).

 

1841.

Hans Andreas Blom, født 11/2 1841, søn av skibskaptein Kristian Blom, Falkum (se 1839).

 

Ludvig William Rode, født 1/7 1841, søn av provst Rode. Blandt fadderne hofmarschal Løvenskiold, bergmester Strøm og amtmandinde Falsen (se 1834, 1836, 1838, 1840).

 

Karl August Nærum, født 15/9 1841, søn av farver Isak Hansen Nærum og Berta Eriksdatter. Nordre Brækkejordet. (Den senere sorenskriver).

 

Severin Karl August Løvenskiold, søn av hofmarschal Ernst Severin Løvenskiold (se 1827, 1832). Blandt fadderne statholder Løvenskiold, kammerherre Adam Løvenskiold, Leopold Løvenskiold, byfoged Cappelen m. fl.

 

1842.

Anna Nikoline Munk, født 9/9 1842, datter av skibskaptein Søren Munk og Marie Pauline Plesner, Follestad.

 

Otto Fredrik Valdemar Rode, født 18/12 1842, søn av provst Rode (se 1841 o. s. v.).

 

1843.

Gutorm Petersen, født 2/3 1843, søn av prokurator Georg Petersen og Thora Resch, Bratsberg. Blandt fadderne løitnant Kristian Lerche Dietrichsøn (den senere krigskommissær?) og jomfru Elisabet Rye.

 

1844.

Ferdinand Kristofer Rode, født 13/1 1844, søn av provst Rode (se 1842 o. s. v.).

 

Sara Charlotte Dahl, født 27/1 1844, datter av prokurator Jørgen Adolf Dahl og Sara Marine Brangstrup, Haven (se 1828).

 

Julie Rebekka Bruun, født 24/3 1844, datter av personelkapellan Kristian Konstantius Henrik Bruun og Kristiane Plesner, Petersborg. Blandt fadderne kjøbmand Johan Kristian Bruun fra Larvik og cand. med. Johan Schaanning fra Porsgrund (gift med Betzy Bruun).

 

1845.

Anna Helene Blom, født 12/9 1845, datter av skibskaptein Kristian Blom, Falkum (se 1841 o. s. v.).

 

1846.

Ingvard Petersen, født 10/10 1846, søn av prokurator Petersen, Bratsberg (se 1843).

 

Ole Torvald Lie, født 23/11 1846, søn av banksekretær Ole Lie og Thora Bøttger, Petersburg.

 

Benedikte Margrete Bomhof, født 31/3 1846, datter av skibskaptein Andreas Watner Bomhoff og Dortea Sofie Bomhoff, Grini.

 

Karen Munk, født 23/5 1846, datter av konsul Søren Munch, Follestad (se 1842). Blandt fadderne dr. med. Munk og adjunkt Plum.

 

1847.

Mikael Kristofer Grøndahl, født 27/7 1847, søn av proprietær Just Wright Grøndahl og Nikoline Marie Grendal, Mén. Blandt fadderne prokurator Thorbjørnsen og cand. med. Schaanning.

 

1848.

Jonas Wessel Borchsenius, født 7/8 1848, søn av foged Fredrik Charlo Sofus Borchsenius og Anne Margrete Wessel, Mæla. Blandt fadderne sorenskriver Wessel og sogneprest Nielsen fra Eidanger.

 

Klara Elise Bomhoff, født 23/2 1848, datter av skibskaptein Bomhoff, Grini (se 1846).

1849.

Olaus Krognæs Grøndahl, født 19/2 1819, søn av proprietær Just W. Grøndahl, Mén (se 1847).

 

Marie Elise Vilhelmine Bodenhff, født 19/2 1849, dalter av jagtjunker Emil Ernst (?) Bodenhoff og (Elise) Louise Dortea Müller. Jønnevald. Fadderne hofmarskalk Løvenskiold og frue, frøken Eugenie Løvenskiold, løitnant Hals.

 

1850.

Marie Elise Grøndahl, født 3/10 1850, datter av proprietær Grøndahl, Mén (se 1847 og 1849). Blandt fadderne boktrykker Chr. Grøndahl fra Kristiania.

 

Fredrik Ferdinand Valdemar Otar Bjørn Bodenhoff, født 3/10 1850, søn av jagtjunker Frants Emil Bodenhoff, Jønnevald (se 1849). Fru Louise har nu villet være rigtig norsk! Blandt fadderne løitnant Schultz fra Hollen; ellers de samme som i 1849.

 

1851.

Birgitte Kristofa Dahl, født 23/11 1851, datter av prokurator Dabl. Haven (se 1844). Blandt fadderne prokurator Bollmann.

 

1852.

Gothold Ernst Emil Bodenhoff, født 16/3 1852, søn av jagtjunker Bodenhoff, Jønnevald (se 1849, 1850). Blandt fadderne morens forældre oberst Müller og frue fra Danmark, jomfru Katrine Hals.

 

Bendix Bomhoff, født 15/10 1852, søn av skibsfører Andreas Bomhoff, Grini (se 1846, 1848).

 

Birger Grøndahl, født 8/7 1852, søn av proprietær Grøndabl (se 1849, 1850).

 

1854.

Kristofer Grøndahl, født 4/l0 1854, søn av proprietær Grøndahl (se 1852 o. s. v.).

 

1855.

Herman Hoell, født 17/9 1855, søn av kjøbmand Hans Egede Hoell og Sofie Henriette Paus. Søndre Brække. Blandt fadderne byfoged C. C. Paus og kjøbmand Christopher Paus samt Georg Hoell.

 

1856.

Ulrik Fredrik Cudrio, født 13/10 1856, søn av gaardbruker Georg Jessen Coudrio og Berte Marie Evensdatter. Venstøp.

 

August Bernhard Stribolt, født 9/10 1856, søn av skibskaptein Ernst Vilhelm Stribolt og Karen Marie Auestad, Ødegaarden.

 

1857.

Klaus Ludvig Andreas Grøndahl, født 14/4 1857, søn av proprietær Grøndahl, Mén (se 1854 o. s. v.). Blandt fadderne jomfru Hilda Grimelund (sogneprest G.s datter) og pastor Wefring (hendes forlovede) samt cand. jur. Erik Cappelen, Borgestad.

