Skifjell

Kilde: Proste-arkivet, Nedre Telemark og Bamble, Korrespondanse, Kopibok 1

 Skifjell bortbyksles.

4 juli 1696

Jeg mag. Peder Nyborg, af Gud og kongen kaldet og beskikket til sogneprest udi Skien og dets annexer Solum og Melum, giør vitterligt for alle og enhver at jeg haver stedt og festet, så og hermed steder og fester til Knud Knudsen en plass kalt "Scheefelt", liggende i Gjerpen sogn, skylder til Skien prestebol 1 hud med bøksel, og som han haver efter hans K. M. allven. forordning betalt meg stedsemålet 5 riksdaler, da må Knud Knudsen samme plass antage, niude, bruge og beholde sin og sin hustrues livstid, saafremt han aarligen udi rette tider svarer de afgaaende K.M. skatte-kontribution, som nu ere eller her efter kommendis vorder, saa og landskyld og rettighed til mig. Dog allikevel skal sættertiden være ei alleniste for hans, mens endog for mine creaturer, eller hvem jeg i mit sted dertil bevilger. Stedet skal Knud Knudsen med gode nødvendige huse for egen bekostning lade opbygge, og de øvrige at reparere, saa og ager og eng med rødning at forbedre, og sig videre efter loven at skikke og forholde.

Peder Nyborg Anderssen

Skien 4 juli 1696

Lest og forkynt paa Nordre Melum Stevnestue i Gierpen sogn, udi den tingsøgende almues paahøring d. 7 juli 1696, samt protocolleret paa folio 43.

Testerer: Peder Pedersen


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side