Jønnevall
JØNNEVALL               1/1 gård

Sk.mt. 1611             Hans Hiønnevold
Sk.mt. 1612-13          "
Sk.mt. 1617-18          "
Sk.mt. 1619-20          "
Sk.mt. 1622-23          "
Sk.mt. 1623-24          "
Sk.mt. 1624-25          "
Sk.mt. 1625-26          "
Sk.mt. 1626             "
Sk.mt. 1627-28          Joen
Sk.mt. 1628-29          Jønnevold
Sk.mt. 1629-30          Joen
Sk.mt. 1630-31          "
Sk.mt. 1631-32          "
Sk.mt. 1632-33          "
Sk.mt. 1634             "
Sk.mt. 1635             "
Sk.mt. 1636             "
Sk.mt. 1637             "
Sk.mt. 1638             "
Sk.mt. 1639             "
Sk.mt. 1640             "
Sk.mt. 1641             "
Sk.mt. 1642             "
Sk.mt. 1643             "
Sk.mt. 1644             "
Sk.mt. 1645             "
Sk.mt. 1646             "
Kontr. 1647             Joen bruger.  Schylder 6 h. Taxerit for 1 fuld och 1 fjerdingsgrd       6 dr 3 ort
Kontr. 1648             "
Kontr. 1649             "               1 fuldgrd               4 dr
Kontr. 1650             "               "                       5 dr
Kontr. 1651             "               "                       4 dr
Kontr. 1652             Joen bruger, schyld 6 h. 1/1 grd                4 dr
Kontr. 1653             "
Kontr. 1654             "
Kontr. 1655             "
Kontr. 1656             "
Kontr. 1657             "
Kontr. 1658             "
Kontr. 1659             "
Leil.   1661            "