Søndre Falkum

Kilde: Fogderegnskaper

24 juli 1672

Taksering av Sø. Falkum til 4 huder.Fogden tilkjennegav at her er ført til mangel av S. Falkum =4 huder:

Krevd av Kirsten sal. David Davidsen.

Ingen skov, til ringeste trelast, ikke engang til fornøden gjerdefang og brenneved.
Ingen udrast eller seter til feet om sommeren.
Intet fiskeri eller herlighed.
Inden gjerde mest myr og annen udyktig jord.

Alt dette atter befaret, og bekreftes i alle måter. Dessuten har jordfall og fiere år etter år siden tatt
overhånd p.g.a Falkumelvens storhet, særlig vår og høst til gårdens største ruin og skade, og dagligen derved avtages..... Høyst 4 huder.

Besiktigelsen ga også opplysning om eierne:
"Ærlig, ærbar og velform. Mand David Davidsen i Skien = 3 huder 10 skinn
Herr obrist Brockenhuus = 2 huder
Gierpen prosti = 1/2 hud
Herr Claus i Drangedal = 1 hud 8 skinn

etter nedsettelse av skylda til 4 huder, forholdt eierskapet seg slik:

Bøkselmannen (Davidsen) = 1 hud 11 sk med bøksel over all gården som tilforn.
Brockenhuus = 1 hud årlig landskyld
Provstiet = 3 skinn årlig landskyld
Herr Claus = 10 skinn
Tilsammen 4 huder.

- Jan Christensen - Skien Genealogiske Side