Falkum Søndre

FALKUM SØNDRE   1/1 gård

Saltv. 1610-11		Bruges af Lauridtz Jørgensøn
Saltv. 1613-14		"
Saltv. 1615-16		Bruges af Lauridtz Jørgensøns Effterleffuersche
Sk.mt. 1626 		Falchum
Sk.mt 1627-28		Maren
Sk.mt 1628-29		Falchum bruges af Borger i Scheen
Sk.mt 1629-30		"
Sk.mt 1630-31		"
Sk.mt 1631-32		"
Sk.mt 1633-39		"
Sk.mt 1640		Sarche Bertsdatter
Sk.mt 1641		"
Sk.mt 1642		"
Sk.mt 1643		Serche Bertsdatter
Sk.mt 1644		Jacob
Sk.mt 1645		"
Sk.mt 1646		"
Kontr. 1647		Jacob Jacobsøn bruger. Schylder 7 h. Lagt for en 1/1 oxh 1/4 grd	7.1/2 dr
Kontr. 1648		"
Kontr. 1649		"			4 dr
Kontr. 1650		"	schylder 8 h. 1/1 grd och ingen Sxhoug eller Vdrast til	5 dr
Kontr. 1651		"			4 dr
Kontr. 1652		"	1/1 grd		4 dr
Kontr. 1653		"
Kontr. 1654		"
Kontr. 1655		"
Kontr. 1656		"
Kontr. 1657		"
Kontr. 1658		Jacob Jacobsen i Scheen bruger
Kontr. 1659		"
Leil. 1661		Zacharias Simensen i Scheen bruger