Mæla Nordre
MÆLA NORDRE     1/1 gård

Saltv.sk. 1610-11       Bruges af Gertt Johansson
Saltv.sk. 1613-14       Bruges af Femia, Gert Johanssons
Saltv.sk. 1615-16       Bruges af Christen Rytter, høster 2.1/2 tnd
Sk.mt. 1626             Mellum
Sk.mt. 1627-28          Claus
Sk.mt. 1628-29          Mellum Nordre bruger Odelsmanden
Sk.mt. 1630-39          Mellum, skylder for odel.
Sk.mt. 1640             Bruges af Borger i Scheen
Sk.mt. 1641             Isach Henrichsen 2 Mellum
Sk.mt. 1642             "
Sk.mt. 1643             "
Sk.mt. 1644             Isach Henrichsne Nordre Mellum
Sk.mt. 1645             "
Kontr. 1646             "
Kontr. 1647             "       schyld 12 h. lagt for 1.1/2 fuld grd och en ødegaard    10 dr 2 ort
Kontr. 1648             "
Kontr. 1649             Isach Henrichsen bruger, schylder 12h, lagt for 1.3/4 grd. Er ingen Schouff til 4 dr
Kontr. 1650             "                               5 dr
Kontr. 1651             "                               4 dr
Kontr. 1652             Lauritz och Anders bruger, schylder 12h,        1/1 grd         4 dr
Kontr. 1653             "
Kontr. 1654             "
Kontr. 1655             "
Kontr. 1656             "
Kontr. 1657             "
Kontr. 1658             "
Kontr. 1659             "
Leil.   1661            "