 

Hans Grimelund, født 18/8 1857, søn av sogneprest Andreas Grimelund og Julie Augusta Kjelsen. Faddere mdm. Nikoline Grøndahl paa Mén, pastor Wefring og læge Johan Schaanning, begge fra Skien.

 

Ludvig Amindor (!?) Stribolt, født 31/12 1857, søn av skibskaptein Stribolt, østre Borge (Ødegaarden, se 1856).

 

1858.

Morten Paulsen, født 22/3 1858, søn av prokurator Halvor Paulsen og Sofie Amalie Blom, Falkum.

 

Joakim Borse Nielsen, født 8/4 1858, søn av skibskaptein Laurits Windfeldt Nielsen og Dortea Augusta Hansine Kløcker, Ballestad.

 

Adam Severin Løvenskiold, født 24/7 1858, søn av kammerherre Herman Løvenskiold og Hedevig Løvenskiold, Fossum.

 

1859.

Christopher Blom Hofgaard, født 5/10 1859, søn av proprietær Gerhard Didrik Hofgaard og Didrikke Blom, Bratsberg.

 

Fredrik Berg Rasmussen, født 11/12 1859, søn av kontorist Hans Rasmussen og Amborgline Jensdatter, Fossum.

 

Herman Leopold Løvenskiold, født 29/12 1859, søn av kammerherre Herman Løvenskiold, Fossum (se 1858). Faddere: Baronesse Wedel Jarlsberg, Fanny Løvenskiold, kammerherre Hans Aall, sorenskriver N. Cappelen, høiesteretsassessor Otto Løvenskiold og postmester Dietrichsøn fra Skien.

 

1860.

Marie Martine Ording, født 10/5 1860, datter av skibsfører Hans August Ording og Talie Katrine Cudrio, Falkum.

 

Gjertrud Kristiane Paulsen, født 7/7 1860, datter av prokurator Halvor Paulsen, Falkum (se 1858).

 

Matilde Fredrikke Stribolt, født 29/10 1860, datter av skibsfører Stribolt, østre Borge (se 1856 o. s. v.).

 

1861.

Hans Jakob Hofgaard, født 15/6 1861, søn av proprietær Hofgaard (se 1859).

 

Kristiane Smith, født 26/7 1861, datter av skibsreder Jørgen Smith og Anne Katrine Paus, Haugen.

 

1862.

Søren Blom Paulsen, født 26/11 1862, søn av prokurator Halvor Paulsen, Falkum (se 1858, 1860 ‑ nu sorenskriver i Vestfjeldene, øvre Telemarken).

 

August Severin Eggers, født 30/12 1862, søn av amtsfuldmægtig cand. jur. August Ditlev Eggers og Katrine Antonette v. Kervel, Borgestad.

 

Anne Marie Skoglund, født 4/9 1862, datter av landbruksskolebestyrer Johan Skoglund og Andrea Ingebretsen, Mæla.

 

1863.

Ludvig Arctander, født 3/1 1863, søn av adjunkt August Hieronymus Arctander og Karoline Rosamunda Andriette Ahlsell, Falkum.

 

Sigfrid Løvenskiold, født 4/8 1863, søn av kammerherre Herman Løvenskiold, Fossum (se 1858, 1859). Faddere fru Elenora Løvenskiold, froken Konstance Hammer, grosserer Thorvald Meyer.

 

Elen Ulrikke Hofgaard, født 2/10 1863, datter av proprietær Hofgaard, Løberg (se 1859, 1861).

 

1864.

Gustav Cathrinius Hofgaard, født 2/10 1864, søn av proprietær Hofgaard, Løberg (se 1851, 1861, 1863).

 

1865.

Hans Thomas Laurits Houen, født 16/3 1865, søn av proprietær Nils Laurits Houen og Marine Kristine Eberhardt, Foss.

 

Rikard Jens Kristian Schrøder Blichfeldt, født 23/8 1865, søn av kaptein Kristian Emil Blichfeldt og Johanne Petronelle Bull, Borge.

 

Marie Louise Blom, 10/5 1865, datter av proprietær Didrik Cappelen Blom og Anne Helene Blom, Bratsberg.

 

Sofie Hedevig Katrine Løvenskiold, født 4/6 1865, datter av kammerherre Herman Løvenskiold (se 1858, 1859). Blandt fadderne minister Adam Løvenskiold og frøken Kaspara Torstensen.

 

1866.

Lars Larsen, født 27/6 1866, søn av kontorist Hans Larsen og Ingeborg Laurine Usterud, Haven.

 

1867.

Christopher Hansen Blom, født 19/6 1867, søn av proprietær Didrik Blom, Bratsberg (se 1865).

 

Mads Henrik Smith, født 18/7 1867, søn av skibsreder Jørgen Smith, Hougen (se 1861).

 

Hedevig Marie Georgine Holter, født 12/5 1867, datter av sogneprest Kaspar Georg Holter og Magdalene Sofie Dorotea Rasch. Blandt fadderne provst Andreas Hauge fra Skien.

 

1868.

Jens Ludvig Stub, født 8/9 1868, søn av proprietær Anton Martin Decimus Stub og Karoline Petrine Ludvigsen, Venstøp. Blandt fadderne frøken Konstance Hammer.

 

1869.

Kristofer Eberhardt Houen, født 5/11 1869, søn av proprietær Nils Laurits Houen, Foss (se 1865).

 

Anne Margrete Elise Myhre, født 16/2 1869, datter av cand. theol. Edvard Munch Myhre og Anna Helene Fredrikke Borchsenius, Falkum.

1870.

Kristian Stub Munch Myhre, født 20/12 1870, søn av seminarlærer Edvard Munch Myhre (se 1869), Falkum.

 

Talie og Annine Jacobsen, født 1/8 1870, døtre av statsagronom Jens Jacobsen og Inger Johanne Hansen, Mæla.

 

1871

Severin Vilhelm Løvenskiold, født 20/7 1871, søn av kammerherre Løvenskiold (se 1858, 1859, 1863, 1865).

 

1872.

Dortea Kristine Blom, født 11/1 1872, datter av proprietær Blom, Bratsberg (se 1865, 1867).

