Lille Gjerpen (Lagmannsgården)

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog, RASak nr 34, år 16961696Udi den Sag

Imellem Laugmand David Gorrisen paa den ene side, Asses. Anders Clausen paa den anden side afsiget d 16. Martii.

Commissaire Peter Polsen, som udi Laugmandssted beskichit dommer hans indstefnede Dom, saavit den garden 
Lille Jerpen med underliggende Luxeskoug oc Stensaasen, sampt den paadømte affgift oc omkostning, betreffer
stadfestes hermed Huad sig angaaer det gods som imod for nævnte gaard skulle i giengives, da han derpaa iche kiendis,
saasom ej tilstede Waret paa skiftet oc den regress udi saamaade hand Assessor Anders Clausen søge som hand bryt ved oc kan. Huad Laugmand David Gorrisen imod Philip Adolph Pauli forestiller udi den til denne retts udtagne steffning
Det henviises til paatale ansøgning paa Wedbørlige stæder.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side