Bøe

Kilde: Bamble tingbok for 1674

 1674

 Tolleff Bøe loed oplese en Zedel i den mening at efter som Gud allermektigste hennem fattige Mann nest afvigte den 13 mai med den haarde och skadelig Ildebrand udj hans fraværelse haver besøgt, heriblant hans bøxelbref, landskyldseddel med dandre flere breve, saa hand fattige mand intet haver sig med at forsuare som enten nogen imot forhaabning vil efterstrebe, som dog des fornødes, beder derfor ydmygeligen, dette af en huer maatte observeris.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side