Skifjell

(Kun et utdrag, da dokumentet er på 11 sider)

Skien lagting, 14 april 1676

Claus Andersøn, assessor i overhofretten og lagmand i Skien gjør vitterlig at tage tirsdag 1676 på Skien lagting i overvær av amtmannen Niels Søfrensøn Adelaer og 6 lagrettesmend, kom i rette Laurids Lie og Sollfue Ballestad av Gjerpen sogn som med hr. Excell.s stevning "hafde nidciteret Povel Drucken, Kgl. Ma.s confiscationsdommer och hands meddombsmænd", fordi de ved dom av 2/12-1675 hadde dømt fra dem på Søndre Skifjelds vegne og til Mag. Jesse Madssøn, sogneprest i Skien og provst i nedre Telemark, på Nordre Skifjells vegne endel bjelker, hvilken dom settes ut av kraft.

Forkynt mester Jesse Madssøn 30/5-1676

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side