Bøe Nordre

BØE NORDRE     1/1 gård

Sk.mt. 1611		Anders Nordbø
Sk.mt. 1612-13		"	
Sk.mt. 1617-18		"
Sk.mt. 1619-20		"
Sk.mt. 1622-23		"
Sk.mt. 1623-24		"
Sk.mt. 1624-25		"
Sk.mt. 1625-26		"
Sk.mt. 1626		"
Sk.mt. 1627-28		"
Sk.mt. 1628-29		"
Sk.mt. 1629-30		"
Sk.mt. 1630-31		"
Sk.mt. 1631-32		"
Sk.mt. 1632-33		"
Sk.mt. 1633-34		Nordbø
Sk.mt. 1634-35		Anders
Sk.mt. 1635-36		"
Båtsm. 1636		Lauritz 
Lands. 1636-37		Nordbø ikke nevnt
Båtsm. 1638		Lauritz
Sk.mt. 1639		"
Sk.mt. 1640 		"
Sk.mt. 1641		"
Sk.mt. 1642		"
Sk.mt. 1643		"
Sk.mt. 1644		"
Sk.mt. 1645		"
Sk.mt. 1646		"
Kontr. 1647		Lauritz bruger och besidder, Schylder 12 h. Effterdj dend er for satt paa
				Landschyld, Er dend taxerit for 2 fulde grdr. 	12 dr
Kontr. 1648		"
Kontr. 1649		Lauridtz bruger, schyld 12 h. Efterdj den er forseet paa landschyld er dend
				taxerit for 1.1/2 fuldgaard				6 dr
Kontr. 1650		"			5.1/2 dr
Kontr. 1651		"			5 dr
Kontr. 1652		"			5 dr
Kontr. 1653		"
Kontr. 1654		"
Kontr. 1655		"
Kontr. 1656		"
Kontr. 1657		"
Kontr. 1658		"
Kontr. 1659		"
Leil.   1661		"