Doksrød

DOKSRØD     1/1 gård

Saltv.  1610-11		Bruges af Ingeborig Adam Krønus
Saltv.  1613-14		Bruges af Anders Elfferlinch
Saltv.  1615-16		"
Sk.mt. 1616		Duxerudtt	1 fjerding
Sk.mt. 1626		Duxerød
Sk.mt. 1627-18		Jahn
Sk.mt. 1628-29		Duxrød		1/2 grd
Sk.mt. 1629-30		"
Sk.mt. 1630-31		"
Sk.mt. 1631-32		"
Sk.mt. 1633-39		"
Sk.mt. 1640		Duxrød bruger Borgemester Johan Thrinpoll vnder sin Aufflsgrd Lunde
				Och meener derfor at were fri for Schatt.
Sk.mt. 1641		Johan Trinpoll
Sk.mt. 1642		"
Sk.mt. 1643		"
Sk.mt. 1644		Arffue		1/2 grd
Sk.mt. 1645		Giert		
Sk.mt. 1646		"
Kontr. 1647		Claus Clausen bruger, schylder 3 h. Lagt for 1/2 halffue gaard, 	4.1/2 dr
Kontr. 1648		"
Kontr. 1649		"		1/2 grd		2 dr
Kontr. 1650		"				2.1/2 dr
Kontr. 1651		"				2 dr
Kontr. 1652		"				2 dr
Kontr. 1653		"
Kontr. 1654		"
Kontr. 1655		Giert Jenssen i Scheen bruger
Kontr. 1656		"
Kontr. 1657		"
Kontr. 1658		"
Kontr. 1659		"
Leil.   1661		"