Kilde: Bratsberg amtregnskap, pakke 303, Stevninger

Austad

 

1668, 16 Sept

Hilser eder Christen Rasmussen lensmann i Gjerpen sogn, Niels Helliesen og Anne Christensdatter med Gud. Vider at for meg har andratt og berettet Suend Nielsen boende på Nordre Grini i bemelte Gjerpen sogn, hvorledes han skal være forårsaket eder å innstevne for eders sannhet å vitne og tilstå, først eder Christen Rasmussen, om det er eder ikke vitterlig, at hans hosboende Christen Simensen såvel som Boell Engelbretsdatter forgangen høst skal ha eder ombedt I ville ta penger av ham for deres resterende skatt af Austad og Fossjord, som de ham i hans landskyld og rettigheter igjen skulle avkorte, hvor meget I av ham på deres vegne har oppebåret og alt annet som eder der om er bevist å tilstå og bekjenne, som I eragter forsvarlig. Desligeste Niels Helliesen og Anne Christensdatter eders sannhet å bevise om der er eder ikke vitterlig at bemelte Suend Grini og hans hustru sa til Christen Oustad og Boell Ingelbretsdatter på Grini klagde seg for de ei der i høst visste å bringe penger til veie for det de resteret av deres landskyld og bad derhos de ei ville strenge dem for meget, efterde de skulle vel betale dem og være i deres minne derfor, om ikke Christen Oustad og hans kvinne da svarte de skulle betale etter hånden som de kunne formå, de vil ei strebe dem så hardt etter eller rykke opp med roten, der om at møte Suend Grini eller fullmektig til den første stevnestue på Rising, og Christen Simensen og hans hustru til samme tid å møte bevisene å påhøre.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side