Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

Cemeteries in Skien

Gjerpen kirkegård
transcribed and registered by Jan Christensen. Transcription closed June 1995
Luksefjell kirkegård
transcribed and registered by Jan Christensen. Transcription closed August 1995
Borgestad kirkegård
transcribed by Per Sverre Øvrum/Inger Eskeland/Andreas Søli and registered by Gard Strøm
Transcription closed August 1996
Solum kirkegård
transcribed by ???, and registered by Reidar Ballestad
Transcription closed August 1995
Kilebygda kirkegård
transcribed by Helge Henriksen and registered by Jan Christensen
Transcription closed May 1997
Johannes kirkegård, Skien
transcribed by Kari Meen, Gro Skogen and Marit Gundersen, and registered by Reidar Ballestad
Transcription closed January 1996
Lie kirkegård, Skien
transcribed by Kari Meen and Gro Skogen and registered by Jan Christensen
Transcription closed September 1997
Nordre gravlund, Skien
transcribed by Thorbjørn Rogstad and registered by Reidar Ballestad
Transcription closed Summer 1997
Mælum kirkegård
transcribed by Kari Meen, Gro Skogen and Marit Gundersen, and registered by Reidar Ballestad
Nenset kirkegård
transcribed by Inger Mathiesen, and registered by Reidar Ballestad
Transcription closed autumn 1997.
Pollen kirkegård
transcribed by Kari Meen, Gro Skogen and Marit Gundersen.
and registered by Reidar Ballestad
Transcription closed autumn 1997
.
Omdal kirkegård
transcribed by Kari Meen, Gro Skogen and Marit Gundersen
and registered by Reidar Ballestad
Transcription closed autumn 1997
.
Valebø kirkegård
transcribed by Thorbjørn Rogstad October 1998 and registered by Jan Christensen
Transcription closed October 1998
Gjemsø kirkegård
transcribed by Kari Meen & Gro Skogen the summer 1998 and registered by Reidar Ballestad
Transcription closed September 1998
Cemeteries in Siljan
Grorud kirkegård
transcribed by Gunnlaug and Torbjørn Aasetre in August 1999 and registered by Jan Christensen August 2001.
Transcription closed August 29, 1999.


Siden 1994 har medlemmer av Grenland Ættehistorielag trasket rundt på kirkegårdene i Grenland og møysommelig skrevet av gravstenene. Dette har resultert i mange fine registre som har vært til stor nytte når det gjelder å finne slekt idag.

Hvis du går til lagets egen side, vil du finne en oversikt over alle registrerte kirkegårder, som er lagt ut på nettet.

Etter hvert som flere kirkegårder fra Skien blir ferdig, vil også de bli lagt ut.

Since 1994 the members of Grenland Ættehistorilag have trudged all over the cemeteries of Grenland and laboriously written down the gravestone inscriptions. This work has resulted in several registers which have been a great help in finding lost family of today.

If you go to the homepage of our society, you will find a survey of all the cemeteries that are registered and available on the Net.

As soon as more cemeteries from Skien are completed, they will be presented here.