 

Berte Marie Eberhardt, født 11/9 1872, datter av kjøbmand Otto Immanuel Eberhardt og Laura Johanne Irgens, Venstøp.

 

1873.

Herman Løvenskiold, født 17/8 1873, søn av kammerherre Løvenskiold (se 1858 o. s. v. 1871).

 

1874.

Johanne Augusta Blom, født 24/.1 1874, datter av proprietær Blom, Bratsberg (se 1872).

1879.

Otto Immanuel Eberhardt, født 5/8 1879, søn av kjøpmand Eberhardt, Venstøp (se 1872).

 

1881.

Maren Aars, født 25/5 1881, datter av amtsfuldmægtig Jens Karl Gabriel Aars og Cecilie Petrine Gløersen, Mæla. Blandt fadderne amtmand Arneberg.

 

Anna Helene Blom, født 30/8 1881, datter av proprietær Blom, Bratsberg (se 1865, 1872, 1874).

 

1882.

Erik Cappelen Knudsen, født 7/8 1882, søn av ingniør Gunnar Knudsen og Anna Sofie Cappelen, Borgestad.

 

1884.

Christen Knudsen, født 1/2 1881, søn av skibsreder Gunnar Knudsen, Borgestad (se 1882).

 

Aslaug Taraldsen, født 2/11 1884, datter av lærer Bjørn Taraldsen og Lovise Jørgine Erichsen, Venstøp.

 

1885.

Fredrikke Hedevig Sinding Paulsen, født 24/7 1885, datter av proprietær Morten Paulsen og Johanne Augusta Larsen, Falkum.

 

1886.

Bernhard Kullerud, født 13/4 1886, søn av stiftskapellan Gustav Ludvig Kullerud og Anna Ragnhilde Elisabet Siqveland.

 

Arne Skaar, født 10/12 1886, søn av cand. jur. Kristian Fredrik Skaar og Gjertrud Kristiane Paulsen, Falkum.

 

Gudrun Knudsen, født 9/1 1886, datter av skibsreder Gunnar Knudsen, Borgestad (se 1882, 1884).

 

1887.

Sofie Amalie Blom Paulsen, født 21/3 1887, datter av proprietær Morten Paulsen, Falkum (se 1885).

 

Vilhelm Andreas Falch Grøner, født 28/4 1887, søn av kjøbmand Jørgen Vilhelm Grøner og Marie Erikke Schade Erlandsen, Mæla.

 

Katarina Hanna Hedevig Løvenskiold, født 1/12 1887, datter av kammerherre Leopold Løvenskiold og Hannah Parr, Fossum.

 

1889.

Margit Knudsen, født 2/5 1889, datter av skibsreder Gunnar Knudsen, Borgestad (se 1882, 1884).

 

Einer Skaar, født 24/6 1889, søn av edsvoren fuldmægtig Kristian Fredrik Skaar, Falkum (se 1886).

 

Gudbrand Hartman Paulsen, født 9/9 1889, søn av sakfører Søren Blom Paulsen og Henrikka Anker Hartman, Falkum.

 

1890.

Ninni Breien, født 31/8 1890, datter av toldkasserer Reinholt Gran Breien og Rebekka Dortea Koren, Haven.

 

Herman Leopoldus Løvenskiold, født 22/12 1890, søn av kammerherre Leopold Løvenskiold, Fossum (se 1887).

 

1891.

 

Valborg Erichsen, født 4/8 1891, datter av sogneprest Johan Willach Erichsen og Helga Marie Margrete Boeck.

 

Benedikte Henriette Schibbye, født 6/11 1891, datter av fabrikbestyrer dr. Gustav Adolf Leonhard Schibbye og Anna Ulrikke Krohn, Vadrette.

 

Engel Coll, født 23/11 1891, datter av adjunkt Aksel Coll og Marta Marie Regine Beylegaard, Petersborg.

 

1892.

Lilly Edit Eckersberg Torstensen, født 2/4 1892, datter av cand. jur. Bernt Kristian Sverdrup Torstensen og Laura Mathilde Eckersberg, Haven.

 

Bertea Nikoline Elianor Charlotte Kittilsen, født 30/12 1892, datter av proprietær Hans Karl Kittilsen og Karen Andrea Krogh, Foss.

 

Rolf Skaar, født 6/10 1892, søn. av overretssakfører Kristian Fredrik Skaar (se 1886, 1889).

 

1893.

Nils Beylegaard Coll, født 9/5 1893. søn av adjunkt Aksel Ludvigsen Coll, Petersborg (se 1891).

 

Gudolf  Blakstad, født 19/4 1893, søn av ingeniør Vilhelm Blakstad og Gunvor Kjos, Lagmandsgaarden.

 

Hans Holm Ording, født 30/7 1893, søn av gartner Hans August Ording og Elida Gustava Holm, Falkum.

 

Rolf Knudsen, født 24/8 1893, søn av ingeniør Gunnar Knudsen. Borgestad (se 1889).

 

1894.

Sofie Eugenie Løvenskiold, født 28/6 1894, datter av kammerherre Løvenskiold, Fossum (se 1887, 1890).

 

Solveig Kittilsen, født 21/12 1894, datter av proprietær H. K. Kittilsen, Foss (se 1892).

 

l 895.

Sigrid Skaar, født 9/1 1895, datter av overretssakfører K. Fr. Skaar, Falkum (se 1886, 1889).

 

Helge Blakstad, født 9/4 1895, søn av ingeniør Blakstad, Lagmandsgaarden (se 1893).

 

Helga Sem, født 22/10 1895, datter av gaardbruker Gunnar Sem og Marie Øvrum, Rising.

 

1896.

Hjørdis Nielsen, født 29/6 1896, datter av reserveløitnant Finn Harald Nielsen og Klara Elisabet Caspersen, Mæla.

 

Gudrun Kirstine Ausland, født 31/12 1896, datter av bankkasserer Jakob Aasland og Gunda Moe, Fagertun.

 

1897.

Reinhardt Falkenberg Rasmussen, født 19/5 1897, søn av bankdirektør Julius Reinhardt Rasmussen og Dortea Lunøe, Mæla.

 

Ellen Marie Kopstad, født 13/11 1897, datter av amtsfuldmægtig Ole Kopstad og Lovise Bye, Mæla.

