Haugen
HAUGEN          1/1 gård

Bygn. sk. 1592-93       Houenn. Denne gaard bruger Laugmanden Till Affuels gaard.
Bygn. sk. 1603-04       Søffren Hougum
Sk.mt. 1611             Søffren
Sk.mt. 1612-13          "               
Sk.mt. 1617-18          "
Sk.mt. 1619-20          "
Sk.mt. 1622-23          "
Sk.mt. 1623-24          "
Sk.mt. 1624-25          "
Sk.mt. 1626             "       
Sk.mt. 1627-28          Harell
Sk.mt. 1628-29          "
Sk.mt. 1629-30          "
Sk.mt. 1630-31          "       
Sk.mt. 1631-32          "
Sk.mt. 1632-33          "
Sk.mt. 1633-34          "       
Sk.mt. 1634-35          "       
Sk.mt. 1635-36          Jenns   
Sk.mt. 1636-37          "
Sk.mt. 1637-38          "               
Sk.mt. 1638-39          "       
Sk.mt. 1639-40          "       
Sk.mt. 1641             "       
Sk.mt. 1642             "
Sk.mt. 1643             "
Sk.mt. 1644             "
Sk.mt. 1645             "
Sk.mt. 1646             "
Kontr. 1647             Jens paaboer, schylder 7 h, Er lagt for 1 1/1 gaards schyld, effterdi
                                Manden er ved ingen Formue.
Kontr. 1648             "
Kontr. 1649             "       Lagt for 1/1 gaard      4 dr
Kontr. 1650             "       "                       5 dr
Kontr. 1651             "       "                       4 dr
Kontr. 1652             Jenns bruger.   1/1 gaard.      Schylder 7 h,   4 dr
Kontr. 1653             "
Kontr. 1654             "       
Kontr. 1655             "
Kontr. 1656             "
Kontr. 1657             "
Kontr. 1648             "
Kontr. 1659             "
Leil.  1661             "