Folevall

 

Kilde: Bratsberg amt arkiv, Pakke 304 - Stevninger

 

12 desember 1672

 

Hilser eder Malline Serkeland i Slemdal, Erich Langangen i Eidanger og Tolleff Foreuall i Gierpensogen, Willom Willomsen, borger og innvåner i Skien, nødvendig forårsaket å begjære deres sandferdige vitnesbyrd:

Malline Serkeland:
.....om han (W.W.) ikke har betalt eders skatter, og rettighet, med videre J kunne vært fornøden, og det på en 4 års tid.

I lige måde, Erich Langangen og Tolleff Forevall som var Odelsmenn til godset førend det ble avhendt, om J ikke bemelder bem.te W.W. hvis tømmer der er hugget i bem.te Serkelands i fire år, til og med formener han at J begge har ennå dette års landskyld eder for Bøkselen til jul forfalden.

"Och der ud over och saa Skouffen at vere megtig til den tid, Och hemler den hen her til huemb J løster, huis beligenhed hand eder videre for Rætten acter at lade forstendige....."

..........befales samtlige å møte her i Skien men på første torsdag som er den 19 desember for welwise herr president, borgemester og Råd, Eders borger ed å avlegge som J for Gud med en god samvittighet vil forsvare......

Skien den 12 desember 1672

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side