 

1898.

Hedevig Hanna Franciska Løvenskiold, født 19/7 1898, datter av kammerherre Leopld Løvenskiold, Fossum (se 1887, 1890, 1894).

 

Lilla Engelhart, født 6/11 1898, datter av amtmand Tomas v. Westen Engelhart og Matea Sofie Elisabet Nielsen, Mæla.

 

1900.

Magne Mortenssøn, født 26/6 1900, søn av bergmester Per Mortenssøn og Oline Sandsmark, Breidablik.

 

Olav Crone Aamot, født 28/9 1900, søn av amtsgartner Mikael Aamot og Herdis Eline Heramb Bøyesen, Fagertun.

 

Svein Usterud, født 22/9 1900, søn av bruksfuldmægtg Anders Usterud og Ingeborg Trønnes, Borg.

 

Borghild Aarvold, født 30/5 1900, datter av lærer Andreas Aarvold og Ingeborg Kristine Ihme, Mo.

 

Ingeborg Buer, født 23/8 1900, datter av trælasthandler Matias Buer og Sofie Michelsen, Ekeli.

 

Agnes Elisabet Schibbye, født 1/12 1900, datter av direktør Schibbye, Myren (se 1891).

 

1901.

Thomas Frank Offenberg, født 7/4 1901, søn av grosserer Henrik Offenberg og Elise Frank, Fagertun.

 

Andrea Gundersen, født 1/4 1901, datter av advokat Lars Gunnerius Gundersen og Milda Johanne Johannessen; Venstøp.

 

Rut Berg, født 21/1 1901, datter av kjøbmand Jakob Berg og Olga Josefine Olsen, Mæla (Granly).

 

Aagot Holte, født 4/5 1901, datter av ingeniør Stian Holte og Guri Hestnes. Norgaards Mæla.

 

1902.

Arne Graasvold, født 5/4 1902, søn av lærer Hans Martin Halvorsen Graasvold og Andrea Fjaagesund, Aas.

 

Einar Rinde, født 19/5 1902, søn av postekspeditor Eilert Rinde og Johanne Dippner, Norgaards Mæla.

 

Herman Dølen, født 7/10 1902, søn av statskonsulent Stener Torsen Dølen og Anna Beate Olsen, Ekeli.

 

Elisabet Hoell, født 20/1 1902, datter av hovedbokholder ved Norges bank Edvard Breda Hoell og Anna Elisabet Wellerop, Mæla.

 

Aage Kristian Christiansen, født 4/12 1902, søn av kasserer paa Fossum Johannes Christiansen og Ida Margrete Aarhus, Aarhus.

 

Ester Kristine Middelton Ferslew, født 14/11 1902, datter av overretssakfører Christopher Olivius Ferslew og Elfrida Hammer, Mæla (Fredbo).

 

Finn Kaare Nielsen, født 14/11 1902, søn av major Nielsen, Mælagaten (se 1896).

 

Else Ragnhild Hoel, født 16/12 1902, datter av adjunkt Karl Olav Hoel og Anna Jakobine Sanne, Mæla.

 

1903.

Herman Ragnvald Knudsen, født 5/2 1903, søn av kaptein Gustav Fredrik Knudsen og Doris Julie Helga Blumer, Haugen.

 

Sigurd Johan Eek, født 3/10 1903, søn av kjøbmand Georg Ingvald Eek og Alma Mathilde Elvine Stokke. Norgaards Mæla.

 

Rut Aasland, født 31/12 1903, datter av bankkasserer Aasland, Fagertun (se 1896).

 

1905.

Peter Karl William Blichfeldt, født 7/12 1905, søn av overretssakforer Peder Fredrik Blichfeldt og Laura Augusta Søeberg„ Falkum.

 

1906.

Harald Jakob Eek, født 24/1 1906, søn av kjøbmand Georg Eek. Norgaards løkke (se 1903).

 

Ernst Hedevin Andreas Jacobsen, født 8/3 1906, søn av lensmand Hedevin Andreas Jacobsen og Elise Gurine Hansen, Lagmandsgaarden.

 

Hans Heinrich Karsten, født 17/11 1906, søn av arkitekt Heinrich Joakim Sebastian Karsten og Kity Gjersøe.

 

1907.

Andreas Theodor Hoell, født 7/4 1907, søn av hovedbokholder paa Union Edvard Hoell (se 1902).

 

Anton Magnus Søeberg Blichfeldt, født 17/11 1907. søn av overretssakfører Blichfeldt, Falkum (se 1905).

 

Birgitte Kristiane Krog, født 2/12 1907, datter av ingeniør Mentz Paasche Krog og Laura Bøysøn, Vadrette.

 

1908.

Eva Rafn Heuch, født 23/5 1908, datter av hjælpeprest Laurits Thrap Heuch og Ingerid Rafn, Borge.

 

Gunn Kolle, født 22/8 1908, datter av ingeniør Hans Abraham Kolle og Marte Pauline Holm, Haugen.

 

Torveig Bergh, født 24/8 1908, datter av redaktionssekretær Oskar Bergh og Marie Hobæk, Bratsberg.

 

1909.

Ingeborg Krog, født 26/10 1909, datter av ingeniør Krog, Vadrette (se 1907).

 

1910.

Johan Kristian Rafn Heuch, født 3/1 1910, søn av hjælpeprest Heuch, Borge (se 1908).

 

Georg Alfred Eek, født 12/3 1910, søn av kjøbmand Eek, Norgaards løkke (se 1903, 1906).

 

Gudrun Knudsen, født 15/12 1910, datter av ingeniør Erik Cappelen Knudsen og Anne Margrete Prytz, Ekeli.

 

1911.

Nils Rolf Bergh, født 12/2 1911, søn av redaktionssekretær Bergh (se 1908).

 

1912.

Ragnvald Jørgen Daniel Jacobsen, født 17/8 1912, søn av kjøbmand Malchin Jacobsen og Ingeborg Marie Christophersen, Norgaards løkke.

 

1913.

Jens Kingo Follevaag, født 20/1 1913, søn av bokholder Jakob Johan Follevaag og Asta Thorsen, Mæla.

