Godal seter i Luksefjell

2/11-1635

Bertell Madtzenn, skriver i Tinnlaget, med 6 lagrettesmend "af Søffr Prestegield" gjør vitterlig at i overvær av Hans Andersen, foged i Telemarken, og husmand Gulbrand Gunemb, fremla Anders Laurssen, nevnte fogds tjener, lensherrens stevning, hvorved:

Michel Christensen, forvalter over Gierpen Proustijs Godsz, stevner Tollef Hemb og i denne beskylder ham for ulovlig bruk av "Gaudalar" Luxefield til setter og gildrer

De eldste menn i Prestegjeldet erklærer at seteren "Gaudedal" alltid har ligget under Hemb. 

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side