Frogner Søndre

FROGNER SØNDRE     1/1 gård


Saltv.  1610-11		Bruges af Iffuer Crestenssøn
Saltv.  1613-14		"
Saltv.  1615-16		"
Sk.mt. 1626		Fronne 1
Sk.mt. 1627-28		Thord
Sk.mt. 1628-29		Fronne øde	(fattig)
Sk.mt. 1629-30		Thorre
Sk.mt. 1630-31		Thorre
Båts.   1636		Olluff
Båts.   1638		"
Båts.   1639		"
Sk.mt. 1640		"
Sk.mt. 1641		"
Sk.mt. 1642		"
Sk.mt. 1643		"
Sk.mt. 1644		Johan
Sk.mt. 1645		"
Sk.mt. 1646		"
Kontr. 1647		S. Frogne bruger byefougden i Scheen till en affuelsgrd, 
				schylder 4 h.		6 dr
Kontr. 1648		"
Kontr. 1649		"		Fuldgrd		4 dr
Kontr. 1650		"		"		5 dr
Kontr. 1651		Hans Andersen i Scheen til affuelsgrd	1/1 grd		4 dr
Kontr. 1652		"
Kontr. 1653		"
Kontr. 1654		"
Kontr. 1655		"
Kontr. 1656		Hanns Andersen bruger, schylder 4 h.
Kontr. 1657		Offue Andersen bruger
Kontr. 1658		"
Kontr. 1659		"
Leil.  1661		Peder Jenssen udj Scheen bruger