Luksefjell
LUKSEFJELD              ½ gård

Bygn.  1592-93          Willem Luxefield
Bygn.  1593-94          "
Sk.mt. 1611             Anders
Sk.mt. 1612-13          "
Sk.mt. 1617-18          "
Sk.mt. 1619-20          "
Sk.mt. 1622-23          "
Sk.mt. 1623-24          Johan
Sk.mt. 1624-25          "
Sk.mt. 1625-26          "
Sk.mt. 1627-28          Anders
Sk.mt. 1628-29          Luxefield - øde         Fattig
Sk.mt. 1629-30          "
Sk.mt. 1630-31          Luxefield
Sk.mt. 1631-32          "
Sk.mt. 1632-33          "
Sk.mt. 1633-39          "
Sk.mt. 1640             Olluff
Sk.mt. 1641             "
Sk.mt. 1642             "
Sk.mt. 1643             "
Sk.mt. 1644             "
Sk.mt. 1645             "
Sk.mt. 1646             "
Kontr. 1647             Olluf bruger. Schyld 2 h. Er en ringe Plats.            Penge 3 dr
Kontr. 1648             "
Kontr. 1649             "               ½ grd           2 dr
Kontr. 1650             "               ødegaard        2.1/2 dr
Kontr. 1651             "               "               2 dr
Kontr. 1652             "               "               2 dr
Kontr. 1653             "
Kontr. 1654             Olle bruger     ½ gaard
Kontr. 1655             "
Kontr. 1656             "
Kontr. 1657             "
Kontr. 1658             "
Kontr. 1659             "
Leil.   1661            Enchen bruger. Er ganske forarmit saa mand Intet aff  Huuder thil Ko. Ma:
                                schatter eller andre udgiffter haffuer kundet bekomme.