Meen

(Utdrag......)

4/3-1685

Hans Lauritzen Bøe på sin hustru Karen Kittilsdatters vegne, og som formynder for sin stedatters sønn Simon Mogenssøn, Claus Lund på egne vegne og Niels Olluffsen, begge borgere i Skien, gjør vitterlig med sine hustruers samtykke å ha solgt og skjøtet til Salfue Olluffsen boende på Meen med hustru og arvinger 4.1/2 hud 4.1/2 skinn i bemelte Meen, samt 1 skinn i Horten på Uthaugen i Gjerpen sogn, med bygsel og herlighet og eventuell efterstående landskyld.

Unntatt er Tiende Skabet, som Salfue skal betale ekstra for, og Kallerød som er pantsatt til Halfuor Guttormsen av sl. Simon Meen. Dessuten skal Karen Meen "niude den halfue Part af hindis Woning udj gaarden i hindis Lifs Tiid"

Actum Meen den 4 Martii Anno 1685

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side