SLEKTEN HANSEN BAKKANE

 

Carl Eriksen Mellum (1594‑1670).

Anders C. Mellum (d. 1697).

Abraham A. Leerodden

Carl Abrahamsen Bjerkøen eller Suttervigen (1729‑1805).

Hans Carlsen Bjerkøen eller Suttervigen (f. 1770, g. m. Inger Jens­

datter Elseteiet (1770‑1856).

Hans Abr. Bakkane (1815‑94, g. m. Birthe Marie Andersdatter

Bakkane (1817‑91).

 

1838 kjøpt Kjempemølle i Elstrøm, 1843 kjøpt gården Bakkane, hvortil vannfallene på Elstrøm hørte, bygget en mølle der i 1844. Ekspropriert ved anlegg av kanalen. Samme år kjøpt Langefoss mølle. Brente straks efter, tomten ekspropriert for kanalen; fikk til gjengjeld senere Unions tomt. 1859 kjøpte han Brormøllen ved Torvet (Grubbe Bruk, inneh. av ham og sønnene Mathias og Jacob samt N. Kittilsen). 1874 kjøpt sammen med H. C. Hansen og N. Kittilsen, samtlige bruk med tomter og vannfall fra Torvet ut til H. C.s bruk (Grubbe, Laugstol og Kitt. og Hansens bruk). 1870 anla han sm. m. H. C. og N. Kitt. det første tresliperi i Skien.

Han var flåtemann til å begynne med. Haugianer.

 

I. Hans Abraham Hansen Bakkane hadde 12 barn:

II. 1. Anders Christian Hansen, f. 1838, død ung som sjømann i Riga.

II. 2. Inger Hansine (Sina), f. 1840, g. m. oldermann hos Hans Cappelens Enke Hans Abrahamsen

         (1829‑95). 9 barn, hvoriblandt

III. 1. Birthe Marie Abrahamsen, f. 1865, d. 1897, g. m. bankbokholder Johan Rød, f. 1865, dessuten sekretær i Skiens formannskap. Han er sønn av lærer O. Rød og Helvik f. Larsen. 4 barn.

III. 2. Johannes Severin Abrahamsen, f. 1868, kontorist og revisor, g. m. Gustava Frøberg (1875‑1915 ), datter av gartner Gustav Laurits Fr. og Gurine Marie f. Jansen. 1 barn. Johannes A. 2nen gang g. m. Astrid Smeby, f. 1884, datter av gullsmed VI. Oslo Albert S. og Marie f. Gulbrandsen. 1 barn.

III. 3. Inger Hansine A., f. 1870, g. m. tollkasserer i Skien Augun Amundsen, f. 1868, sønn av kjøpmann i Skien Tobias Fredr. A. og Petra Katrine f. Grønnerøe. 4 barn.

II.3. Karen Berthea Hansen f 1842‑1905), g. m. sin fetter brukseier Nils Kittilsen, f. på Kleven u/  Omdal i Solum 1834, sønn av Kittil Hansen Kleven eller Kaasene u/ Om­dal og Anne Karine Hansdtr. Bjerkøen eller Suttervigen, død 1908. Han var ansatt i Porsgrunn til 57, 58 til England 7 måneder hos J. W. Coom i Bodmin. Handelsborgerskap i Skien 59 og åpnet samme dag kjøpmanns­handel i Hesselgården, arb. tidlig med trelast. Kjøpte 61 Stormgården hj. av Telemarksgaten og Hjellegaten,

senere kjøpte Ludvigsen gården. Tremassen stod dengang nesten like med brødstoff i pris og man fikk i begynnelsen like op til 7‑10 kroner pr. våt tonn, men prisen falt snart. Anskaffet stener med vertikal aksel. 14 barn, se side 136.

II.4. Hans Carl Hansen (1844‑1925), kjøpte i 1880 Solskinna av Pays konkursbo for kr. 62 200, tidligere tilhørt O. Bärnholdt som i 1860 kjøpte det av H. Cappelens Enke for 3000 spd. ( tresliperi, mek. verksted, mølle og frø­renseri). Gift med Fredrikke (Rikka) Christiane Jebsen (1874‑1908). 16 barn  III 1‑16) hvoriblandt

III.1. Hans Abraham H. (1868‑1916), driftsbestyrer Tinnfoss, g. m. Anna Heggen, f. 1869, datter av fløtningsinspektor i Larvik H. Heggen og Doro­thea f. Sætre. 9 barn.

III. 2. Fredrik Peder Arnold Jebsen (1869‑1934), Egeland, g. m. Dagny Hilda Ovidie Kittilsen

(1880‑1915). 2 barn.

III.3. Frederik Carl H. (1871‑1923), konsul, ansatt ved Solskinna, g. m. Kristiane Boeck Erichsen,

f. 1873, datter av biskop J. W. Erichsen og 1ste hustru Kristiane Sofie Rogstad, f. Boeck. 6 barn.

III.4. Trygve Ezekiel, f. 1873, driftsleder Oslo Seilduksfabrikk, g. m. sin kusine Ragna Marie Kristine Hanssen, f. 1873. 4 barn.

