Riis Søndre
RIIS SØNDRE             1/1 gård

Bygn.sk. 1592-93        Riis søndre     schydsschip
Bygn.sk. 1593-94        "               "
Sk.mt. 1611             Niels
Sk.mt. 1612-13          "
Sk.mt. 1619-20          "
Sk.mt. 1622             "
Sk.mt. 1623             "
Sk.mt. 1624             "
Sk.mt. 1625             "
Sk.mt. 1626             "
Sk.mt. 1627             "
Sk.mt. 1628             "
Sk.mt. 1629             "
Sk.mt. 1630             "
Sk.mt. 1631             "
Sk.mt. 1632             "
Sk.mt. 1633-34          Lauridtz
Sk.mt. 1634-35          "
Sk.mt. 1635-36          "
Sk.mt. 1636-37          "
Sk.mt. 1637-38          "
Sk.mt. 1638-39          "
Sk.mt. 1639-40          "
Sk.mt. 1641             "
Sk.mt. 1642             "
Sk.mt. 1643             "
Sk.mt. 1644             "
Sk.mt. 1645             "
Sk.mt. 1646             "
Kontr. 1647             Lauridtz bruger, schylder 6 h, Kand intet giffue mere end for 1 fuldgrd 6 dr
Kontr. 1648             "
Kontr. 1649             "       Och bundelensmanden bruger den halffue Part frj, giffer foe ½ part      2 dr
Kontr. 1650             Lauridtz bruger, schylder 6 h, Taxt 1/1 gaard, deraff bruger Lensmanden
                                ½ frj for skatt                                                 2.1/2 dr
Kontr. 1651             "                               2 dr
Kontr. 1652             Enchen Ingerj bruger, schylder 6 h, 1/1 gaard   2 dr
Kontr. 1653             "
Kontr. 1654             "
Kontr. 1655             "
Kontr. 1656             "
Kontr. 1657             Simen
Kontr. 1658             "
Kontr. 1659             "
Leil. 1661              "