Øvrum
ØVRUM           1/1 gård

Sk.mt. 1611             Joen Øffuerum
Sk.mt. 1612-13          "
Sk.mt. 1617-18          "
Sk.mt. 1619-20          "
Sk.mt. 1622-23          "
Sk.mt. 1623-24          "
Sk.mt. 1624-25          "
Sk.mt. 1626             "
Sk.mt. 1627-28          "
Sk.mt. 1628-29          "
Sk.mt. 1629-30          "
Sk.mt. 1630-31          "
Sk.mt. 1631-32          "
Sk.mt. 1632-33          "
Sk.mt. 1633-34          "
Sk.mt. 1634             Joen
Sk.mt. 1635             "
Sk.mt. 1636             "
Sk.mt. 1637             "
Sk.mt. 1638             "
Sk.mt. 1639             "
Sk.mt. 1640             "
Sk.mt. 1641             "
Sk.mt. 1642             "
Sk.mt. 1643             "
Sk.mt. 1644             "
Sk.mt. 1645             "
Sk.mt. 1646             "
Kontr. 1647             Joen och Olluff Jonsen bruger, Schylder 6 h, Taxerit for 1.1/4 gaard. 
                                Ko.Ma. eier och bygger.         7.1/2 dr
Kontr. 1648             "
Kontr. 1649             "       1 fuld och en fierdingsgaard    4 dr
Kontr. 1650             Joenn och Olle Joenssen, schyld 6 h,    1/1 gaard       5 dr
Kontr. 1651             "       "       "       "               "               4 dr
Kontr. 1652             "       "       "       "               "
Kontr. 1653             "
Kontr. 1654             "
Kontr. 1655             "
Kontr. 1656             "
Kontr. 1657             "
Kontr. 1658             "
Kontr. 1659             "
Leil.   1661            "