 

Kitty Stub Thorsen, født 29/1 1913, datter av bankchef Kristen Thorsen og Kitty Stub, Breidablik.

 

1914.

Aage Roll Grabowski Szazinski, født 23/11 1914, søn av fotograf Stanislaus Grabowski Szazinski og Wally Johansen, Norgaards løkke.

 

Eva Ingeborg Zernin, født 6/4 1914, datter av overlærer Walther Rikard Zernin og Sara Ingeborg Lund, Mæla.

 

 

I I.

 

Gifte.

 

19/4 1815. Søløitnant Fredrik Mikael Frants Vilhelm Løvenskiold paa Ravnes og jomfru Maren Franciska Paus paa Borgestad, han 25, hun 21 aar gammel.

 

9/12 1815. Koffardikaptein Nils Jørgen Hirschholin fra Skien og jomfru Kirstine Jynge paa Venstøp, han 33, hun 25 aar.

 

26/12 1817. Byskriver Gerhard Hofgaard fra Kristiania og jomfru Inger Jørgine Cappelen paa Mæla, 32 ‑ 18.

 

25/6 1819. Sogneprest til Sande enkemand Realf Ottesen og jomfru Edel Margrete Aall paa Borgestad, 41 ‑ 22.

 

8/l0 1819. Kaptein Arne Colbjørnsen og Anne Simonine Flood paa søndre Brække, 28 ‑ 23. Forlovere statsraad Nils Aall og skibskaptein Peder Flood.

 

24/3 1821. Translatør Hans Lassenius Bernhoff og frøken Hermine Bentzen paa Falkum, 29 ‑ 21. Forlovere statsraad Lovenskiold og postmester Bentzen.

 

25/9 1822. Sogneprest til Fett Otto Kristian Ottesen og jomfru Diderikke Aall paa Borgestad, 34 ‑ 23.

 

22/12 1833. Kjøbmand Kristian Myhre fra Skien og Kristine Matilde Munch paa Gjerpen, 33 ‑ 18.

 

12/2 1834. Skibskaptein enkemand Kristian Vilhelm Monrad fra Skien[3] og jomfru Anne Marie Benedikte Wright fra Osebakken, 48 ‑ 35.

 

16/8 1834. Kontorbetjent Ole Lie fra Skien og jomfru Tora Kristine Tomine Bøttger[4] fra Mæla, 21 ‑ 21.

 

17/7 1838. Brigadeauditor Hans Jørgen Kristian Aall fra Bergen[5] og jomfru Mariane Møller paa Ekeli, 32 ‑ 26.

 

Samme dag kjøbmand Nils Egidius Gasmann fra Kristiania (for paa Osebakken) og Simonine Møller paa Ekeli (Marianes søster) 28 ‑ 28.

 

25/9 1838. Skibsfører Kristian Blom paa Falkum og jomfru Dortea Kristine Bentzen paa Brække, 37 ‑ 22.

 

19/9 1839. Ex. juris sorenskriverfuldmægtig Malte Didrik Tonning, paa Haven, og jomfru Karoline Kristiane Krogh[6]  paa Haven. 26‑34.

 

5/5 1841. Bureauchef Nils Kaspar Christensen (født i Drammen) og frøken Henriette Margrete Falsen paa søndre Brække[7], 29 ‑ 25.

 

8/8 1841. Kjøbmand Ludvig Ludvigsen fra Skien og Annette Severine Krogh (søster av Karoline Krogh).

 

* (?) 1845. Premierløitnant Adam Rentz Steen Holter fra Tønsberg og jomfru Marie Kristine Eckstorm paa Grini, 31 ‑ 33.

 

5/1 1853. Cand. med. Vilhelm Tandberg fra Larvik og jomfru Lovise Møller paa Aakre[8], 33 ‑ 24.

 

25/9 1855. Cand. med. Ole Bentzen fra Skien og Marie Karoline Kristiane Mayson, Lagmandsgaarden[9], 30 ‑ 19.

 

23/6 1858. Residerende kapellan i Skien Mads Iver Wefring og jomfru Hilda Karoline Teodora Grimelund paa Gjerpen[10].

 

6/9 1859. Forpagter av Aagaard ved Slagelse Hans Pedersen Borchsenius og frøken Severine Alette Hvitfeldt Borchsenius paa Mæla, 23 ‑ 23.

 

22/12 1863. Cand. theol. Edvard Munch Myhre fra Skien og Anna Helene Fredrikke Borchsenius paa Mæla, 26 ‑ 24.

 

22/11 1868. Konsul enkemand Hans Møller paa Aakre og frøken Karoline Kaspara Holter paa Gjerpen, 38 ‑ 25.

 

14/12 1871. Overretssakfører Gustav Marius Larsen fra Skien og frøken Kaspara Elisabet Katrine Torstensen, 27 ‑ 28.

 

1/7 1880. Ingeniør Aanund Gunnar Knudsen fra østre Moland og frøken Anna Sofie Cappelen paa Borgestad, 32 ‑ 26.

 

27/12 1884. Enkemand doktor Andreas Katharinus Backer fra Skien (født i Larvik) og frøken Mariane Elisabet Blom paa Frogner, 58 ‑ 40.

 

25/1 1893. Forstkandidat Harald Løvenskiold paa Vækkerø og frøken Dortea Kristine Blom paa Bratsberg, 25 ‑ 21.

 

4/12 1895 kjøbmand i Skien Karl Malterud (fra vestre Toten) og Elisabet Rasmussen, Mæla, 24 ‑ 27.

 

6/5 1896. Kontorchef Fredrik Karl Hansen, Skien, og frøken Kristiane Boeck Erichsen paa Gjerpen, 25 ‑ 23.

 

1/7 1896. Assistent ved universitetsbiblioteket i Kjøbenhavn Aage Friis og frøken Benedikte Blichfeldt, Falkum[11], 26 ‑ 23.

 

7/7 1897. Bankkasserer Bøye Elias Bøysen paa Rising og lærerinde i Skien Berta Hansen (født i Dybvaag), 52 ‑ 42.

 

2/10 1897. Premierløitnant Heyn van Kervel Kierulf (født i Larvik) og Johanne Augusta Blom paa Bratsberg, 30 ‑ 23.

