Hjellen
HJELLEN         1/1 gård

Saltv. sk. 1610-11              Bruges af Ingebret Johanssøn
Saltv. sk. 1613-14              "
Saltv. sk. 1615-16              "
Sk.mt. 1625-26          Haffuer staaet øde i aar.