Brekke Søndre

BREKKE SØNDRE     1/1 gård

Saltv.  1610-11		Breche bruger Peder Knudsøn
Saltv.  1613-14		Breche bruger Chresten Nielsen
Saltv.  1615-16		"
Sk.mt. 1618		Bruges af Bprger i Scheen
Sk.mt. 1622		"
Sk.mt. 1626		Brecke søndre
Sk.mt. 1627-28		"
Sk.mt. 1628-29		Bræcke søndre bruges af Borger i Scheen
Sk.mt. 1640		Jørgen Hendrichsen
Sk.mt. 1641		"
Sk.mt. 1642		"
Sk.mt. 1643		"
Kontr. 1644		Jørgen S. Breche
Kontr. 1645		"
Kontr. 1646		"
Kontr. 1647		Jørgen Hendrichsen bruger. Schylder 4 h.
				Lagt for en fuldgaard	6 dr
Kontr. 1648		"
Kontr. 1649		"			4 dr
Kontr. 1650		"	1/1 gaard	5 dr
Kontr. 1651		"	"		4 dr
Kontr. 1652		"	"		4 dr
Kontr. 1653		"
Kontr. 1654		"
Kontr. 1655		"
Kontr. 1656		"
Kontr. 1657		"
Kontr. 1658		"
Kontr. 1659		"
Leil.    1661		"