Søli Nedre
SØLI NEDRE              1/1 gård

Bygn.sk. 1603-04        Gunner
Sk. mt.  1611           "
Sk. mt. 1612-13         "
Sk. mt. 1617-18         "
Sk. mt. 1619-20         "
Sk. mt. 1622-23         "
Sk. mt. 1623-24         "
Sk. mt. 1624-25         "
Sk. mt. 1625-26         "
Sk. mt. 1626            "
Sk. mt. 1627-28         Jens
Sk. mt. 1628-29         "
Sk. mt. 1629-30         "
Sk. mt. 1630-31         "
Sk. mt. 1631-32         "
Sk. mt. 1632-33         "
Sk. mt. 1633-34         "
Sk. mt. 1634-35         "
Sk. mt. 1635-36         "
Sk. mt. 1636-37         Stufflen (kan det være Stulen ??)
Sk. mt. 1637-38         Jens
Sk. mt. 1638-39         "
Sk. mt. 1639-40         "
Sk. mt. 1641            "
Sk. mt. 1642            "
Sk. mt. 1643            Helge
Sk. mt. 1644            "
Sk. mt. vedlegg 1645-46 Olluff Andersen (pantsatt til "Scheen Jernwerck")
Sk. mt. 1645            Helge
Sk. mt. 1646            "
Kontr. 1647             Helge och Olluff paaboer. Schylder 6 h, Ingen Skouff eller Herlighed till.
                                Taxerit for 1.1/8 gaard         6 dr 3 ort
Kontr. 1648             "
Kontr. 1649             Helge och Olluff paaboer.       1 fuld och 1/3 fjerdingsgaard.
Kontr. 1650             "                       1/1 gaard       5 dr
Kontr. 1651             "                       "               4 dr
Kontr. 1652             "                       "               4 dr
Kontr. 1653             "
Kontr. 1654             "
Kontr. 1655             "
Kontr. 1656             "
Kontr. 1657             "
Kontr. 1658             "
Kontr. 1659             "
Leil.   1661            "