 

14/1 1905. Bankassistent Karl Ludvig Caspersen (fra Risør) og Aslaug Berg (født i Nordfjordeid), 20 ‑ 23.

 

25/8 1905. Hjælpeprest i Solum Peder Martinius Dalene og Karen Andrea Hustvedt paa Gulset, 33 ‑ 33.

 

18/11 1905 Gaardbruker Erik Olsen Ballestad og Aagot Kløcker, 35 ‑ 25.

 

4/5 1906. Agronom Isak Høiset paa Petersborg og Dortea Petronelle Cudrio, paa Venstøp, 22 ‑ 22.

 

11/6 1908. Kirkesanger Lars Bjaadal fra Fyresdal og Tone Tveiten sarmnestedsfra, 33 ‑ 21.

 

17/10 1908. Trælastagent Harald Haraldsen og Aslaug Sem, Rising, 28 ‑ 25.

 

15/7 1909. Lærer ved Elverum lærerskole Halvor Bergve og Asta Marie Løvestad fra Drøbak, 29 ‑ 23.

 

19/11 1910. Dyrlæge Sven Birger Svensen fra Sandefjord og Ingebjørg Sem, Rising, 26 ‑ 25.

 

4/2 1911. Lærer .Johan Aas Guneng og lærerinde Sigrid Bergve. Ballestad, 29 ‑ 40.

 

15/5 1911. Fabrikeier Bror Johan Murman, Malmø, og Katarina Hanna Hedevig Løvenskiold, Fossum, 34 ‑ 24.

 

3/8 1911. Lærer Olav Folkestad, Skien, og Olga Larsen, Borgestad, 29 ‑ 25.

 

14/11 1911. Toldassistent cand. jur. Kristofer Andreas Rostad, Kristiania, og Sofie Amalie Blom Paulsen, Falkum, 30 ‑ 24.

 

2/11 1912. Overretssakfører Peder Nærum, Skien, og lærerinde Sofie Meen, 30 ‑ 27.

 

19/4 1913. Pianist Fritjof Backer Grøndahl, Kristiania, og Sofie Eugenie Løvenskiold, 28 ‑ 19.

 

26/4 1914. Lærer Aslak Berdal fra Vinje og Endrea Marie Stangebye fra Bristol, 28 ‑ 28.

 

 

III.

Døde.

 

23/10 1816. Klokker Gjert Monrad, Bratsbergkleven, 81 aar gl.

 

25/11 1818. Kammerherre Severin Løvenskiold, Fossum, 76 aar.

 

17/1 1819. Fru kammerherreinde Sofie Hedevig Løvenskiold, født grevinde Knuth, Fossum, 34 aar, død paa barselseng.

 

30/1 1819. Sorenskriver justisraad Hans Holst de Kløcker, Mén, 65 aar, døde efter overanstrengelse i snestorm.

 

I 1820 var av 121 døde 41 under 8 aar. I 1821 av 119 døde 45 under 8 aar.

 

17/2 1821. Severin Munch, Gjerpen, 12 aar, død av meslinger.

 

27/1 1822. Nils Bonsak Hybert, Fossum, 71 aar.

 

30/6 1825. Gaardsfoged paa Fossum Fredrik Kristofer Storm, 74 aar.

 

11/11 1828. Kristine Sofie Førre, født Monrad, Bratsbergkleven, 45 aar.

 

3/11 1829. Konsul Mikael Cappelen, søndre Mæla, 42 aar.

 

7/2 1830. Inger Jynge, enke efter forvalter Gjert Jynge, Erlands Venstøp.

 

14/8 1830. Marie Hischholm, født Jynge, enke efter skipper Jvnge, Erlands Venstøp.

 

9/12 1832. Forvalter Peder Schaanning, Fossum, 63 aar.

 

10/2 1835. Karen Limi, 79 aar.

 

27/7 1836. Anne Margrete Bomhoff, født Heide, Falkum, 92 aar.

 

29/1 1838. Severine Vilhelmine Sofie Lund, født Hammer, klokker Lunds hustru, 38.1/2 aar.

 

14/1 1840. Toldinspektør Jens Hansen Blom, bosat i Stavanger, død paa Falkum, 52 aar.

 

7/2 1840. Bendix Kristofer Bomhoff, Gulset, 64 aar.

 

26/3 1841. Maren Hirschholm, født Norberg, Nordre Brække, 95.1/2 aar.,

 

4/11 1841. Cand. jur. Hans Selmer Steenstrup, død paa Falkum, 25.1/2 aar.

 

25/3 1844. Danebrogsmand Nils Hansen Finholt, nordre Brække, «døde pludselig om natten», alder ikke anført.

 

3/1 1844. Anne Katrine Scheitlie, enke efter kornmagasinforvalter Scheitlie i Drammen, død paa Fossum hos svigersønnen løitnant Hals, 70 aar.

 

4/1 1844. Antonette Augusta Amalie Smith Barnholt, født Hirschholm paa nordre Brække, enke efter Markus Barnholt, 78 aar.

 

1/11 1845. Skibskaptein Kristian Severin Balle Eckstorm, Grini, 72.1/2 aar.

 

26/12 1846. Elen Margrete Blom, Falkum, 86.1/2 aar.

 

13/2 1847. Anna Severine Blom, Falkum, 17.1/2 aar.

 

15/4 1847. Konsul kjøbmand Søren Munk, Follestad, 49 aar.

 

* 1847. Johanne Katrine Paus, Rising, 78 aar.

 

24/4 1848. Jæger Alexander Hans Peder Jørgensen, Fossum, 29 aar, født i Assens paa Fyen, «skjød sig selv i tungsind».

 

4/2 1848. Fru Sara Marine Dahl, Haven, 36.1/2 aar, prokurator Dahls hustru, død paa barselseng; hendes barn Sara Marine Adolfine døde 18/5, 4 maaneder gammelt.

 

18/12 1849. Jomfru Magdalene Kristine Bomhoff, Grini, 36.1/2 aar.

 

15/2 1850. Dortea Kristine Blom, Falkum, 33 aar.

 

10/1 1851. Kjøbmand Ulrik Fredrik Cudrio, Venstøp, 56 aar.

 

13/8 1851. Skibskaptein Andreas Rougtvedt Blom, Laginandsgaarden, 64 aar.

