Borge Østre

BORGE ØSTRE     1/1 gård

Kontr. 1647		Christen Amundsen bruger och besidder, schylder 9 h.
			      Ehr goed for sin Landschyld, och Regnis for 1.1/2 grd.
			      Eer lagt at giffue 9 dr.
Kontr. 1648		"
Kontr. 1649		"			6 dr
Kontr. 1650		"			5 dr
Kontr. 1651		"	1/1 grd		4 dr
Kontr. 1652		"	1/1 grd		4 dr
Kontr. 1653		"	1/1 grd		4 dr
Kontr. 1654		"
Kontr. 1655		"
Kontr. 1656		"
Kontr. 1657		"
Kontr. 1658		"
Kontr. 1659		"
Leil.  1661		Christen bruger.  (Gården skrevet "Øvre Borge")