III.5. Samuel Severin (1874‑1911), agent, g. m. Aagot Marie Jacobsen, f. 1876, Fnstad. 2 barn.

III.6. Johan Arndt (1876‑1933) apoteker i Risør, g. m.Thora Holta, f. 1878. 2 barn og 1 adoptivsønn.

III.7. Paulus, f. 1878, tekniker, g. m. Lilly Elisabeth Tangevald. 4 barn.

III.8. Johannes, f. 1880, disponent Timber, Arendal, g. m. Sophie Herlofson, f. 1887. 4 barn.

III.9. Sigvald, f. 1881, major, g. m. Carmen Franciska Christina Kirsebom, f. 1887. 3 barn.

III.10. Esther Maria Christine, f. 1882, g. m. fylkeslæge Wilh. Andr. Moe, f. 1870. 2 barn.

III.11. Ruth, f. 1884, g. m. advokat Trygve Bjercke, f. 1879, sønn av grosserer Alf Bjercke, og Christine Amalie f. Hesselberg. 3 barn.

III.12. Rachel, f. 1886, g,. m. Einar Kjeldsberg, disponent Hortens bryggeri, f. 1876. 8 barn.

III.13. Sara Frederikke, f. 1888, g. m. grosserer Eivind Koch (1874‑1917) . 3 barn.

III.14. Judith Elisabeth (1891‑1923), g. m. statsgeolog Arne Bugge, f. 1887. 1 barn.

III.15. Fanny Rebekka, f. 1896, g. m. diplomingeniør Ragnar Bang, f. 1892. 1 barn.

II.5. Abraham Mathias Hanssen (1846‑1901), bestyrer av Grubbe bruk, g. m. Nora Mathilde Schøien, f. 

              1849. 5 barn (III 1‑5).

III. 1. Ragna Marie Kristine, f. 1874, g. m. fetter Trygve Hansen, f. 1873 ; se ovenfor.

      2. Hans Harald, f. 1875, konsul, skibsmegler, g. m. Alberthine Beck. 2 barn.

      3. Yngvar Mathias, f. 1877, skibskaptein (på Fredr. Olsens “ Norway”, senere “Scotland” ).

      4. Einar, f. 1879, g. m. Marie Frøberg, f. 1886, datter av fabrikkeier Hans Blom Frøberg og  

          Ludovika Henriette Ludvigsen. 1 barn.

      5. Trygve, f. 1879, tvilling med nr. 4, handelsmann, g. m. Annie Jensen, f. 1886. 1 barn.

II. 6. Jacob Andreas, f. 1848, brukseier, student, g. m. Inger Jacobsen, f. 1856, datter av lensmann i Solum Isak Jacobsen og Thalie f. Hansen. Ingen barn.

II.7. Hanna Marie Elisabeth, f. 1851, g. m. skibsfører Lars Åby Riis, f. 1840, fra Langesund. I Østl. Lloyd. I 1901 hadde han gjort 1000 reiser over Nordsjøen. 10 barn.

II.8. Anders Ludvig Hansen (1853‑56).

II.9. Johannes Hansen (1855‑61).

II.10. Anders Ludvig Hansen, f. 1857. Lærer Gjemsø klosters legatariske skole 11 år, Drammen fra 92. Gift med Therese Dorothea Knudsen, f. 1856, Risør. 9 barn, hvoriblandt

III. 1.       Hans Reidar Bjarne Løveid, f. 1882, d. 1920. Læge i Sarpsborg, g. m. Hjørdis  

               Pedersen. 2 barn.

      2.       Finn Løveid, f. 1887, skibskapt. ”Paris”, g. m. Ingrid Møller, d. 1921.

      3.       Leif Thorvald Løveid, f. 1889, skibsfører, g. m. Ragnh. Nilsen, f. 1889. 2 barn.

II.11. Martha Kirstine Hansen (1859‑1914), g. m. grosserer Gorgus Coward, Skien (1860‑1921), sønn av garvermester i Kr.sand Gorgus Major Coward og Sofie f. Aanesen. Kom til Skien 24 år gammel i 1884. Sammen med E. B. Lexow og C. S. Raaum kjøpte han Nils Larsens jernvareforretning. I 87 begynte C. sin egen forretning. 9 barn, hvoriblandt

III. 1.       Gorgus Major C. (1886‑1926). Siden 1921 sammen med broren Viggo innehaver av 

               Skiensfirmaet. Gift med Torgunn Hildegard Kristina Holta. 1 barn.

                      2.       Hans Abraham, f. 1887, Notodden, g. m. Aslaug Kristiane Gaarder. 2 barn.

      3.       William, f. 1889. Coward & Thowsen, Oslo.

      4.       James Fridthiof, f. 1891, Rjukan.

      5.       Viggo, f. 1892, Skien.

      6.       Fanny, f. 1895, g. m. ing. Kolberg.

      7.       Tom Herbert, f. 1898, brukseier.

II.12. Johannes Hanssen, f. 1863, såpefabrikk, dampvaskeri etc., g. m. Hansine Othilde Hansen, f. 1876, datter av Haldor Hansen og Kaia f. Horn. 6 barn.