Meen

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog, RASak nr 25, år 1691

1691 Scheens Laugdømme. Udi den Sag Imellem Amborg og Solve Meen af Jerpen Sougn paa den ene, og Laugmand Iffuer Hanssen paa den anden side,
for Rettens fornegtelse i en for Ober Hoffretten onsdagen d. 11 Marty, dømt og Afsagt som følger. Att Laugmanden for sin mislige adferd her ud-inden mod stevnings fornegtelse som ved Claus Lunds og Peder Duustes
attest bevidnes tillie med producering af den afgifne Stevnings Copie sin Rigtighed ved disse tvende Mænd bekreftet,
samt anden hans ut formelighed, mot att forholde Citanen hans paa Lovligt ergangen anviisnings beskrivelse, hvilket hand
dog finner saa Ringe att agte, att hand y eengang lade her for Retten skriftlig, eller mundtlig noget for sig selv, til stevnemaalet,
eller i Rette-settelse, forfrische Citanzerne Ambor og Solve Meen sagen, og have forbrut foruden Tive Skind: Kost og Tøring
till attmelte: Citanten 60 Lod Sølv, som betales bør sex uger efter denne Dombs Lovlige forkyndelse, under adferd efter Loven,
og disse anledning udi denne R. bog 5. Cap. 9 art, og som hand saaledes fundet udi Sagen interessert: Øfer den upaaskadigede
Sorenskrivers Domb for Vice-Laugmands over e stemmer Laugdommer David Gorrisøn Klim som ere uvillig Dommer i denne
Sag vedkommer, som efter Lovlig foregaaende Stevnemaal til alle vedkommende paa aastederne Lovligen kunde, og Døme
saaveludi Vort Vegne, som paa den derpaa havende processens bekostning


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side