Løberg Søndre
LØBERG SØNDRE   1/1 gård

Sk.mt. 1611             Nerij
Sk.mt. 1612-13          "
Sk.mt. 1617-18          "
Sk.mt. 1619-20          "
Sk.mt. 1622-23          "
Sk.mt. 1623-24          "
Sk.mt. 1624-25          "
Sk.mt. 1626 (pinse)     "
Sk.mt. 1626 (jul)               Amund
Sk.mt. 1627-28          Aanond
Sk.mt. 1628-29          "
Sk.mt. 1629-30          "
Sk.mt. 1630-31          "
Sk.mt. 1631-32          "
Sk.mt. 1632-33          "
Sk.mt. 1633-34          "
Sk.mt. 1634-35          Anun
Sk.mt. 1635-36          "
Sk.mt. 1636-37          Ansteen
Sk.mt. 1637-38          "
Sk.mt. 1638-39          "
Sk.mt. 1639-40          "
Sk.mt. 1640             Carnilles Jenssøn
Sk.mt. 1641             "
Sk.mt. 1642             "
Sk.mt. 1643             "
Sk.mt. 1644             "
Sk.mt. 1645             Joen            (skriffuerens gaard)
Sk.mt. 1646             "
Kontr. 1647             Joen bruger. Schylder 3h. Er en Ringe gaard och bunden er bleven
                                taxerit for ½ grd               3 dr
Kontr. 1648             "
Kontr. 1649             Joenn bruger. Skyld 3h. Lagt for ½ gaard. Bunden er blit derforre taxerit
                                denne Schat     3 dr
Kontr. 1650             Joen och Gunder bruger. Schylder 3 h.   ½ gaard         3.1/2 dr
Kontr. 1651             "                       2 dr
Kontr. 1652             "
Kontr. 1653             "
Kontr. 1654             "
Kontr. 1655             "
Kontr. 1656             "
Kontr. 1657             Gunder bruger.
Kontr. 1658             "
Kontr. 1659             "
Leil.   1661            "