 

28/6 1854. Jomfru Nelle Katrine Paus, Kjølnes, 72 aar.

 

6/2 1856. Enkefru Mette Marie Kløcker, Haugen, 65 aar.

 

15/9 1856. Statholder Severin Løvenskiold, Fossum, 79.1/2 aar.

 

14/7 1857. Generalinde Fredrikke Elisabet Motzfeldt, død paa Borge, 77 aar.

 

1/9 1859. Pens. bureauchef Nils Sofus Munk, Lagmandsgaarden, blind, død av slag, 55 aar.

 

8/4 1860. Hans Eleonardus Møller, Ekeli, 80 aar gammel.

 

13/2 1861. Fru Marie Cudrio, Falkum, enke efter kjøpmand Cudrio, 56.1/2 aar.

 

7/4 1863. Enkemadm. Susanne Hals, født Blom, Falkum, 74 aar.

 

7/7 1867. Skibsforer Ulrik Fredrik Sommer Baar, Haven, 65 aar.

 

12/9 1867, grosserer Hans Eleonardus Møller, Aakre, 62.1/2 aar, død av slag.

 

2/10 1869. Proprietær Kristian Paus, Kjølnes, 84.1/2 aar.

 

21/12 1869. Prokurator Halvor Paulsen, Falkum, 55 aar, «døde av et underlivstilfælde».

 

4/6 1873. Kammerherre Herman Løvenskiold, Fossum, 54 aar, død av caries vertebralis dorsi.

 

17/11 1873. Enkefru Marie Munk, født Plesner, Follestad, 61 aar.

 

1/2 1875. Jonas Wessel Borchsenius, Mæla, 27 aar, gigtfeber.

 

7/3 1877. Enkefru Krstiane Blom, Lagmandsgaarden, 91 aar.

 

8/4 1879. Byfoged Kristian Kornelius Paus, Rising, 79 aar.

 

10/4 1879. Konsul Christofer Hansen Blom, Frogner, 79 aar.

 

20/5 1879. Augusta Marie Blom, Falkum, 39 aar.

 

10/5 1880. Fru Louise Karoline Blom, født Lund, Frogner, 66 aar, enke efter konsul Chr. H. Blom, død 10/4 1879.

 

16/11 1880. Fru Kristiane Hansen, født Scharffenberg. Gjerpen, 79 aar, enke efter løitnant T. Hansen[12].

 

7/2 1881. Forh. rektor Hans Blom, Mæla, 62 aar.

 

10/9 1881. Proprietær cand. jur. Erik Johan Cappelen, Borgestad, 53 aar.

 

15/9 1881. Maler Jakob Kragenes, død i München, 20 aar. Begravet i Gjerpen[13].

 

30/9 1881. Skibskaptein Kristian Blom, Falkum, 80 aar.

 

18/2 1883. Forh. provst og sogneprest til Solum Bernt Wettergreen, Borge, 79 aar.

 

22/4 1884. Fru Anne Katrine Smith, født Paus, Haugen, 67 aar.

 

28/4 1884. Else Marie Smith, 27 aar (Jørgen Smiths hustru og datter, døde av difteri).

 

27/4 1885. Kapteinløitnant Johan Hübner Holst Kløcker, Borge, 58 aar.

 

15/6 1885. Haakon Lund, Mæla, 21 aar, søn av sorenskriver Lund.

 

10/1 1886. Forh. minister Adam Kristofer Løvenskiold, hitført fra Sem, 82 aar.

 

9/5 1886. Frøken Marta Blom, Falkum, 84 aar.

 

25/11 1886. Forh. sorenskriver Bernt Kristian Sverdrup Torstensen, Haven, 78 aar, født i Skjeberg.

 

6/12 1886. Jomfru Magdalene Nysom, Borge, 83 aar, født i Botne.

 

5/7 1888. Sorenskriverfuldmægtig Einar Lund, Mæla, 28 aar, født i Sarpsborg. (Broren Haakon Lund døde 15/6 1885, 21 aar.)

 

26/2 1880. Provstinde Dortea Wettergreen, Borge, 84 aar, født i Botne.

 

28/5 1889. Student Andreas Isaksen Tufte, Tufte, 28 aar.

 

7/6 1889. Stud. polyt. Mads Henrik Smith, Haugen, 22 aar. (Søster og moder døde i 1884.)

 

3/10 1889. Fru Amborg Laura Møller, født Aall, Aakre, 86 aar, apoplexi, født paa Nes verk i Holt.

 

17/12 1891. Skibsreder Jørgen Smith, Haugen, 70 aar, ‑ født i Tvedestrand (hustru, datter, søn gaat bort kort tid forut!).

 

27/2 1892. Foged Peter Karl William Blichfeldt, 75 aar, født i Fett.

 

19/7 1892. Skibsreder Kristen Krogh Fløreness, Breidablik, 83 aar, født i vestre Moland.

 

4/1 1893. Frøken Sofie Amalie Wessel Borchsenius, 53 aar, født paa Klyve i Solum, død i Kristiania, begravet i Gjerpen.

 

27/5 1893. Foged Kristian August Barth, Mæla, 73 aar, født i Hjelmeland.

 

 

18/8 1893. Jomfru Hanna Blom, død i Skien, født paa Falkum, for bosat paa Lagmandsgaarden, begravet i Gjerpen, 78 aar.

 

13/4 1894. Godseier Didrik Cappelen Blom, Bratsberg 60 aar.

 

4/9 1894. Dispacheur Nikolai Møller, 54 aar.

 

9/11 1894. Fru Katarina Løvenskiold, født Wedel Jarlsberg, født i Borre, død i Kristiania, enke efter minister Adam Løvenskiold, 79 aar.

 

12/3 1895. Frøken Hedevig Sofie Katarina Løvenskiold, født paa Fossum, død i Kjøbenhavn, hitført, 30 aar.

 

20/11 1896. Proprietær Otto Immanuel Eberhardt, Foss, 64 aar.

 

24/12 1896. Bispinde Katinka Vilhelmine Pauline Skaar, født Hansen, født paa Moss, død i Trondhjem, 67 aar, begravet i Gjerpen.

