Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  


HØIERS HOTELL

Eiendommen matr. nr. 5 & 6 gikk i 1824 fra kancelliråd Schlanbusch over på Hans v. Cappelens hender, 1833 til Christopher Albertsen Blom, og 1852 til høker Nils Høier, som oprettet hotell. Senere eiere er: 1865 J. S. Engebrethsen, 1879 E. G. Erickson. Det brente i 1888, og efter at det var nymontert blev det i 1897 solgt til Alb. Patterson, som senere overdrog det til Jenny Bruu (hun hadde også Royal hotell), og atter senere kom det til Emil Sørensen.

Fra Høiers hotell utskiltes i 1865 matr. nr. 5 b & 6 b, som er betegnet som en iskjellerbygning. Denne, som ennu ligger ved opkjørselen til Skottlandsveien, blev solgt til Lundetangens bryggeris interessentskap. Den har senere vært eid av Sørlandske vinkompani, og har også vært anvendt som kinematograflokale, under ledelse av den foretagsomme Bertel H. Schrøder. 2nen etasje skal efter hvad Schneider meddeler i madam sal. Chr. A. Bloms tid ha vært benyttet som festlokale.

Til Høiers hotell har det alltid hørt en overmåte vakker have opover langs fjellet, og den har ofte vært benyttet til festlige sammenkomster.

Mellem denne eiendom og den nordenfor liggende (nr. 7) var der i sin tid en brønn, som finnes på alle karter inntil 1796, og som antas å være den såkalte «Kalls kilde». Fra denne fikk en hel del av gårdene i denne bydel sitt vann. Navnet Kall er noe av en gåde i Skiens historie. Schneider omtaler (III s. 242) en Nicolay Kall, hvis store eiendom skulde ligge nedenfor «saugene», hvor den også sees på gamle karter. Vi hører også om en Abraham Kall, som må ha vært en sønn av Nicolay. Kalls tomt blev ved skifte utlagt i 1836 til Chr. H. Blom i D. v. Cappelens bo (Blommesagen). Slekten Kall er et passende emne for fremtidige forskere.