Borgestad

Kilde: Futeregnskaper for Bamble 1685-87 Sikt og Sakefallsregister for 1687

Jørgen Asbiørnsen er tildømbt at bøde efter Loven for hand drog sin Kniff til Even Borrestad. Bot: 3 øre sølf = 12 skilling.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side