 

14/10 1897. Ingeniør Aksel Boeck, født paa Kongsberg, bosat i Spanien, død under et besøk paa Gjerpen prestegaard, 58 aar.

 

23/1 1898. Amtmand Otto Benjamin Andreas Aubert, Mæla, født i Bergen, begravet i Gamle Aker, død ved et ulykkestilfælde i Skien.

 

18/6 1899. Lensmand Peder Kristian Lund Pedersen, Limi, 71 aar.

 

16/6 1899. Lærerinde ved Tufte skole Signe Bakka, 31 aar, født i Fyresdal, funden død i sengen av lungeblødning, antagelig død dagen forut (15/6).

 

8/8 1900. Kand. philos. Sigfrid Løvenskiold, død i Hurum, født paa Fossum, 37 aar, ført til Gjerpen.

 

29/12 1900. Gaardbruker Hans Holst Kløcker, Bøle, 73 aar.

 

31/3 1901. Kjel Engelhart, Mæla, 12 aar, født paa Vinger, søn av amtmand Engelhart.

 

18/5 1901. Frøken Matilde Møller, Borge, født paa Aakre, 61 aar, begravet i Porsgrund.

 

10/7 1901. Gaardbrukerenke Anne Marie Kløcker, Bøle, 71 aar.

 

20/5 1902. Stud. theol. Jens Høiset, Petersborg, død paa Trygstad tæringssanatorium, 21 aar.

 

24/5 1902. Frøken Anna Backer, Frogner, født i Trysil, 38 aar.

 

24/5 1903. Gaardbruker Isak Andersen Tufte, 76 aar.

 

14/10 1903. Fru Anna Sofie Hedevig Løvenskiold, Fossum, født og død i Kjøbenhavn, 64 aar, kammerherre Herman L.s enke, ført til Gjerpen.

 

8/3 1904. Oskar Kløcker Frøstrup, Mæla, 9 aar, søn av byfoged Frøstrup, født i Arendal.

 

13/12 1904. Biskop Johannes Nilsen Skaar, død i Trondhjem, født i Vikør, 76 aar, begravet i Gjerpen.

 

6/1 1904. Lærerinde Jørga Sofie Høgli. 29 aai,, død av tæriug.

 

21/10 1904. Fru Benedikte Cappelen, født Wessel, Løberg, født paa Klyve, 67 aar, begravet i Solum.

 

19/8 1905. Fru Karen Katrine Elisabet Folkmann, født Grøn, født paa Kongsberg, 65 aar.

 

24/2 1906. Gaardbruker Gunnar Sem, Rising, 49 aar.

 

6/6 1906. Forh. lærer Ole Jørgensen Hobæk, 80 aar.

 

3/7 1907. Statsadvokat Klemens Stang, Mæla, 44 aar, mavekræft, født paa Kongsvinger.

 

28/11 1907. Fru Amalie Vilhelmine Blom, født Ebeltoft, født paa Tromsø, død i Kristiania, 83 aar, rektor Bloms enke, begravet i Gjerpen.

 

7/8 1908. Emissær Jon Berg, bosat paa Findal i Solum, 66 aar, mavekræft, født og begravet i Gjerpen.

 

24/11 1908. Gaardbruker Anders Hustvedt, Gulset, 70 aar.

 

11/12 1948. Gaardbruker Jon Bøhle, Bøle, 70 aar.

 

7/5 1908. Fru Gjertrud Kristiane Blom, født Wessel, født paa Falkum, død i Kristiania, 80 aar, enke efter byfoged Blom, begravet i Gjerpen.

 

22/5 1908. Frøken Alfhild Sem, Rising, 19 aar, lungetæring.

 

22/3 1910. Eva Rafn Heuch, Borge, 2 aar, datter av pastor Heuch.

 

7/1 1911. Faktor Jens Aarhus, Mæla, 40 aar.

 

30/1 1911. Lærer Ole Johan Nærum, 63 aar.

 

28/6 1911. Bankdirektør Ole Kristian Høiset, Petersborg, 72 aar.

 

12/12 1911. Forh. lærer Bjørn Taraldsen, Venstøp, 79 aar.

 

10/3 1913. Amtslæge Andreas Catharinus Backer, Frogner, født i Larvik, 83 aar, begravet i Skien.

 

13/5 1913. Lærer Johannes Gjervig, Kjær, født i Askevold, 54 aar.

 

22/9 1913. Gaardbruker Kristian Jansen Mustvet, 63 aar.

 

15/11 1913. Ingeborg Jørgine Bøhle, Jon Bøhles enke, 70 aar.

 

25/1 1914. Emissær Karl Fredrik Friberg, Borge, 62 aar.

 

17/7 1914. Forh. godseier paa Gimsø Didrik Cappelen, Løberg, 78 aar, begravet i Solum.

 

12/10 1914. Cand. philos. med lærereksamen Ester Qvisling, Gjerpen prestegaard, 21 aar, født i Drammen.[1] Hildur W. J., født 23/4 1814. hjemmedaaben stadfæstet 27/7 1815, ældre søster.

 

[2] Katinka Schultz blev først husbestyrerinde for og senere gift med sogneprest Kristofer Heiberg i Laardal.

 

[3] Søn av klokker Gjert Monrad.

[4] Datter av organist Joban Bøttger

[5] Søn av Jakob Aall paa Nes, senere amtmand i Bratsberg; Mariane Møller, datter av grosserer Hans Møller.

[6] Datter av sorenskriver Krogh og født i Ullensaker. Krogh var da avgaat og Tonning konstitueret.

[7] Datter av amtmand Falsen.

[8] Hun datter av H. E. Møller, han søn av sogneprest Johan Tandberg.

[9] Marie Maysøn var født i Kjøbenhavn og datter av en skuespiller, adopteret hos Blom paa Lagmandsgaarden. Dr. Bentzen var søn av prokurator Kristen Bentzen fra Bergen (?).

[10] Intet videre er indført i kirkeboken av sogneprest Grimelund, hverken forlovere eller andet!

[11] Datter av foged P. K. V. Blichfeldt

[12] Sogneprest Skaars svigermor.

[13] Hans ettertatte tegninger opbevares paa Brække museum.

 

Tilbake til oversiktenNeste kapittel