Rising Nordre
RISING NORDRE   ½ gård

Bygn.  1592-93          Nordre Risning. Denne grd. Bruger Klockeren Och Boer therpaa.
Bygn.  1603-04          Klockergrd, haffuer alltid været frj for Skad, gaff och nu inthed.
Sk.mt. 1611             Bruges af Klockeren
Sk.mt. 1612-13          "               Biørn
Sk.mt. 1617-18          "               Biørn Stulen
Sk.mt. 1619-20          "
Sk.mt. 1622-23          "
Sk.mt. 1623-24          "
Sk.mt. 1624-25          "
Sk.mt. 1625-26          "               Her Henrich
Sk.mt. 1626             "               "
Sk.mt. 1627-28          Olle Rising
Sk.mt. 1628-29          Nordre Rising - Øde     Fattig
Sk.mt. 1629-30          Nordre Rising
Sk.mt. 1630-31          "
Sk.mt. 1631-32          "
Sk.mt. 1632-39          "
Sk.mt. 1640             Olluff
Sk.mt. 1641             "
Sk.mt. 1642             "
Sk.mt. 1643             "
Sk.mt. 1644             "
Sk.mt. 1645             "
Sk.mt. 1646             "
Kontr. 1647             Olluff besider, schyolder 4 h, taxt 2.1/2 fjerdingsgaard   3 dr 3 ort
Kontr. 1648             "
Kontr. 1649             "                               3.1/2 dr
Kontr. 1650             "               ½ gaard         2.1/2 dr
Kontr. 1651             "                               2.1/2 dr
Kontr. 1652             "
Kontr. 1653             "
Kontr. 1654             "
Kontr. 1655             "
Kontr. 1656             "
Kontr. 1657             "
Kontr. 1658             "
Kontr. 1659             "
Leil.  1661             "