Ballestad

Kilde: Bratsberg amtsarkiver, pakke 304, Stevninger

18 april 1665

Marchal ........ hilser eder, Ollou Ballestad med Gud.......... stevnet av Anders Andersen udi Skien, nødvendig forårsagkt eder at tiltale for noen års efterstående rente, av 200 Rdr, for hvilke han har pant: 4 huder i Ballestad, på den betingelsen at rentene årlig skulle betales, dog således rester som før er meldt. Pantet ikke så godt at det er 200 rdr verdt, meget mindre kan tåle rentens påskrivelse, og derfor er forårsaket at begjere sine penger, med den forfaldne rente, og formener jeg han bør betale innen 14 dager, eller lide, at samme 4 huder blir ham til eiendom tilvurdert for såvidt det verd er. Og resten av eders bo og gård hvor det findes. Og ettersom han derforuten i samme gård eiendes er 6 huder med bøksel på all gården, og beretter at i gården ganske forderver, med nedråtnelse og forit, år for år, lader fra kjøpe som han formener er imot loven og eders Bøkselbrev hvorfor han mener de bør stå til rette og derfor lide etter loven, iligemåde foregivende at de ikke all deres landskyld for dette forleden år, formener han de har deres gårdfeste forbrutt ..........
.......skal møte ham på åsteden forte Ballestad, femte dagen efter denne stevnings forkyldelse, som skal innfalle den 22 april førstkommende.

For sorenskriver og seks menn

Gjemsø kloster 18 april 1665

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side