Gunborgdalen - Holt Øde

Kilde: Futeregnskaper for Bamble 1685-87 Sikt og Sakefallsregister for 1687

Peder Gunbiørsdahlen og Tollef Holt Øede blir tilfunden at bøde hver 1 mark sølv, tilsvarende 1 daler, for øxeslag.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side