Lund

Kilde: Lagting protokoll for Tønsberg 1659 qMsHA 7a-b

21 juni 1759 (tredje søndag etter Botholphs dag)

David Davidsøns fullmektig Herman Thomesøn fremla hans stevning over Claus Lund for det drap han begikk her i byen på Engel Olluffsøn av Gjerpen sogn anno 1656. --- datert Skien 24 mai 1659

Johan Bertelsøn Procurator, fullmektig på kvinnen Inger Pedersdatters vegne, innla de prof (bevis) om dette drap, tatt av Herman Thomesøn på Rising Stevnestue 27 okt 1656. Claus Clausen Lund har ikke utført sin sak og "sielf er nu rømbt", da være han fredløs og hans boes-lott være forbrutt under Kongen. Og hvis han kan befinnes og pågripes, at straffes på sin hals.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side