Doksrød

8/2-1611

Trygh Arneszen paa Lilletvet paa Hudrum kundgjør at han bevilger, makeskifter og efterlater Oluf Thoergierssen paa Ulleland paa Egger att det i Olluffs verge utestaaende gods, som han har arvet efter sin far Arne Guttormsen med undtagelse av hans anpart i Ullfos Saug samt 2 huder i Duxrudt i Gierpen sogn, og 1 pd smør i Eier i Thiølling sogn, og kand han bem. gods indsøke med lov og ret og det siden nyte og bruke.

Trygh får dermed 15 lps Rente i Lilletvet i Hurum som han påbor.

Lest på rådstuen i Skien Tagetsdag 1618

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side