Sneltvedt Nordre
SNELTVEDT NORDRE        1/1 gård

Sk. mt. 1611            Pouell
Sk. mt. 1612-13         "
Sk. mt. 1617-18         "
Sk. mt. 1619-20         "
Sk. mt. 1622-23         "
Sk. mt. 1623-24         "
Sk. mt. 1624-25         "
Sk. mt. 1626            "
Sk. mt. 1627-28         "
Sk. mt. 1628-29         "
Sk. mt. 1629-30         "
Sk. mt. 1630-31         "
Sk. mt. 1631-32         "
Sk. mt. 1632-33         "
Sk. mt. 1633-34         "
Sk. mt. 1634            "
Sk. mt. 1635            "
Sk. mt. 1636            "
Sk. mt. 1637            "
Sk. mt. 1638            "
Sk. mt. 1639            "
Sk. mt. 1640            Enchen
Sk. mt. 1641            "
Sk. mt. 1642            Marthe
Sk. mt. 1643            "
Sk. mt. 1644            "
Sk. mt. 1645            "
Sk. mt. 1646            "
Kontr. 1647             En Enche ved naffn Marthe bruger, Schylder 4 h, Er en ringe Gaard, och Quinden
                                ved Ingen Middell. Er lagt for ½ gaard  3 dr
Kontr. 1648             "
Kontr. 1649             "
Kontr. 1650             "
Kontr. 1651             Enchen Marte, Schylder 4 h,     ½ gaard         2 dr
Kontr. 1652             Herr Jacob Hansen, Capelan, schylder 4 h,       ½ gaard 2 dr
Kontr. 1653             "
Kontr. 1654             Olle och Leuor bruger, schylder 4 h, 1/1 gaard  
Kontr. 1655             "
Kontr. 1656             "
Kontr. 1657             "
Kontr. 1658             "
Kontr. 1659             "
Leil.   1661            "