Osebakken

Kilde: Bamble tingbok 1704-09

31 mars 1708

Rasmus Jyde paa Aasebachen stevnes fordi hans kvinne hafver slaatt en soldat, Amund Clausen. Det ønskes innstevnet et vidne Maren Jacobsdaatter, tjenende i Scheen hos Peder Wigvering. Saken hviler til neste ting.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side