Ballestad

Kilde: Bamble tingbok

1674

Siuffuer Gundersen paa Ballestad innstevnet av Peder Nielsen for et staveslag begått på Claus Christophersen. Han bøter 2 mark sølv.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side