Østre Sem

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog,  RA

Sak nr 17, år 16711671Udi denne Sag

Imellem Hr. Admiral Adler paa den ene, och Laugmanden Claus Andersen af Scheen paa dend anden Siide, 
Anlangende en gaard Østre Sem Hr. Admiral tilhørende, som en borger af Scheen, Nafnlig Hendrik Torsen i
feste skall hafve haft, och deraf giort fellings brug, och ............ borgere, kafuende och tiltahle till bem.te Torsen,
for hands bem.te gaards Anden halfue parts Aefling och brug af foor och halm skall hafue af først, och tilligemed lade Indkiøre,
gaarden paa sin giødning till afbrug. Conclusiv. Efterudi befindes sorenschriferens dom med Laugmandens, Nogenledis /: bønderne Undtagne :/ At Ofer Eens stemme,
Uden allene det sorenskriveren hafuer dømd paa Hans Nielsen udi fore gaaende lovlig Varsel. Thi finder vi iche Laugmanden med sin domb Uret at hafue giort, och dend forne ved macht Kiender


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side