Hyni Øvre (Nordre)
HYNI ØVRE (Nordre)      1/1 gård

Bygn.  1611             Peder Hønnie
Sk.mt. 1612-13          "
Sk.mt. 1617-18          Hønnie
Sk.mt. 1619-20          Christen
Sk.mt. 1622-23          "
Sk.mt. 1623-24          "
Sk.mt. 1624-25          "
Sk.mt. 1625-26          "
Sk.mt. 1626             Søffren
Sk.mt. 1627-28          "
Sk.mt. 1628-29          Høuen
Sk.mt. 1629-30          "
Sk.mt. 1630-31          "
Sk.mt. 1631-32          "
Sk.mt. 1632-33          "
Sk.mt. 1633-34          "
Sk.mt. 1634-35          "
Sk.mt. 1635-39          Øffre Høynie
Sk.mt. 1640             Øffre Høynie, Christen
Sk.mt. 1641             Christen
Sk.mt. 1642             "
Sk.mt. 1643             "
Sk.mt. 1644             Rasmus
Sk.mt. 1645             "
Sk.mt. 1646             "
Kontr. 1647             Olluff Raffuelsen bruger. Schylder 5 h. Lagt for en 1/1 grd   6 dr
Kontr. 1648             "
Sk.mt. 1649             "                               4 dr
Sk.mt. 1650             "                               5 dr
Sk.mt. 1651             Oluff Raffualdson bruger. schylder 5 h.         1/1 grd       4 dr
Sk.mt. 1652             "                                     "                       4 dr
Sk.mt. 1653             "
Sk.mt. 1654             "
Sk.mt. 1655             Halffuor bruger
Sk.mt. 1656             "
Sk.mt. 1657             Offue Andersen bruger
Sk.mt. 1658             "
Sk.mt. 1659             "
Leil.   1661            Offue Andersen bruger.  For dends Ringheds schyld sampt aff schaadelige Jordfall
                                forderffuit saa dend iche er taxerit høiere end ½ grd