Sem
SEM-GÅRDENE ER TILDELS VANSKELIG Å HOLDE STYR PÅ. 
EIENDOMSFORHOLDENE ER UOVERSIKTLIGE OG DET ER EN VISS USIKKERHET MED HENSYN TIL 
HVEM SOM OPPHOLDER SEG PÅ HVILKEN GÅRD.

SEM  (Nordre ?) 1/1 gård Saltv.sk.  1610-11      Semb bruger Jacob Jensen Saltv. sk. 1613-14      " Saltv. sk. 1615-16      "         
SEM 3 (Nedre ?) 1/1 gård

Saltv. sk. 1610-11      Bruges af Henrich Johanssøn
Saltv. sk. 1613-14      Bruges af Johann Thrindpoell
Saltv.sk. 1615-16               "
Sk.mt. 1628-29          Semb bruger odelsmanden Henrich

SEM     ??              1/1 gård

Sk.mt. 1625-26          Joen

SEM NORDRE              1/1 gård

Byg.sk. 1592-93         Olluff Sem
Sk.mt. 1611             Gullich
Sk.mt. 1612-13          "
Sk.mt. 1617-18          "
Sk.mt. 1619-20          "
Sk.mt. 1622-23          "
Sk.mt. 1624-25          "
Sk.mt. 1625-26          "
Sk.mt. 1626             "
Sk.mt. 1627-28          Olle
Sk.mt. 1628-29          "
Sk.mt. 1629-30          "
Sk.mt. 1630-31          Sem, Olluff
Sk.mt. 1631-32          "
Sk.mt. 1633             "
Sk.mt. 1634             "
Sk.mt. 1635             "
Sk.mt. 1636             "
Sk.mt. 1637             "
Sk.mt. 1638             "
Sk.mt. 1639             "
Sk.mt. 1640             "
Sk.mt. 1641             "
Sk.mt. 1642             "
Sk.mt. 1643             "
Sk.mt. 1644             "
Sk.mt. 1645             "
Sk.mt. 1646             "
Kontr. 1647             Olluff bruger, schylder 4 td korn, Lagt i skatt for 6 dr
Kontr. 1648             "
Kontr. 1649             Olle bruger, schylder 4 td Korn, lagt for fuldgaard             3.1/2 dr
Kontr. 1650             "
Kontr. 1651             "                                                       4 dr
Kontr. 1652             Marte bruger, schylder 4 td Korn, 1/1 gaard                     4 dr
Kontr. 1653             Morten
Kontr. 1654             Marte bruger
Kontr. 1655             Morten bruger, schylder 4 td Korn
Kontr. 1656             "
Kontr. 1657             "
Kontr. 1658             Morten Thygesen bruger
Kontr. 1659             "
Leil.   1661            "

SEM ØVRE                1/1 gård

Sk.mt. 1640             Trund
Sk.mt. 1641             "
Sk.mt. 1642             "
Sk.mt. 1643             "
Sk.mt. 1644             Niels
Sk.mt. 1645             "
Sk.mt. 1646             "
Kontr. 1647             Niels paaboer, schylder 4 h             6 dr
Kontr. 1648             "
Kontr. 1649             Niels paaboer, fuldgaard, er ingen schouff eller Udrast til, icke god for sin           
                                Landschyld                      3.1/2 dr
Kontr. 1650             "                                       
Kontr. 1651             "                                       4 dr
Kontr. 1652             "                                       4 dr
Kontr. 1653             "
Kontr. 1654             "
Kontr. 1655             Niels bruger, schylder 4 h.
Kontr. 1656             "
Kontr. 1657             "
Kontr. 1658             "
Kontr. 1659             "
Leil.   1661            "

SEM MELLOM/SEMB 2       1/1 gård

Saltv.sk. 1610-11               Semb 2 Bruges af Johan Thrinpoll
Sk.mt. 1611             Johan
Sk.mt. 1612-13          "
Saltv.sk. 1613-14               Bruges af Henrich Johannesen
Saltv.sk. 1615-16               Bruges af Henrich Johannesen, borgermester
Sk.mt. 1617-18          Johan
Sk.mt. 1619-20          "
Sk.mt. 1622-23          "
Sk.mt. 1623-24          Johan Thrinnepoell Sem
Sk.mt. 1624-25          Johan
Sk.mt. 1625-26          "
Sk.mt. 1626             "
Sk.mt. 1627-28          Madtz
Sk.mt. 1628-29          "
Sk.mt. 1628-29          2 Semb bruger Jahn Borgermester
Sk.mt. 1629-30          Madtz
Sk.mt. 1631-32          "
Sk.mt. 1632-33          "
Sk.mt. 1634             "
Sk.mt. 1635             "
Sk.mt. 1636             "
Sk.mt. 1637             "
Sk.mt. 1638             " 
Sk.mt. 1639             "
Sk.mt. 1640             Effuind
Sk.mt. 1641             "
Sk.mt. 1642             "
Sk.mt. 1643             "
Sk.mt. 1644             "
Sk.mt. 1645             "
Sk.mt. 1646             "
Kontr. 1647             Effuen bruger, schylder 4 h, Lagt for 6 dr.
Kontr. 1648             "
Kontr. 1649             "       Lagt for ½ gaard och 1 ødegaard         3.1/2 dr
Kontr. 1650             Effuen, schyld 4 h, ½ gaard och 1 ødegaard              4 dr
Kontr. 1651             "
Kontr. 1652             "                       "                       4 dr
Kontr. 1653             Isach Hendrichsen       ½ gaard                 
Kontr. 1654             "
Kontr. 1655             "
Kontr. 1656             "
Kontr. 1657             "
Kontr. 1658             "
Kontr. 1659             "
Leil.   1661            "

SEM NEDRE               1/1 gård

Bygn. sk. 1592-93       Oluf Sem        60 s
Bygn. sk. 1593-94       "
Saltv. sk. 1611         Gullich bruger
Sk.mt. 1640             Gullich
Sk.mt. 1641             "
Sk.mt. 1642             "
Sk.mt. 1643             "
Sk.mt. 1644             "
Sk.mt. 1645             "
Sk.mt. 1646             "
Kontr. 1647             Gullich bruger, schylder 4 h, Lagt for 6 dr.
Kontr. 1648             "
Kontr. 1649             "       Fuldgaard       Schatt 3.1/2 dr formedelst Manden er udannet    
                                och maatte gaa fra Gaarden.
Kontr. 1650             "
Kontr. 1651             "                               2 dr
Kontr. 1652             Olluff          1/1 gaard       2 dr
Kontr. 1653             "
Kontr. 1654             "
Kontr. 1655             Olle bruger             schatt 4 h.
Kontr. 1656             "
Kontr. 1657             "
Kontr. 1658             "
Kontr. 1659             "
Leil.   1661            Isach Hendrichsen bruger