Jønnevald

Kilde: Bratsberg amtsarkiv, Pakke 304 - Stevninger


17 april 1665

 

Hilser eder Rasmus Jønnevold og Suend Nyhuss i Gierpen sogn med Gud. Vider at for mig har ladet berette ærlig og velagte Mand Ove Andersen, raadmand i Scheen............

..........angaaende indesiddende fæste, holning og landskyld, av bemelte gaard Jønnewold, Rasmus paaboer og eder Suend Nyhuss, udstaaende landskyld af eders platz i paabor og icke Begge til rette tider som lougen sifer eder dermed haffuer indstillet, og hannem som eders husbonde icke betalt, hvorudj han formener eder .......

......... og icke aleene gaard och platz at have forbrutt, som ogsaa betale for resterende rettighed og bekostning, med min skade derpaa følge kand.

...............at møde ham i retten paa aasteden den 22 april førstk.

Gimsøe Closter 17 aprilis 1665

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side