Ballestad

18/8-1612

Nogen lagrettesmend paa Eker foretar et arveskifte mellom Oluf Thorgersøn på Hon og hans barn, Else, Ingerid, Aase, Torgier, Rønnaug og Kristoffer.

Arven omfatter gods i:

Nedre Hon på Eker , Ulleland, Vestby, Langerud, Skar, Aas, alt på Eker, Tveitar i Lier, Liltvet i Hurum, Hovengen og Steinsrud i Modum, Klostad og Refholt i Brunla len (Tjølling), Rakkestad i Høland, Ballestad i Gjerpen, Øvrebø i Slemdal samt pantegods i Bøen på Modum, Austad samme sted, Helgeland og Sørum på Rakkestad og Haug på Hadeland.

Ballestad ved Scheen Renther femb huder. Christopher fikk 2 huder i Ballestad til "hiemgaffue".

2 huder regnes for 1 schpd og 3 Bismerpund smør også for 1 schpd.
I arv efter moren fikk han 3 huder i Ballestad, beregnet for 1 pd 1 fjr, samt 1 fjr i Helgeland.

 (NB: Brevet er meget defekt. 2 store stykker av brevet er avklippet og har vært brukt som varebind på en bok)

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side