Ballestad

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog, RA
Sak nr 40, år 1667
1667
I den Sag Imellem Olle Balsta, och Laugmanden Claus Andersen, for Een domb
Imellem hand och Anders Andersen, Anbelangende Kl. Maj. skatter och anden
Rettighed han iche i tiide skulle haffue betalt, hvorforr hand har dømbt hand fra
Gaarden och i aabbodsfald.

Definitiv. Affsiges for Retten, Dersom Olle Ballstad kand efter Laugmandens
Eget tilbud, stille Nøyagtig Caution for at opbygge Gaardens brystfellighed
effter laugen och betale det han derefter er skyldig, da Nyder han gaarden
fremdeles, och hvis det iche sheer inden Sommer maal, da at efterkomme
Laugmandens domb.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side