Øvre Sem

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog,  RA

Sak nr 15, år 16711671Udi den Sag

Imellem H.E. Gen.-Admiral Adler, paa dend ene, och laugmanden Claus Andersen af Scheen paa dend anden Siide, 
Anlangende 4 tylter Hollandske Bielcher som Hr. Admiral Adlers Fuldmæchtig Christian Scherman skall ville formene
at være huggen udi Øfre Sems gaard tillige med Schier...........som en borger af Scheen, nemlig Henrik Torsen følger til
brugelighed, dog Hr. Gen-Admiral tilhører och derfor paa staaer samme bør hiemfalde. Definitiv. Efter som befindis at de 4 tyldter Holandske bielcher aff Henrich Torsen ved Hans Nielsen udi hans Leyermaal for
betaling andviiset At være. Thi Erachtis billigt at land-droten Hr. Gen- Admiral bør Anames Lovliher som første kiøber at følge,
och der imod Leilendingen for sin Hugst och Arbeide billigen fornøye, dermed de Passerede dømmes approbation.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side