Fløtterød

FLØTTERØD     1/1 gård

Sk.mt. 1611		Dyrre
Sk.mt. 1612-13		"
Sk.mt. 1617-18		"
Sk.mt. 1619-20		"
Sk.mt. 1622-23		"
Sk.mt. 1623-24		Dyrre Flottertued
Sk.mt. 1624-25		"
Sk.mt. 1625-26		Dyrre
Sk.mt. 1626		"
Sk.mt. 1627-28		"
Sk.mt. 1628-29		"
Sk.mt. 1629-30		"
Sk.mt. 1630-31		Dyrre schydtzschaffer
Sk.mt. 1631-32		Dyrre
Sk.mt. 1632-33		"
Sk.mt. 1634		Dyre
Sk.mt. 1635		"
Sk.mt. 1636		"
Sk.mt. 1637		"
Sk.mt. 1638		"
Sk.mt. 1639		"
Sk.mt. 1640		"
Sk.mt. 1641		"
Sk.mt. 1642		"
Sk.mt. 1643		"
Sk.mt. 1644		"
Sk.mt. 1645		Enchen
Sk.mt. 1646		Tyre
Kontr. 1647		Enchen och hendes Søn paaboer, schylder 3 h. 1/2 td korn. Taxerit
				for 1/2 grd och 1 ødegrd		4.1/2 dr
Kontr. 1648		"	Taxerit 1/2 grd och 1/2 ødegrd	3 dl 3 ort
Kontr. 1649		Enchen och hendes Søn Nyrrj paaboer, schyld 3 h och 172 td korn.
				Taxerit for 1/2 grd och en ødegrd	skatt 3 dr
				Dj ejer sielff Bøxelenn.
Kontr. 1650		"
Kontr. 1651		"	1/2 grd		2 dr
Kontr. 1652		"	"		2 dr
Kontr. 1653		"
Kontr. 1654		"
Kontr. 1655		"
Kontr. 1656		"
Kontr. 1657		"
Kontr. 1658		"
Kontr. 1659		"
Leil.   1661		"