Kilder for borger-navn

Gå til registeret:


Kilde Tittel Forfatter Trykket i: Når Forlag
           
A Byer i emning Kaare Svalastoga Oslo 1943 Grøndahl & Søn
B Gjerpens Prestegjeld og Presters historie J. L. Quisling Skien 1905 Erik St. Nilssens Forlag
C Fra det gamle Skien I J. A. Schneider Chr. Pedersens Trykkeri 1914 Erik St. Nilssen
D Siljan Asbjørn Bakken Ant. Anderssens trykkeri 1969 Siljan Kommune
E Gårder og Landsteder i Skien og omegn (Byminner12) Jens Per Jensen Brødrene Kjær, Skien 1976 Skien bys vel
F Tradisjonsrike bygninger i Skien. (Byminner 15) Einar Østvedt Brødrene Kjær, Skien 1978 Skien bys vel
G Fra det gamle Skien III J.A.Schneider Vardens trykkeri, Skien 1924 Erik St. Nilsens Forlag
H Jacob Aalls optegnelser 1780-1800 Jacob Aal Oluf Rasmussen AS 1939 Hist.lag Telemark / Grenland


Last Updated on 20.04.97
By Jan Christensen